Sivuston käyttötapa: Mobiili

Maatalousalan perustutkinto | maaseutuyrittäjä

Hämeen ammatti-instituutti
Yhteenveto
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksyisin
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku/jatkuva haku
   
Lähiopetus
Mustiala
Ammatilliset perustutkinnot

Video

Maaseutuyrittäjä

Maatalousalan perustutkinto | maaseutuyrittäjä

Maaseutuyrittäjä

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Maatilatalouden osaamisala

Maaseutuyrittäjä on maaseudun moniosaaja, joka hallitsee perustaidot maatilan yritystoiminnasta, peltoviljelystä, kotieläintaloudesta, metsätaloudesta sekä ympäristön hoidosta. Hän osaa käyttää ja huoltaa erilaisia työkoneita ja -laitteita.

Maaseutuyrittäjä osaa arvioida toimintansa kannattavuutta ja hyödyntää palveluja. Hän osaa järjestää yrityksensä työt rationaalisesti ja tarvittaessa toimia työnantajana.

Maaseutuyrittäjä pystyy toimimaan hyvin erilaisissa työtehtävissä, kuten

  • maanviljelijänä
  • tuotantoeläinten hoitajana
  • maataloustarvikekaupassa
  • lomitus-, kone-, bioenergia- ja maisemanhoitotehtävissä
  • palveluyrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä.

Opintojen toteutus

Mustialassa maatalousalan perustutkinnon voi suorittaa opiskelemalla joko päätoimisesti tai osa-aikaisesti. Tutkinnon toteutus voidaan suunnitella joustavasti hakijan toiveiden mukaan. Opiskelijan on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto (180 osp) tai tutkinnonosia. Esimerkiksi sukupolvenvaihdoskoulutukseen hyvin soveltuvia tutkinnonosia ovat esimerkiksi Maaseutuyrittäminen ja Peltokasvien tuottaminen.

Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jossa etsitään jokaiselle opiskelijalle parhaiten soveltuva opiskelutapa. Päätoimisille opiskelijoille on viikko-opetusta koululla ja työpaikoilla. Koululla tapahtuva opetus koostuu teorian ja käytännön opetuksesta. Koululla toimitaan pienissä tiimeissä, joka tarjoaa mahdollisimman henkilökohtaisen ohjauksen.

Osa-aikaisesti, oman työn ohessa tai verkon kautta opiskeleville on tarjolla teemapäivä tutkinnonosien keskeisiin sisältöihin. Sähköinen oppimisympäristö on kaikkien käytettävissä. Ympäristön kautta voi tehdä tehtäviä itsenäisesti, pareittain tai tiiminä.

Yhteisiä tutkinnonosia, kuten viestintää, kieliä, matematiikkaa ja tieto- ja viestintätekniikkaa opiskellaan mielekkäällä tavalla yhdistettynä ammattiaineiden opiskeluun.

Osaamisen arviointi perustuu osaamisen näyttöön. Näytön suoritukseen liittyvät asiat suunnitellaan henkilökohtaisesti. Opiskelussa huomioidaan aikaisempi osaaminen. Opintojen kesto määräytyy aiemman osaamisen perusteella. Suoraan peruskoulusta tuleville opinnot kestävät yleensä 2,5–3 vuotta.

Mustialan tutkimus- ja opetusmaatila

Mustialassa päätuotantosuuntana on maidontuotanto. Mustialassa on mahdollisuus harjoitella maatalouden töitä käytännön työtehtävissä navetassa, pelloilla ja metsissä.

Mustialan opetusnavetta on eristämätön pihatto, jossa on lypsylehmien lisäksi tilat myös nuorkarjalle ja pikkuvasikoille. Navetassa on yksi lypsyrobotti, opetusta varten on pieni lypsyasema. Rehunjako on automatisoitu ja lantakäytävien puhdistuksessa käytetään puhdistusrobottia. Kuivitus on automatisoitu erillisellä kuivituslaitteella.

Pelloilla viljellään rehu- ja leipäviljoja, palkokasveja sekä nurmikasveja. Lisäksi on erilaisia luonnonhoitopeltoja, erityistukialueita sekä tutkimuskäytössä olevia koealoja.

Mustialassa tehdään runsaasti yhteistyötä alan tutkimuksen, neuvonnan, maatalouskauppojen ja konevalmistajien sekä muiden oppilaitosten kanssa.

Hakeminen

Pääsyvaatimuksena on peruskoulu tai vastaavat tiedot. Aikaisempaa alan työkokemusta ei tarvita. Lisätiedot hakemisesta www.hami.fi.

Tutkinto / todistus

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Kustannukset

Opiskelu, ruoka ja asunto ovat maksuttomia HAMIn perustutkinnon opiskelijoille.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Maatalousalan perustutkinto | maaseutuyrittäjä? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Hämeen ammatti-instituutti

Hämeen ammatti-instituutti

Hämeen ammatti-instituutti (HAMI) on monialainen toisen asteen oppilaitos, jossa ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa elintarvike-, maatalous-, metsä-, puutarha- ja viheralalla. Oppilaitoksessa on tarjolla useita ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. HAMI järjestää myös kaikille avointa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä asiakaskohtaista tilauskoulutusta. Hämeen ammatti-instituutti on...


Lue lisää oppilaitoksesta Hämeen ammatti-instituutti ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Hämeen ammatti-instituutti

Visamäentie 35
13100 Hämeenlinna


Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Maatalousalan perustutkinto | maaseutuyrittäjä täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: