AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Ei arviointeja

Sosionomikoulutus | sosionomi | monimuotototeutus

Hämeen ammattikorkeakoulu, paikassa Hämeenlinna
Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
suomi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Uploaded file
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
suomi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Uploaded file
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Kysy lisätietoja koulutuksesta! 👍

Sosionomikoulutus | sosionomi | monimuotototeutus

Sosionomikoulutus

​Sosionomi-opinnoissa perustana on sosiaalipedagoginen orientaatio. Työssä keskeisiä osaamisalueita ovat hyvinvointi- ja yhteiskuntaosaaminen, osallisuuden edistäminen sekä sosiaalipalveluiden ja lainsäädännön tuntemus, vuorovaikutus- ja kohtaamisosaaminen, yhteisötyö, sosiaaliohjaus, kulttuuri- ja taidelähtöinen toiminta. Opintojen aikana voit syventyä kriisityöhön, digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen sekä luoviin ja osallistaviin menetelmiin.

Sosionomit työskentelevät ihmisten kanssa heidän arjessaan. Sosionomina voit toimia kasvatuksen, ohjauksen ja sosiaalityön tehtävissä, joten työllistymismahdollisuudet ovat hyvin monipuoliset. Ammattinimikkeitä ovat mm. sosiaaliohjaaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, lastensuojelulaitoksen ohjaaja, kuraattori, nuorisotyöntekijä, asumispalveluyksikön ohjaaja, perhetyöntekijä, vanhustyön ohjaaja, palveluohjaaja, toiminnanohjaaja, päihde- ja mielenterveystyön ohjaaja sekä palvelukoordinaattori.

Sosiaalihuoltolain (1.3.2016) mukaan sosiaalityöntekijän mm. sosionomin ammatista tuli laillistettu sosiaalihuollon ammatti. Sosionomin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Se rakentuu erilaisista osaamiskokonaisuuksista, jotka muodostuvat 15 opintopisteen moduuleista.

Koulutus koostuu sosiaalialan ydinosaamisesta ja profiloivasta osaamisesta. Opintojesi alussa perehdyt sosiaalialan perusosaamiseen, kuten sosionomiin hyvinvoinnin edistäjänä, vuorovaikutusosaamiseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Opintojen edetessä painopisteinä ovat tutkimus- ja kehittämisosaaminen, johtamisosaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttamisosaaminen. Opintojen aikana kansainvälisyysosaamista voi kartuttaa kotimaassa tai ulkomailla.

Voit valita profiloivia opintoja oman kiinnostuksesi mukaan sosiaalialan eri osaamisalueisiin Osaamisalueina ovat muun muassa sosiaalityön lähtökohdat ja ilmiöt, vastavuoroinen sosiaalityö, lasten suojelu, nuorisotyö, riippuvuudet, kriisit ja mielenterveys sekä kulttuurihyvinvoinnin edistäminen. Opit tukemaan asiakkaan ja yhteisön osallisuutta yhteiskuntaan ja työelämään.

Lisäksi jos haluat toimia varhaiskasvatuksen sosionomina voit valita varhaiskasvatuksen arvot ja tietoperusta sekä lapsen ja perheen osallisuus ja tuki.

Monimuotokoulutuksessa lähiopetusta on noin 2-4 arkipäivänä kuukaudessa. Opiskelusta n. 15% on lähiopetusta Hämeenlinnan korkeakoulukampuksella ja muu opetus tapahtuu itsenäisesti tai verkon välityksellä. Osa verkko-opiskelusta toteutetaan arki-iltaisin ennalta sovittuina aikoina.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Hämeenlinna
  • suomi
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Sosionomikoulutus | sosionomi | monimuotototeutus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.
Hämeen ammattikorkeakoulu
Vankanlähde 9
13100 Hämeenlinna

Hämeen ammattikorkeakoulu | HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) tarjoaa iloisen ja innostuneen yli 8000 opiskelijan yhteisön, roppakaupalla mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä tiiviit yhteydet työelämään. HAMKista valmistuneiden työllistymisaste on maan korkeimpia, samoin kuin yrittäjiksi opintojensa jälkeen ryhtyvien osuus. Hämeen ammattikorkeakoulussa on tarjolla lähes 30 AMK-tutkintoa ja 10...

Lue lisää oppilaitoksesta Hämeen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu