Kasvatustieteiden maisteriohjelma: varhaiskasvatus

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Helsinki
Itsenäiset maisteriohjelmat

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: varhaiskasvatus

Kiinnostaako sinua kasvatus, koulutus, opetus ja oppiminen? Haluatko syventää osaamistasi varhaiskasvatuksesta? Kasvatustieteiden maisteriohjelmassa, varhaiskasvatuksen opintosuunnassa, kouluttaudut erityisesti varhaiskasvatuksen opetuksen, oppimisen ja johtamisen tehtäviin sekä yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Opinnoissasi saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin.  

Opinnoissa laajennetaan varhaiskasvatuksen teoreettista tietämystä ja perehdytään varhaiskasvatuksen tutkimukseen. Opinnoissasi voit painottaa joko pedagogista osaamistasi tai keskittyä hallinnon ja tutkimuksen osaamisesi syventämiseen. Jos valitset opintoihisi pedagogisen painotuksen, on sinulla mahdollisuus halutessasi suorittaa maisteriopintojesi yhteydessä myös opettajan pedagogiset opinnot. Kasvatustieteet tunnetaan innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen. 

Kasvatustieteiden maisteriohjelman suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatus sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede. Kasvatustieteiden maisteriohjelman ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik ja klasslärare. Kasvatustieteiden maisteriohjelma muodostaa jatkumon kasvatustieteiden kandiohjelmalle.

Uramahdollisuudet

Varhaiskasvatuksen opintosuunta antaa valmiudet toimia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisasiantuntijana erilaisissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tutkimus-, suunnittelu-, kehittämis- ja hallintotehtävissä. Kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden päiväkodin johtajan työhön, mikäli henkilöllä on myös varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus ja riittävä johtamistaito. Pedagogisella suuntauksella tutkintoaan suorittavat saavat valmiuksia toimia myös opetustehtävissä.

Pätevyys

Pedagogisella painotuksella suoritettavaan tutkintoon sisältyy opettajan pedagogiset opinnot 60 op. Kasvatustieteen maisterin tutkinto ei anna varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto