Sivuston käyttötapa: Mobiili

Metsätiede, maisteriohjelma

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Joensuu
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Metsätiede, maisteriohjelma

Tavoite

Metsät ovat monipuolisin uusiutuva luonnonvara maailmassa. Metsät tarjoavat lukemattomia aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä koko ihmiskunnan tarpeisiin. Lisäksi uusiutuvien luonnonvarojen merkityksen koko ajan kasvaessa metsien tuottamat raaka-aineet tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet moniin tulevaisuuden innovaatioihin. Siten metsien ja niiden tarjoamien hyödykkeiden käytön turvaaminen on metsätieteiden keskeisimpiä tavoitteita, onhan metsäala kestävän kehityksen edelläkävijä.

Metsätieteiden koulutuksessa opiskelijat perehdytetään metsien ekologiaan ja suojeluun, metsien hoitoon, metsä-, energia- ja puuteknologiaan, metsien arviointiin ja suunnitteluun sekä metsäekonomiaan ja -politiikkaan. Metsätieteellinen koulutus on monitieteistä ja kansainvälistä, sillä metsien kestävä hoito ja käyttö edellyttävät monipuolista tieteellis-ammatillista osaamista. Metsätieteiden koulutuksen tavoitteena onkin antaa opiskelijoille kokonaisvaltainen uusimpaan tutkimustietoon perustuva näkemys metsien taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta merkityksestä sekä modernin teknologian käytöstä metsien kestävässä hyödyntämisessä. Tavoitteena on myös kehittää opiskelijoiden yhteistyötaitoja niin, että he kykenevät työskentelemään monenlaisissa työyhteisöissä ja hallitsevat tiimityöskentelyn. Lisäksi tavoitteena on luoda erinomaiset tiedonhakutaidot muuttuvan työuran tarpeisiin. Metsätieteissä tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet työskennellä metsäalalla ja siihen läheisesti kytkeytyvillä aloilla nyt ja tulevaisuudessa.

Koulutuksen sisältö

Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnossa erikoistutaan halutulle erikoistumisalalle, joita ovat metsien hoito ja metsäekosysteemit, metsä-, energia- ja puuteknologia, metsien arviointi ja suunnittelu sekä metsäekonomia ja -politiikka. Maisterin opinnoissa suoritetaan yleis- ja menetelmäopintoja, metsätieteen syventävät opinnot, kieli- ja viestintäopintoja sekä sivuaineopintoja. Sivuaineen opiskelija voi valita vapaasti niin, että se tukee maisterivaiheen erikoistumisalaa. Suosittuja sivuaineita ovat esim. taloustieteet, ympäristötiede, oikeustiede, tietojenkäsittelytiede, kielet ja ympäristöpolitiikka sekä geoinformatiikka.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 000, ja yliopisto työllistää lähes 2 800 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio


Saatat olla kiinnostunut myös näistä: