Sosiaalityö, maisteriohjelma

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Kuopio
Itsenäiset maisteriohjelmat

Sosiaalityö, maisteriohjelma

Tavoite

Sosiaalityön maisterikoulutus antaa sekä teoreettiset että ammatilliset valmiudet ymmärtää, tehdä ja arvioida interventioita erilaisissa sosiaalityön asiakastilanteissa, tunnistaa hyvinvoinnin vajeita tuottavia tekijöitä sekä kehittää palveluja ja niiden vaikuttavuutta. Ammatilliset valmiudet perustuvat tutkimusperustaiseen tietoon. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa saamiaan valmiuksia tutkivassa ja kehittävässä työssä.

Sosiaalityö on monipuolinen ja haastava ammatti ja tieteenala, jossa yhdistyvät ihmisläheinen auttamistyö ja yhteiskunnallinen muutostyö. Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön opiskelussa ja tutkimuksessa painottuvat lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö, sosiaali -ja terveydenhuollon vaikuttavuus ja hyvinvoinnin murtumia aiheuttavat tekijät. Lisäksi opiskelijat saavat laajan näkemyksen sosiaalityön kansainvälisiin kysymyksiin. Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänhallinnan vahvistaminen.

Koulutuksen sisältö

Syventävissä yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon johtavissa sosiaalityön opinnoissa syvennetään sosiaalityön tietoperustaa eri erityisalojen kautta, vahvistetaan tutkimusperustaista teoreettista jäsennystä ja sovelletaan osaamista käytännön sosiaalityöhön sekä syvennetään tutkimusmenetelmien hallintaa ja tehdään pro gradu -tutkielma. Opintojen tärkeänä osaamistavoitteena on tutkimuksellisen ja kehittävän työotteen omaksuminen sekä laaja-alaisten tutkimusvalmiuksien kehittäminen. Pro gradu –tutkielma on maisteritutkintoon kuuluva tieteellinen tutkielma, joka voidaan tehdä yksin tai parin kanssa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Yliopisto tarjoaa tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistosta halutun opiskelupaikan.Itä-Suomen yliopistosta valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio