Sosiaali- ja terveysalan johtaminen | YAMK

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2–3 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen | YAMK

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveysala tarvitsee työelämän kehittäjiä ja palveluiden uudistajia vaativiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin. Varmista kilpailukykysi muuttuvassa sote-kentässä syventämällä osaamistasi ylemmässä AMK-tutkinnossa.

Koulutuksen ensimmäisenä vuotena perehdyt oman suuntautumisvaihtoehdon sisältöalueisiin ja työyhteisön tutkimus- ja kehittämismenetelmiin sekä aloitat opinnäytetyön tekemisen.Toisen vuoden aikana voit valita sisällöllisesti erilaisia opintokokonaisuuksia kehittääksesi osaamistasi työelämän tarpeiden mukaisesti. Tällaisia opintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiseen liittyvät opinnot, EduFutura (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Gradia) yhteistyössä toteutetut kuntoutuksen yhteiset opinnot, työelämän kehittämiseen liittyvät projektiopinnot tai yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyvät opinnot. Koulutuksen aikana hankit valmiudet analysoida suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti toiminnan ja palveluiden nykytilannetta, tunnistaa kehittämistarpeita ja -tavoitteita sekä uudistaa hyvinvointipalveluja ja toimintaa näyttöön perustuen. Opinnäytetyöprosessin myötä kehität osaamistasi itsenäiseen työelämän tutkimus- ja kehittämistyöhön. 

Opiskelu on monimuoto-opiskelua. Verkko-opintojen lisäksi opiskeluun kuuluu lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa ensimmäisen 1,5 vuoden aikana. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa tai päätoimisesti opiskellen. 

Opiskelu moniammatillisessa ryhmässä antaa sinulle mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus opinnollistaa osa opinnoista ja samalla kehittää omaa työyhteisöäsi.  

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Fysioterapeutti (ylempi AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Jamk tarjoaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rajakatu 35
40200 Jyväskylä