Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Karstulan Evankelinen Opisto
Yhteenveto
Oman HOKS mukaan 1-2 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Ammattitutkinnot
Karstula

Alkavat koulutukset
Karstula
Joustava aloitus ja toteutus oman HOKS mukaan

Karstula
Joustava aloitus ja toteutus oman HOKS mukaan
 Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa kuvastavat kuvat

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Yleistä Kasvatus-ja ohjausalan ammattitutkinnosta

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut voi työskennellä alan vaativissa tehtävissä eri-ikäisten kasvatus- ja ohjaustyössä, eri koulutusasteilla ja -muodoissa, eri hallinnon aloilla sekä vapaa-ajan toiminnassa. Toimintaympäristönä voi olla julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestöt sekä muu kasvatus- ja ohjaustyötä tekevä organisaatio.

Opintojen laajuus ja opintojen suorittaminen

Ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaan 1-2 vuotta.

Ammattitutkinto suoritetaan näyttöinä, osoittamalla ammattitaito käytännön työssä. Näytöt koostuvat valitun osaamisalan työstä ja siihen liittyvistä tehtävistä.

Osaamisen hankkiminen tapahtuu työpaikalla joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Osaamista täydennetään Opiston lähipäivissä.

Tutkinnon muodostuminen ja valittavat osaamisalat

Uusi kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (OPH-3837-2022) on julkaistu. Tutkinto tulee voimaan 1.1.2023.

Voit suorittaa joko koko tutkinnon (150 osp) tai yksittäisiä tutkinnon osia. Tutkintoon voi tapauskohtaisesti sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat ja yksi tai useampi valinnainen tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, 150 osp

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp)
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä (40 osp)
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (30 osp) / Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki ( 30 osp)
 • Valinnaisia tutkinnon osia (20 osp)


Perhepäivähoidon osaamisala, 150 osp

Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp)
 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien  ja muiden ammattilaisten kanssa (30 osp)
 • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä (40 osp)
 • Valinnaisia tutkinnon osia (20 osp)


Kasvatuksen osaamisala, 150 osp

Kasvatuksen osaamisalan suorittaja ei saa erillistä tutkintonimikettä, kuten esim. Koulunkäynninohjaaja tai Perhepäivähoitaja. Koulutus on suunnattu täydentäväksi tutkinnoksi jo kasvatus- ja ohjausalalla työskenteleville.

Kasvatuksen osaamisalan suorittaja kykenee toimimaan uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hän osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia työmenetelmiä ja kykenee toimimaan vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä.

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp)
 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien ja muiden ammattilaisten kanssa (30 osp)
 • Valinnaisia tutkinnon osia voidaan valita (60 osp)

Hakeminen

Opintoihin on jatkuva haku ja niihin haetaan oppilaitoksen verkkosivuilla löytyvällä sähköisellä hakemuksella. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Hakijalta pyydetään lisäksi kopiot viimeisimmistä koulutodistuksista sekä mahdollisista hakemusta tukevista työtodistuksista.

Pääsyvaatimuksena ammatillisiin opintoihin on 18 vuoden ikä, ylioppilastutkinto tai peruskoulu ja alalle soveltuva koulutus tai työkokemus. Lisäksi hakijalta vaaditaan alalle soveltuvaa SORA-säädösten mukaista terveydentilaa.

Kielivaatimuksena ammatillisiin opintoihin on vähintään suomen kielen perustaso.

Tutkinto / todistus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, ammattinimikkeenä Koulunkäynninohjaaja tai Perhepäivähoitaja

Kustannukset

Ammatillisen koulutuksen hinta on 550€/lukuvuosi. Lähiopetuspäivinä lounas ja päiväkahvi maksaa opiskelijalle 6.50 €/pvä.

Opistolla on mahdollista myös majoittua valmiiksi kalustetuissa opiskelija-asuntoloissa. Majoittumisesta maksetaan erikseen. Majoitusmaksu sisältää asunnon, lounaan, päivällisen sekä aamupalan koulupäivinä.

Lisätietoa saat Opiston toimistosta. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana opiskelijat vastaavat majoitus-, ruoka- ja matkakustannuksista itse.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Karstulan Evankelinen Opisto

Karstulan Evankelisesta Opistosta eväitä elämään

Karstulan Evankelinen Opisto (KEO-Karstula) antaa valmiuksia monille eri koulutusaloille. Opisto on erikoistunut kasvatus- ja sosiaali-, liikunnan- ja kädentaitojen koulutuksiin. Karstulan Evankelinen Opisto sijaitsee pohjoisessa Keski-Suomessa, Suomenselän alueella. Opisto on pienehkö mutta monipuolinen koulutuskeskus. Samassa opistossa opiskelevat sulassa sovussa niin yleissivistävän-,...


Lue lisää oppilaitoksesta Karstulan Evankelinen Opisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Karstulan Evankelinen Opisto

Kokkolantie 12
43500 Karstula

 Näytä puhelinnumero
www.keokarstula.fi

Arvioinnit

Keskiarvo: 4,4

Perustuu 5 arviointiin

Terhi Tarvainen

Tärkeä koulutus ja paljon sain uutta tietoa. Työllistyminen on parantunut huomattavasti koulutuksen ansiosta.

Niina

kolulutus oli monipuolinen, ei pelkkää kuivaa teoriaa, vaan monimuotoista ja mukaansatempaavaa.

Sari Kinnunen

Lähiopetuksessa oli mielenkiintoisia tehtäviä ja opettajat päteviä. Erityiskiitos Sirkka Hokkaselle joka toimi vastuuopettajanani.

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto täytä seuraavat tiedot:

Mistä haluat lisätietoja? *
Koulutuksen sisältö
Koulutuksen toteutustavat
Koulutuksen alkamisajankohta
Kustannukset
Hakukriteerit
Hakeminen
Muuta, mitä? (Selvennä viestikentässä)