Sivuston käyttötapa: Mobiili

Digitaaliset ratkaisut | Restonomi | YAMK

Lahden ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lahti
Ylemmät AMK-tutkinnot

Digitaaliset ratkaisut | Restonomi | YAMK

Digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa. Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyvykkyys reagoida uuteen antavat osaamista vastata työelämän jatkuviin muutoksiin ja haasteisiin. Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita tulevaisuudessa.

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan alalla koulutuksen keskiössä on digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen matkailu- ja palveluorganisaatioiden muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelija saa koulutuksen aikana hyvän ymmärryksen liiketoiminnan uusista mahdollisuuksista parhaan arvon ja asiakaskokemuksen luomiseksi. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä tai yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen ydinosaamisen opintojen keskeisenä sisältönä on digitaalisuuden hyödyntäminen matkailu- ja palveluliiketoiminnassa. Täydentävän osaamisen voit hankkia monialaisesta tarjonnasta (mm. johtaminen, käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu, pelillisyys) rakentaen kokonaisuuden, joka tukee hänen omia tavoitteitaan. Ammatillisen kehittymisen lisäksi opinnot vahvistavat tutkivaa ja kehittävää työotettasi.

Ydinopintojen opintojaksoihin sisältyy pääsääntöisesti 2–3 lähiopetuspäivää. Lisäksi joillakin opintojaksoilla järjestetään verkkoluentoja ja/tai -ohjausta. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä, johon voi liittyä myös ryhmätyöskentelyä. Ydinopintoihin liittyviä lähiopetuspäiviä on noin 2–4 pv/kk. LAMKin järjestämien täydentävien opintojen toteutukset ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Restonomi (ylempi AMK)

Lahden ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulu

Tähtää työelämään ja opi tekemällä. LAMKissa opiskelu on opiskelijan itsensä näköistä, käytännönläheistä ja työelämäyhteyksiä on runsaasti. Euroopan edelläkävijäkampus on Lahessa. Simulaatiotilat, laboratoriot, moniulotteiset oppimis- ja co-working-tilat sekä rentoutus- ja liikuntatilat.  Lahden ammattikorkeakoulu muodostuu neljästä yksiköstä ja LAMK-palveluista.  Yksiköt ovat:  Liiketalouden...


Lue lisää oppilaitoksesta Lahden ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lahden ammattikorkeakoulu

Kirkkokatu 27
15140 Lahti