Ylemmät AMK-tutkinnot
Ei arviointeja

Digiajan sosiaalipalveluiden kehittämisen asiantuntija (YAMK) | verkkototeutus

Pituus
1,5-2 vuotta
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku
Toteutustapa
Etätoteutus
Pituus
1,5-2 vuotta
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku
Toteutustapa
Etätoteutus
Kysy lisätietoja koulutuksesta! 👍

Digiajan sosiaalipalveluiden kehittämisen asiantuntija (YAMK) | verkkototeutus

Sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöinen käytäntöjen kehittäminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Sosiaalipalveluissa digitalisaatio on ensiaskelvaiheessa. Lisäksi digikuiluja on alkanut muodostua mm. väestöryhmittäin, sosioekonomisen aseman, asuinpaikan sekä ikäryhmän perusteella. Tämä koulutus lisää sosiaalialan toimijoiden digitalisaatio-osaamista.

Haasteita ovat väestö- ja aluerakennemuutokset, kansalaisten subjektiuden huomioimiseen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä suomalaisen yhteiskunnan digitalisoitumiseen liittyvät kysymykset, sosiaalisia riskejä sisältäviin elinolosuhteisiin vaikuttamismahdollisuudet ja asiakastyön menetelmien digiajan kehittämistarpeet.

Koulutuksen toteutus

Opiskelu toteutuu verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Tiettyyn aikaan sidottua opetusta järjestetään verkossa keskimäärin 1-3 kertaa kuukaudessa. Opiskelu muodostuu asiantuntijaluennoista, ryhmätyöskentelystä sekä arvioitavista oppimistehtävistä.

Pätevyys

Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnot vastaavat hyvinvointipalveluiden tuottamisen laajeneviin ja monimuotoistuviin kehittämishaasteisiin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Julkisella sektorilla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaalialan asiakastyön tehtäviin, esimiestehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin, palvelujen kehittäjiksi ja koordinaattoreiksi. Järjestösektorilla sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa sijoittumisen kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin.

Yksityisellä sektorilla sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut voi sijoittua yritysten esimies- ja johtotehtäviin sekä eri sektorien välisten toiminta- ja palvelumallien kehittämistehtäviin.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF) osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän korkeakoulututkinnon osaamista vastaa taso 7.

Tutkintonimikkeiden kansainväliset vastineet ovat Master of Social Services (sosionomi YAMK) ja Master of Health Care and Social Services (gernonomi YAMK).

Uramahdollisuudet

Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkina-asema vaihtelee maakunnittain. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työelämään hyvin:

  • Osa sijoittuu sosiaalialan järjestöihin ja sosiaalialan yrityksiin kehittämis- ja esimiestehtäviin, ja tehtävässä koulutusvaatimuksena on sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto.
  • Osa sijoittuu valtion sellaisiin organisaatioihin, joissa vaaditaan sosiaalialan koulutus, kuten työvoimahallinnon ja sosiaalialan yhteisorganisaatiot (mm. työvoimanpalvelukeskus).
  • Osa sijoittuu sosiaaliturvaetuuksia hoitaviin organisaatioihin, kuten KELA:lle tai vakuutus- ja kuntoutuslaitoksiin esimerkiksi kuntoutusohjaajiksi.
  • Kunnissa he työllistyvät mm. lastenvalvojaksi, koulukuraattoriksi, johtavaksi sosiaaliohjaajaksi tai johtavaksi perhetyöntekijäksi.
  • Moni sijoittuu myös erilaisiin kehittämishankkeisiin projektipäälliköiksi.

Tehtävänimikkeitä

Erikoissuunnittelija, lehtori (AMK), palveluesimies, palvelutalon johtaja, projektipäällikkö, sosiaalijohtaja, suunnittelija, toimitusjohtaja, toiminnanohjaaja, vammaistyön johtaja, vastaava sosiaaliohjaaja, yksikön johtaja

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Etätoteutus
  • Verkossa
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Tutkinto / todistus

Tutkintonimikkeet ovat:

  • Sosionomi YAMK
  • Geronomi YAMK

Tutkintonimike juontuu opiskelijan taustalla olevasta AMK-tutkinnosta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Digiajan sosiaalipalveluiden kehittämisen asiantuntija (YAMK) | verkkototeutus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.
Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi

Lapin AMK – Pohjoista tekoa

Olemme kylmiä. Olemme kuumia. Näemme valoa kaikkialla, myös pimeydessä. Olemme sitkeitä ja elämme kiihkeästi. Muovaamme, teemme ja innostumme. Valitsemme ne välineet, jotka toimivat meille parhaiten. Annamme tiedon kulkea, sillä yhdessä olemme enemmän. Kuljemme itse niitä polkuja, joilta löytyy parhaat paikat...

Lue lisää oppilaitoksesta Lapin ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu