Sivuston käyttötapa: Mobiili

Matkailualan osaamisen johtaminen | YAMK

Lapin ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5–2 vuotta
Syksyllä (joka toinen vuosi)
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotokoulutus
Rovaniemi
Ylemmät AMK-tutkinnot

Matkailualan osaamisen johtaminen | YAMK

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto perustuu työelämän tarpeisiin. Koulutuksen lähtökohtana on näkemys matkailusta monialaisena, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoituneena pohjoisena toimintaympäristönä.

Restonomi (ylempi AMK) -tutkintoon johtavat opinnot (90 op) koostuvat seuraavista kokonaisuuksista

 • pakolliset syventävät ammattiopinnot (30 op)
  • Lapin ammattikorkeakoulun kaikille YAMK-tutkinnolle yhteiset opinnot (15 op)
  • restonomi (ylempi AMK) –koulutuksen pakolliset syventävät ammattiopinnot (15 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (10 op)
 • opinnäytetyö (30 op)

Koulutuksen tavoitteet

Restonomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut opiskelija osaa mm.

 • koordinoida, kehittää ja johtaa työyhteisöään,
 • koordinoida, kehittää ja johtaa palveluliiketoimintaa matkailukohteessa,
 • analysoida matkailualan toiminta- ja työprosesseja sekä arvioida niiden muutostarvetta ja kestävyyttä verkostomaisessa, alati kansainvälistyvässä toimintaympäristössä,
 • toimia monialaisissa verkostoissa niitä rakentaen ja kehittäen,
 • viestiä vuorovaikutteisesti omaan toimialaansa liittyen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti ja
 • soveltaa matkailualan tutkittua tietoa ja kehittämismenetelmiä uusiin ja muuttuviin tilanteisiin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Koulutukseen otetaan opiskelijoita vain parillisina vuosina.

Tutkinto / todistus

Restonomi (YAMK)

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulussa on kuusi koulutusalaa joita johdetaan ja kehitetään neljänä osaamisalakokonaisuutena. Lapin AMKin toiminta perustuu luotettavuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja yhteisöllisyyteen. Osaamisalat: Hyvinvointipalveluiden osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Kaupan ja kulttuurin osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Tornio Matkailupalveluiden osaamisala (MTI), hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Teollisuuden ja luonnonvarojen...


Lue lisää oppilaitoksesta Lapin ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lapin ammattikorkeakoulu

Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi