Julkiset hankinnat | Tradenomi | YAMK

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Ylemmät AMK-tutkinnot
Vantaa
marker Hakuaika käynnissä

Alkavat koulutukset
Vantaa
Syksy

Vantaa
Syksy
Hankintatoimi, tradenomi

Julkiset hankinnat | Tradenomi | YAMK

Opinnot Julkiset hankinnat - ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa vahvistavat osaamistasi strategisen hankintatoimen ammattilaisena. Hankintatoimen opinnoissa syvennät itsenäisessä hankintojen johtamisessa tarvittavaa ammattitaitoasi. Opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea palvelemaan yrityksen tavoitteita ja kokonaistoimintaa. Hallitset myös hankintoihin kuuluvat toiminnot eri toimintaympäristöissä. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä työelämän kanssa.

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet yrityksen hankintatoimen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin. Julkiset hankinnat on yksi opintojen erityisteemoista. Lisäksi vahvistat opinnoissa muuta johtamis- ja liiketoimintaosaamistasi.

Opintojen sisältö

Koulutuksen läpileikkaavia teemoja ovat julkisten hankintojen strategisuus, vaikuttavuus, kestävyys, innovatiivisuus ja vuorovaikutus. Syventävien julkisten hankintojen opintojaksojen teemat ovat: julkisten hankintojen toimintaympäristö, hankintojen johtaminen, hankintaprosessi ja hankintojen kehittäminen.

Syventävää liiketoimintaosaamista karttuu johtamisesta, talousjohtamisesta, projektinhallinnasta, kiertotaloudesta tai palvelumuotoilusta. Saat työkaluja myös tietoisuustaitojen ja tunneälyn kehittämiseen henkilökohtaisen kasvun opintojaksolla tiimityön ja johtamisen tueksi. Opiskelija voi halutessaan syventää laadunhallinnan osaamistaan erillisen Quality Manager (QM) -sertifikaatin edellyttämälle tasolle. Oppimistehtävät linkitetään mahdollisuuksien mukaan opiskelijan työorganisaation kehittämiseen.

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Hankintatoimen tutkinto-ohjelman opinnot rakentuvat seuraavasti:

  • Julkisten hankintojen syventävät opinnot 20 op
  • Tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä henkilökohtainen kasvu 15 op
  • Liiketoimintaosaamisen syventävät opinnot 15 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 10 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Lue lisää opetussuunnitelmasta.

Opintojen toteutustapa

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2 vuodessa työn ohessa. Opetus toteutetaan monimuotoisena, eli se sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetusta. Lähiopetus järjestetään noin joka toinen perjantai (klo 9-17) ja ajoittain lauantaisin. Suuri osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Vaihto-opiskelumahdollisuuksia on myös tarjolla.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (YAMK)

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa opinnoista Metropoliassa? Tilaa hakijan uutiskirje tästä!

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Enemmän kuin korkeakoulu – neljä kampusta täynnä tekijöitä

Haluatko vaikuttaa siihen miltä maailma näyttää tulevaisuudessa? Saat Metropolialta enemmän kuin tutkinnon – saat valmiudet merkitykselliseen työhön sekä taidot jatkuvaan oppimiseen. Metropoliassa opiskelijat ja opettajat kehittävät ratkaisuja globaaleihin haasteisiin yhdessä yritysten ja muiden kumppanien kanssa jopa 5 miljoonaa päivää vuodessa....


Lue lisää oppilaitoksesta Metropolia Ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Myllypurontie 1
00920 Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.metropolia.fi


Tilaa lisätietoa

Haluatko lisätietoa opinnoista Metropoliassa? Tilaa hakijan uutiskirje tästä!

Uutiskirje
Haluan tilata Metropolian uutiskirjeen