Yhteenveto
1,5-2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yheishaku
   
Lähiopetus
Pori
Ylemmät AMK-tutkinnot

Vanhustyö | YAMK

Sosionomi (AMK) keskittyy työssään eri-ikäisten ihmisten kasvun, kehityksen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseen. Sosionomi tekee töitä asiakkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, arjessa selviytymisen ja asiakkaan itsensä näköisen elämän edistämiseksi. Sosionomin työhön sisältyy paitsi palveluiden tuottamista, myös yhteiskunnallista vaikuttamista, palveluihin ohjausta ja sekä työn kehittämistä yhdessä asiakkaiden kanssa. Opinnot tarjoavat vahvan teoreettisen pohjan sosionomin työn tueksi, mutta samaan aikaan opinnot ovat käytännönläheisiä ja sisältävät paljon toiminnallisuutta.

Sisältö

Opinnot koostuvat kolmesta kokonaisuudesta, joita ovat tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (55 op), vapaasti valittavat opinnot (5 op) ja opinnäytetyö (30 op). Syventävistä opinnoista vanhustyön asiantuntijaopintoja on 25 op, työelämän johtamisen ja kehittämisen opintoja on 30 op. Opinnot aikataulutetaan toisiaan tukeviksi prosesseiksi, jotka etenevät koko opiskelun ajan.

Opiskelijalla on mahdollista suorittaa hoitotyön ylemmissä AMK-opinnoissa mielenterveys- ja päihdetyön opintoja 25 op. Opinnot ovat vaihtoehtoiset muille opetussuunnitelmassa oleville opinnoille. Opinnot suunnitellaan yhdessä tutoropettajan kanssa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen ja kelpoisuus

Pohjakoulutusvaatimuksena; Fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), terveydenhoitaja (AMK).

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Master of Social Services and Health Care

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori