Ammattitutkinnot
Ei arviointeja

Taideteollisuusalan ammattitutkinto | sisustus

Stadin AO, paikassa Helsinki
Pituus
1,5-2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Joustavasti (+2 toteutusta)
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: jatkuva haku
Toteutustapa
Lähiopetus, Oppisopimuskoulutus
Pituus
1,5-2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Joustavasti (+2 toteutusta)
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: jatkuva haku
Toteutustapa
Lähiopetus, Oppisopimuskoulutus
Kysy lisätietoja koulutuksesta! 👍

Taideteollisuusalan ammattitutkinto | sisustus

Taideteollisuusalan ammattitutkinto | sisustuksen osaamisala

Taideteollisuusalan ammattitutkinto koostuu useasta harvinaisesta ja ainutlaatuisesta ammatista. Esteettisten taitojen lisäksi taideteollisuusalan ammattilaisen työssä heijastuu vahva ammattitaito ja arvostus kulttuuriperintöön ja uuden luomiseen.  

Taideteollisuusalan ammattilainen kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan ja edistää osaamistaan digitalisoinnin suomilla mahdollisuuksilla. Samanaikaisesti kestävä kehitys ja kierrättäminen ovat alalle ominaisia piirteitä johtuen muun muassa työssä käytettävistä materiaaleista, raaka-aineiden kalleudesta, käsityön ja -perinteen kunnioittamisesta, valmistusmenetelmistä ja säilyttävästä työotteesta. 

Taideteollisuusalan ammattitutkinnon suorittanut hallitsee vaativan työnkuvansa mukaisen ammattitaitonsa työskentelemällä 

 • yrittäjänä 
 • ammatinharjoittajana tai 
 • toimimalla työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa tai teollisuudessa. 

Käsityöalan yritystoiminnassa korostuu vastuullisuus, verkostot ja työhyvinvointi sekä jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen. Koulutuksen aikana voit kehittää ja päivittää ammattitaitoasi sekä tunnistuttaa ja tunnustuttaa aikaisemman osaamisesi. 

Sisustuksen suuntautumisvaihtoehto, sisustaja

Sisustuksen suuntautumisvaihtoehdon suorittaminen soveltuu sisustusalan perustutkinnon, verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon (verhoilija) ja pintakäsittelyalan perustutkinnon (maalari) koulutuksen suorittaneille tai muun soveltuvan ammatillisen perustutkinnon suorittaneille.

Tutkinto sopii myös soveltuvan työkokemuksen kautta riittävän ammattitaidon hankkineille henkilöille. Joissain tapauksissa myös vahva harrastuneisuus ja sitä kautta alalle soveltuvaksi hankittu kokemus on katsottu hakijalle eduksi koulutus- ja työkokemuksen puuttuessa.

Alan työtehtäviä ovat sisutusalan tehtävät. Työpaikkana voi olla esimerkiksi yksityiset asunnot, julkiset tilat tai verstaat. Moni toimii itsenäisenä alan yrittäjänä. 

Tutkinnon rakenne

Taideteollisuusalan ammattitutkinto on yhteensä 150 osaamispistettä. 

Sisustajan opinnot muodostuvat: 

Kahdesta kaikille pakollisesta tutkinnon osasta, 40 osaamispistettä 

60 osaamispisteen mittaisista, seuraavista valinnaisista tutkinnon osista: 

 • Julkisten tai yksityisen tilan sisustuksen toteuttaminen, 30 osaamispistettä 
 • Kalusteiden asentaminen, 30 osaamispistettä 
 • Sisustusrakentaminen, 30 osaamispistettä 
 • Sisäpintojen käsitteleminen, 30 osaamispistettä 
 • Sisustusalan asiakaspalvelu ja myyntityö, 30 osaamispistettä 

50 osaamispisteen mittaisista, seuraavista valinnaisista tutkinnon osista: 

 • Huippuosaajana toimiminen taideteollisuusalalla, 30 osaamispistettä 
 • Kansainvälistyminen taideteollisuusalalla, 25 osaamispistettä 
 • Näyttelyn suunnittelu ja toteuttaminen, 25 osaamispistettä 
 • Ohjaustoiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen, 25 osaamispistettä 
 • Taideteollisuusalan yrittäjänä toimiminen, 30 osaamispistettä 

Koulutuksen kesto

Koulutus kestää henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta riippuen noin 1,5 – 2 vuotta. 

Toteutustapa

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytöillä, joten hän tarvitsee koulutuksen suorittamiseen kontakteja alan työelämään. Kaikki näytöt suoritetaan oikeissa asiakaskohteissa ja yhteistyössä työelämän kanssa.

Lähiopetus tapahtuu arki-iltaisin ja lauantaisin noin 1-4 kertaa kuukaudessa. Jos opiskelija on poissa opetuksesta, hänen tulee hankkia vastaavat tiedot omatoimisesti. Lähiopetus on teoriapainotteista, mutta se voi sisältää tarvittaessa myös käytännön sisäpintatöiden harjoitteita. Ennen näyttöjä opiskelijan osaaminen varmistetaan erilaisilla vaihtelevilla tehtävillä.

Opiskelija saa koulutuksen aikana valmiudet lukea ja tuottaa alan teknisiä piirustuksia. Lisäksi hän oppii materiaalitietoutta sekä alan käytänteet ja säädökset. Lopulta opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen sisustusprojektin alusta loppuun asti.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Joustavasti

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Viimeinen hakuaika: jatkuva haku

Joustavasti

 • Oppisopimuskoulutus
 • Helsinki
 • Viimeinen hakuaika: jatkuva haku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan oppilaitoksen omien verkkosivujen kautta. Koulutukseen on jatkuva haku.

Tutkinto / todistus

Taideteollisuusalan ammattitutkinto

Kustannukset

Opiskelumaksu 150 € määräytyy tutkinnonosittain ja se laskutetaan osissa opiskelun edetessä. Koko tutkinnon hinta on enintään 900 € euroa. Koko tutkinnon lisäksi on mahdollista suorittaa vain osa tai osia tutkinnosta opiskelijan omien tarpeiden mukaisesti.

Koulutus suositellaan suoritettavaksi joko opiskelijan tai yrittäjän oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia materiaalikustannuksia.

Aikuisopiskelijana sinulla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista. 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Taideteollisuusalan ammattitutkinto | sisustus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.
Stadin AO
Hattulantie 2
00550 Helsinki

Stadin AO

Stadin AO tarjoaa koulutusta yli 50:een eri ammattiin. Koulutukseen voi hakea ympäri vuoden. Yhteishaussa hakevat peruskoulunsa päättävät, ylioppilaat ja muut ilman toisen asteen tutkintoa olevat. Kaikki muut hakevat jatkuvassa haussa. Ammatilliset opinnot ovat päätoimisia ja kestävät yleensä noin 2–3 vuotta....

Lue lisää oppilaitoksesta Stadin AO ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu