Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Itsenäiset maisteriohjelmat

Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Opetuksessa otetaan huomioon työelämän tarpeet. Turun yliopiston monikielisen käännösviestinnän maisteriopetus on edelläkävijä työelämän käytäntöihin perehdyttävässä ja yrittäjyyteen valmentavassa koulutuksessa. Voit perehtyä erikoisalakääntämiseen, kuten EU-tekstien kääntämiseen, sekä hankkia auktorisoidun kääntäjän pätevyyden. Harjaannut työskentelemään tiimissä, koordinoimaan käännösprojekteja sekä tarjoamaan ja kehittämään käännösalan palveluja asiantuntevasti ja vastuullisesti. Lisäksi voit tutustua käännösviestinnän eri lajeihin, esimerkiksi TV-ohjelmien ja elokuvien kääntämiseen tai lokalisointiin.

Tutkinto-ohjelmaan kuuluu kääntämisen käytäntöön ja teoriaan perehdyttäviä kursseja. Siihen sisältyy sekä erikoistumiskielen kääntämiseen liittyviä kursseja että kaikille yhteisiä, kielestä riippumattomia kursseja. Näitä ovat esimerkiksi monikieliset käännöstyöpajat ja käännöstieteen kurssit. Tutkinto-ohjelman kieliä ovat: englanti, espanja, italia, ranska, saksa ja suomi. Yhteiskursseilla opetuskielenä on suomi, mutta harjoitukset tehdään pää- tai sivuaineen kielellä.

Tavoitteet

Tutkinto-ohjelman suoritettuasi olet monikielisen viestinnän ja erityisesti käännösviestinnän asiantuntija. Sinulla on erinomaiset valmiudet toimia monipuolista kieliosaamista edellyttävissä tehtävissä. Näitä valmiuksia ovat:

  • ammattimainen viestintätaito kahdessa kielessä, joista toinen on suomi ja jompikumpi kielistä on äidinkielen tasoinen
  • vankka kulttuurienvälisen viestinnän osaaminen
  • ammattilaistasoinen käännöstaito
  • erinomaiset tiedonhakutaidot
  • taito jäsentää, arvioida ja soveltaa tietoa
  • vahva kieli- ja käännösteknologisten työkalujen hallinta
  • monipuoliset tiedot käännösviestinnän alan ammateista
  • erinomaiset projektinhallintataidot
  • taito organisoida ja johtaa tiimin toimintaa
  • taito työskennellä tiimin jäsenenä

Tutkinto-ohjelma syventää HuK- tai FM-tutkinnossa saatua osaamista: kieli- ja viestintätaitoa vähintään kieli- ja viestintätaitoa vähintään kahdessa kielessä, joista toinen on suomi ja jompikumpi kielistä on äidinkielen tasoinen.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto