Sivuston käyttötapa: Mobiili

Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma

Vaasan yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Vaasa
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma

Tavoite

Vaasan yliopisto kouluttaa kauppatieteellisen alan asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä, joilla on hyvät valmiudet työskennellä vaativissa yritys- ja elinkeinoelämän tehtävissä kotimaisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kauppatieteen alalta valmistuneita kuvaavat mm. seuraavat ominaisuudet: kansainvälisyys, oma-aloitteisuus, innovatiivisuus, yhteistyökykyisyys ja ongelmanratkaisukyky.

Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma rakentaa lujan markkinointiekonomin osaamispohjan. Ohjelman opinnot rakentavat valmiuksia työskennellä liikkeenjohdon tehtävissä, joissa korostuu ihmisläheisyys, vuorovaikutteisuus, analyyttisyys, luovuus ja yhteistyö. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon markkinoinnin johtamisen maisteriohjelmassa suorittaneet

  • osaavat johtaa markkinointia asiakas- ja kuluttajalähtöisen arvon tuottamiseksi.
  • ymmärtävät markkinoinnin roolin yrityksen strategisen kilpailuedun rakentajana.
  • hallitsevat markkinatiedon analysoinnin ja argumentoinnin työkalut.

Maisteriohjelmaan voi hakea maisterihaussa, jos on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon. Opetus on suunniteltu päätoimista opiskelua varten ja tapahtuu arkisin päiväsaikaan.

Koulutuksen sisältö

Markkinoinnin tehtävissä korostuu usein luova ongelmanratkaisu, analyyttinen ajattelu, suhdejohtamisen taidot, vuorovaikutteinen kommunikaatio sekä kuluttaja- ja asiakaslähtöiset toimintatavat. Näiden kyvykkyyksien rakentaminen muodostaa markkinoinnin opintojen ytimen. Niinpä tärkeää on paitsi markkinoinnin eri osa-alueisiin perehtyminen niin myös erilaisten opetusmenetelmien kautta saavutettujen kyvykkyyksien kehittäminen. Opinnot muodostavat kokonaisuuden, jossa tiedon, ymmärryksen, sovellutuksen ja analyysin kautta kehitetään valmiuksia luovaan ongelmanratkaisuun ja itsenäiseen ajatteluun markkinoinnin tehtäväkentällä. Tavoitteena on opiskelu, joka tuottaa itsenäisiä, omaehtoiseen ajatteluun kykeneviä markkinoinnin ammattilaisia.

Markkinoinnin johtamisen maisteriopintojen ydinoppimisprosessit ovat

  • Asiakas- ja kuluttajalähtöinen arvon tuottaminen
  • Markkinointi yrityksen strategisen kilpailuedun rakentajana
  • Markkinatiedon analysointi ja argumentointi markkinoinnin työkaluina
  • Asiakas- ja kuluttajalähtöinen arvon tuottaminen

Opiskelija voi vahvistaa omaa eritysosaamistaan ja profiloida tutkintoaan niin sivuaineopintojen kuin kolmen vaihtoehtoisen profiilikokonaisuudenkin kautta. Nämä ovat:

  • Business, Trade and Service
  • Tuotteet, brändit ja innovaatiot
  • Viestintä, media ja markkinat

Kunkin profiilikokonaisuuden ytimen muodostaa Markkinoinnin johtamisen maisteriopintoihin sisältyvät opintojaksot. Näillä opittuja valmiuksia vahvistetaan muiden oppiaineiden tuottamilla kursseilla.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden maisteri

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Yliopistosta valmistuu uudella tavalla ajattelevia ja ennakkoluulottomia suunnannäyttäjiä. Voit opiskella hallintotieteitä, kauppatieteitä, tekniikkaa, tietojärjestelmätiedettä ja tuotantotaloutta sekä viestintätieteitä. Vaasan kaunis yliopisto sijaitsee keskustan lähellä meren rannalla Palosaarella, joka on koti...


Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Vaasan yliopisto

Wolffintie 34
65200 Vaasa

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: