Näyttää 1-20 koulutusta 62 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Hakuaika käynnissä
Näyttää 1-20 koulutusta 62 tuloksesta

Diplomi-insinööriksi opiskelu on monipuolista ja haastavaa

Diplomi-insinöörin koulutus on tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa mahdollisuuden moniin eri työtehtäviin. Koulutuksen sisältöön ja tulevaisuuden uraan voi myös itse vaikuttaa painottamalla opintojen sisältöä ja harjoittelupaikkojen valintaa omien kiinnostustensa mukaisesti. Tarkat koulutusalojen nimet vaihtelevat yliopistoittain, mutta mahdollisia koulutusaloja ovat esimerkiksi tuotantotalous, konetekniikka, materiaalitekniikka, ympäristö-, energia- ja biotekniikka ja tietotekniikka. 

Tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on yhteensä 300 opintopistettä, joista 180 opintopistettä kuuluu ensin suoritettavaan 3 vuoden tekniikan kandidaatin tutkintoon ja 120 opintopistettä varsinaiseen 2 vuoden diplomi-insinöörin tutkintoon. Opintoihin kuuluu lisäksi harjoittelujaksoja.

Opintojen päätteeksi laaditaan diplomityö, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Diplomityö päättötyönä vastaa muiden maisteritutkintojen pro gradu -tutkielmaa. Diplomityö voi olla joko tutkielmaluontoinen tai jonkin teknisen ongelman vaatima selvitystyö ja ratkaisu. Jälkimmäinen tapa on yleisempi, ja diplomityöt tehdäänkin usein yritysten toimeksiantoina, jolloin diplomityön kirjoittamisesta on mahdollista saada palkkaa.

Opintoihin hakeutuminen Suomessa

Diplomi-insinööriksi voi opiskella monessa yliopistossa. Suomessa koulutusta tarjoavat Aalto yliopisto, Åbo Akademi, Tampereen ja Lappeenrannan teknilliset yliopistot, Turun yliopisto sekä Oulun ja Vaasan yliopiston teknilliset tiedekunnat. Diplomi-insinöörikoulutuksia tarjotaan runsaasti myös englanniksi, joten kielitaidon kartuttaminen opintojen ohessa on myös mahdollista.

Suurin osa opiskelupaikoista jaetaan yliopistojen yhteisessä diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa. Valintaperusteet ovat samat joka yliopistossa. Valintakoe testaa hakijan taitoja matematiikassa, fysiikassa, kemiassa ja tekniikan alalla.

Diplomi-insinöörin jatkotutkintoja ovat tekniikan lisensiaatin (TkL) ja tekniikan tohtorin (TkT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkinnot. Diplomi-insinööri voi myös anoa työkokemusehdon täytyttyä Euroopan Insinöörijärjestöjen liitto FEANI:lta Euroinsinööri-nimikettä.

Diplomi-insinööri työelämässä

Diplomi-insinöörien työtilanne on useimmilla koulutusaloilla hyvä. Vastavalmistuneet työllistyvät koulutustaan vastaaviin ja hyvin palkattuihin tehtäviin. Diplomi-insinöörin työ on vaativaa asiantuntijatyötä. Diplomi-insinöörit työskentelevät tyypillisesti monipuolisissa ja haastavissa asiantuntija- tai johtotehtävissä. Diplomi-insinöörit voivat työskennellä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla esimerkiksi suunnittelu- tai konsulttitoimistoissa, teollisuudessa, tiedeyhteisön palveluksessa.

Vertaile koulutuksia