Sivuston käyttötapa: Mobiili

Eläimiin liittyvä koulutus - eläinlääkäri, eläinhoitaja, pieneläinhoitaja

Eläimiin liittyvä koulutus

Oletko kiinnostunut työskentelystä eläinten kanssa tai haluat vastata eläinten hoidosta esimerkiksi maatilalla? Työskentely eläinten parissa on sekä palkitsevaa että raskasta. Työssä eläinten hyvinvointi on etusijalla eivätkä työajat välttämättä aina noudata tavallista päivärytmiä. Suomen eläinlääkärikoulutus täyttää Euroopan unionin eläinlääkärin tutkintojen koulutusta koskevan direktiivin vaatimukset. Suomalainen eläinlääkärin tutkintoa arvostetaan myös EU:n ulkopuolella.

Näyttää 1-50 yhteensä 60 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
Biologia Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
Eläinkouluttaja, aikuiskoulutus Espoo Suomen Eläinkoulutuskeskus
Eläinten oppimispsykologian perusteet, aikuiskoulutus Verkko- tai etäopiskelu Suomen Eläinkoulutuskeskus
Eläintenhoitajan ammattitutkinto Kannus Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Eläintenhoitajan ammattitutkinto Muhos Oulun seudun ammattiopisto
Eläintenhoitajan ammattitutkinto | eläinhoitolan osaamisala Iisalmi Ylä-Savon ammattiopisto
Eläintenhoitajan ammattitutkinto | eläinhoitolanpitäjä Kajaani Kainuun ammattiopisto
Eläintenhoitajan ammattitutkinto | eläinkaupan osaamisala Iisalmi Ylä-Savon ammattiopisto
Eläintenhoitajan ammattitutkinto | eläinten trimmaaja Kajaani Kainuun ammattiopisto
Eläintenhoitajan ammattitutkinto | eläinten trimmaamisen osaamisala Iisalmi Ylä-Savon ammattiopisto
Eläintenhoitajan ammattitutkinto | eläintenkouluttaja Kajaani Kainuun ammattiopisto
Eläintenhoitajan ammattitutkinto | eläintenkouluttamisen osaamisala Iisalmi Ylä-Savon ammattiopisto
Eläintenhoitajan ammattitutkinto | klinikkaeläintenhoitaja Iisalmi Ylä-Savon ammattiopisto
Eläintenhoitajan ammattitutkinto | koirahieroja Kajaani Kainuun ammattiopisto
Eläintenkouluttamisen peruskurssi Helsinki Amiedu
Grundexamen inom hästhushållning | hästskötare Kemiö Axxell
Grundexamen inom hästhushållning | ridinstruktör Kemiö Axxell
Hevostalouden ammattitutkinto | hevoshieronta Kaustinen Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Hevostalouden ammattitutkinto | ravivalmentaminen Kaustinen Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Hevostalouden perustutkinto Kiuruvesi Ylä-Savon ammattiopisto
Hevostalouden perustutkinto | erikoistuminen kengittämiseen Kiuruvesi Ylä-Savon ammattiopisto
Hevostalouden perustutkinto | hevosharrasteohjaaja Perho Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Hevostalouden perustutkinto | hevospalvelujen tuottaminen Kaustinen Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Hevostalouden perustutkinto | hevostenhoitaja | hevosvarusteiden valmistaminen Kiuruvesi Ylä-Savon ammattiopisto
Hevostalouden perustutkinto | kengityskoulu Kaustinen Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Hevostalouden perustutkinto | monipuoliset hevostaidot Kaustinen Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Hevostalouden perustutkinto | valjaspajakoulu Kaustinen Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Hevostalouden perustutkinto | yrittäminen hevosalalla Kaustinen Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Hevostenvalmentajan ammattitutkinto | hevoshieronta Kiuruvesi Ylä-Savon ammattiopisto
Hevostenvalmentajan ammattitutkinto | Ravivalmentaminen Kiuruvesi Ylä-Savon ammattiopisto
Hevostenvalmentajan ammattitutkinto | valjasseppä Kiuruvesi Ylä-Savon ammattiopisto
Homekoiraohjaaja Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Kalatalouden perustutkinto Savonlinna Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Kengityssepän ammattitutkinto Kiuruvesi Ylä-Savon ammattiopisto
Koirien koulutusohjaaja Useita (2) Rakkaat Haukut / Dog-Oriented Institute
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto | luonto-ohjaaja Kajaani Kainuun ammattiopisto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto | luonto-ohjaaja Useita (2) Savon ammattiopisto
Maatalousalan perustutkinto | eläintenhoidon osaamisala Useita (2) Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Maatalousalan perustutkinto | eläintenhoitaja Tampere Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto
Maatalousalan perustutkinto | eläintenhoitaja Kokemäki Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto
Maatalousalan perustutkinto | eläintenhoitaja Hyvinkää Hyria koulutus
Maatalousalan perustutkinto | eläintenhoitaja Joensuu Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Maatalousalan perustutkinto | turkistarhaaja Kannus Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Mehiläistarhaajan ammattitutkinto Joensuu Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Minkinkasvatuskoulutus Kannus Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Ongelmakoirakouluttaja, aikuiskoulutus Espoo Suomen Eläinkoulutuskeskus
Ongelmakoirakouluttaja ja käyttäytymisneuvoja Useita (2) Rakkaat Haukut / Dog-Oriented Institute
Porotalouden ammattitutkinto Inari Saamelaisalueen koulutuskeskus
Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto Kiuruvesi Ylä-Savon ammattiopisto
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto Tampere Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 60 tulosta
12
Näytä kaikki (10) koulutukset

Eläimiin liittyvä koulutus - eläinlääkäri, eläinhoitaja, pieneläinhoitaja -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Oletko kiinnostunut työskentelystä eläinten kanssa tai haluat vastata eläinten hoidosta esimerkiksi maatilalla? Haluaisitko työskennellä eläintarhassa tai eläinhoitolassa tai olet kenties kiinnostunut eläinlääkärin ammatista? Eläinten parissa työskentelyyn on olemassa useita eri mahdollisuuksia.

Olemme keränneet muutamia koulutusvaihtoehtoja sinulle joka haluat kouluttautua työskentelemään eläinten kanssa. Lue lisää alapuolelta.

Eläinlääkäri

Eläinlääkärit huolehtivat eläinten terveyden- ja sairaanhoidosta, eläinsuojelusta ja tarttuvien eläintautien vastustamistyöstä. Lisäksi he vastaavat elintarvikevalvontaan liittyvistä tehtävistä. Eläinlääkäreitä työskentelee kuntien, valtion, yliopistojen ja teollisuuden palveluksessa.
Eläinlääkärin peruskoulutus on eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto. Se on ylempi korkeakoulututkinto, jonka voi Suomessa suorittaa vain Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Opiskelu kestää noin 6 vuotta. Eläinlääkärillä on myös useita erikoistumismahdollisuuksia.

Eläintenhoitaja

Eläintenhoitajan ammattitutkinnon suorittaja tuntee eläimen normaalin elinkaaren. Hän osaa yleisbiologian perusteet ja hänellä on kokonaisnäkemys eläinten biologisista erityispiirteistä. Hän osaa soveltaa tietojaan eläinten käyttäytymisestä sekä eri eläinryhmien ravinto- ja ympäristövaati-muksista eläinten hoitotyössään. Hänellä on perustiedot eläinten anatomiasta, fysiologiasta ja li-sääntymisbiologiasta. Hän tuntee alan lainsäädännön ja määräykset sekä eettiset periaatteet ja nou-dattaa niitä työssään. Hän osaa käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita ja ottaa toiminnassaan huomioon työturvallisuuden ja ympäristönäkökohdat.

Tutkinnon suorittaja työskentelee asiakaspalveluperiaatteiden mukaisesti. Hän osaa opastaa ja neuvoa asiakasta eläinten pitoon ja hoitoon liittyvissä asioissa. Asiakaspalvelusta hän selviää myös muulla kuin äidinkielellään. Hän on joustava ja yhteistyökykyinen viestintätilanteissa. Hän osaa hyödyntää tietotekniikan perustaitoja, hankkia tietoa ja kehittää ammatillisia taitojaan.

Eläintenhoitajaksi voi kouluttautua suorittamalla eläintenhoitoon suuntautuneen maatalousalan perustutkinnon. Koulutus kestää 3 vuotta, ja tutkinnon voi suorittaa joko koulumuotoisena opiskeluna, oppisopimuskoulutuksena tai monimuoto-opiskeluna. Alalla on mahdollista suorittaa myös eläintenhoitajan tai karjanhoitajan ammattitutkinto. Eläintenhoitajan ammattitutkinnon osaamialoja ovat pieneläinten hoito, lemmikkieläinkaupan harjoittaminen, eläinhoitolan pito, tarhaeläinten hoito ja koe-eläinten hoito.Valmistuttuasi toimit työntekijänä eläinsairaalassa tai eläinlääkäreiden vastaanotolla asiakaspalvelutehtävissä ja avustat eläinlääkäriä hoitotoimenpiteissä.

Eläimiin liittyvä koulutus

Lemmikkieläinkaupan harjoittaminen

Toimit itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä lemmikkieläimiä ja/ tai niiden
hoitoon liittyviä tarvikkeita myyvässä yrityksessä. Monipuolisiin työtehtäviisi kuuluvat asiakaspalvelu-, neuvonta- ja myyntityö sekä myynnissä olevien lemmikkieläinten päivittäiseen huoltoon ja hoitoon liittyvät toimet.

Agronomi

Agronomit eivät suoranaisesti työskentele eläinten kanssa, vaan sen sijaan työ sisältää maatalouden asiantuntija- neuvonta- ja kehitystehtäviä. Agronomi on arvonimi, jota saavat käyttää maatalous- ja metsätieteiden maisterit, joiden tutkinnon pääaine on maataloudellinen.
Agronomiksi voit kouluttautua suorittaa maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin (MMK) alemman korkeakoulututkinnon ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon (MMM). Tutkinto on mahdollista suorittaa Helsingin ja Joensuun yliopistoissa.

Eläintenkouluttaja

Eläinalan koulutuksissa opiskellaan joko muutaman viikon mittaisilla lyhytkursseilla tai pidemmissä, 6-18 kuukauden jaksoissa (ks. sivun vasemman reunan valikko). Lyhyimmät verkkokurssit ovat laajuudeltaan noin 2 opintopistettä ja pisimmät koulutusohjelmat 30 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tunnin työpanosta. Koulutusohjelmissamme aloittaa vuosittain noin sata uutta opiskelijaa ympäri Suomen ja verkkokursseilla vieläkin useampia. Eläintenkouluttajaksi voi Suomessa opiskella myös verkossa. Kurssit ovat lähinnä tarkoitettu yksityisille henkilöille, eivätkä ne valmista ammattiin.

Missä eläimiin liittyvän koulutuksen voi suorittaa?

Eläimiin liittyvän koulutuksen voi Suomessa suorittaa yliopistossa eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon tai agronomin tutkinnon muodossa. Eläintenhoitajaksi voi kouluttautua ammatillisissa oppilaitoksissa suorittamalla eläintenhoitoon suuntautuneen maatalousalan perustutkinnon, jonka lisäksi mahdollisuutena on eläintenhoitajan tai karjanhoitajan ammattitutkinto.

Ulkomaille opiskelemaan?

Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille opiskelemaan. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvatkin moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Jos olet kiinnostunut suorittamaan koko eläinlääkärin tutkinnon ulkomailla, kannattaa sinun ottaa yhteyttä suoraan haluamaasi oppilaitokseen saadaksesi kaikki tarvittavat tiedot. Erityisesti Virossa Tarton maatalousyliopistossa opiskelee merkittävä määrä suomalaisia eläinlääkärin ammattiin.