Näyttää 1-20 koulutusta 156 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Hakuaika käynnissä
Näyttää 1-20 koulutusta 156 tuloksesta

Insinöörin koulutus

Insinöörin työ voi tarkoittaa lukemattomia eri työtehtäviä. Suuntautuminen työelämässä riippuu muun muassa opiskelun suuntautumisvalinnoista ja omasta mielenkiinnosta. Ammatissa tarvitaan vankan teknisen osaamisen lisäksi oma-aloitteisuutta, organisointi-, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja sekä taloudellista ajattelua. Tulevaisuudessa taloudellinen ajattelutapa on entistä tärkeämpää teknisen taidon ohella. Hyvä kielitaito on myös eduksi insinöörin työssä. Insinöörin työ on useimmiten päivätyötä, mutta tuotannosta riippuen työ voi sisältää myös vuorotyötä, ja monissa tehtävissä työaika ei rajoitu määrätunteihin. Työhön voi myös kuulua paljon matkustamista varsinkin jos työskentelee kansainvälisessä yrityksessä.

Opiskele insinööriksi

Insinööriksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa, ja koulutus kestää noin neljä vuotta. Suomessa voi opiskella insinööriksi useassa eri ammattikorkeakoulussa. Insinöörin koulutuksia tarjotaan Suomessa myös englanniksi, jolloin tutkintonimike on Bachelor of Engineering.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot riippuvat ammattikorkeakoulusta, mutta mahdollisia suuntautumisvaihtoehtoja ovat esimerkiksi rakennusinsinööri, koneinsinööri, automaationinsinööri ja tietoliikenneinsinööri.

Joissain ammattikorkeakouluissa voi myös suorittaa insinöörin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK), joka kestää yhden tai kaksi vuotta. Pääsyvaatimuksena ylempään insinöörin tutkintoon on suoritettu insinöörin ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, sekä lisäksi vähintään kolme vuotta relevanttia valmistumisen jälkeistä työkokemusta. Alla esimerkkejä insinöörikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdoista ammattikorkeakouluissa:


Rakennusinsinööri

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella rakennustekniikkaa ja suorittaa insinöörin tutkinnon. Useimmissa koulutuksissa lähiopetus järjestetään muutamana iltana viikossa. Lisäksi opetuksessa on tarvittaessa intensiiviviikkoja sekä kurssien apuna käytetään verkko-opetusmenetelmiä. Rakennusinsinöörit toimivat taloja rakennettaessa monenlaisissa tehtävissä, joista keskeisimpiä ovat erilaiset suunnittelu- ja johtotehtävät. Työpaikkoja on esim. insinööritoimistoissa, rakennusliikkeissä, kunnilla ja valtiolla.


Koneinsinööri

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan insinöörin ammattikorkeakoulututkinnon esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikkaan suuntautuen. Keskeisiä opintokokonaisuuksia aikuiskoulutuksessa ovat mm. tuotantotekniikka, koneensuunnittelu, materiaalitekniikka ja yritystoiminta. Voit valita automaatiojärjestelmien suunnittelua, tuotannon simulointia, laajempia materiaaliopintoja tai tuotantojärjestelmien mekaniikkaa.


Automaatioinsinööri

Automaatioinsinööri on suorittanut tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon suuntautumisvaihtoehtonaan automaatiotekniikka. Automaatioinsinööri on erikoistunut erilaisiin automaatiojärjestelmiin, joita käytetään esimerkiksi teollisuudessa ja energiantuotannossa. Tutkinnolla työskennellään mm. suunnittelu-, kehitys- ja esimiestehtävissä.Automaatioinsinöörin työtilanne on sekä kansallisesti että kansainvälisesti hyvä. Ammattinimikkeesi voi olla suunnittelija, tuotantopäällikkö, projektipäällikkö, myyntipäällikkö, ostopäällikkö jne. Voit toimia myös opetustehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.


Tietoliikenneinsinööri

Tietoliikenneinsinööriksi voi opiskella suorittamalla teknikkan ammattikorkeakoulututkinnon suuntautumisvaihtoehtona tietotekniikka tai elektroniikka. Tietoliikenneinsinööri on tietoliikennetekniikkaan perehtynyt insinööri, joka työskentelee alan tuotteita valmistavan elektroniikkateollisuuden tai tietoliikennepalveluja tarjoavan yrityksen palveluksessa.

Palkkaus

Insinöörien palkat ovat yleensä muihin toimihenkilöihin verrattuna hyvät. Yksityisellä sektorilla palkkaus perustuu henkilökohtaiseen työsopimukseen. Palkka vaihtelee riippuen mm. työntekijän ammattitaidosta ja erityistaidoista kuten kielitaidosta sekä asemasta yrityksessä.

Insinöörin työ voi tarkoittaa lukemattomia eri työtehtäviä. Lopullinen suuntautuminen työelämässä riippuu muun muassa opiskelun suuntautumisvalinnoista ja omasta mielenkiinnosta. 

Vertaile koulutuksia