Sivuston käyttötapa: Mobiili

Lääketiede / Farmasia

Lääketiede / Farmasia

Lääketiede / Farmasia

Lääketiede ja farmasia ovat ovat molemmat vanhoja tieteenaloja. Lääketieteen opinnoissa perehdytään aluksi ihmisen rakenteeseen ja toimintaan. Käytännön lääkärin työssä tarvittavien taitojen harjoittelu tapahtuu opintojen myöhemmässä vaiheessa. Farmasia on monitieteinen, lääkehuoltoon erikoistunut tieteenala, joka lähinnä soveltavien luonnontieteiden, terveystieteiden ja osin myös yhteiskuntatieteiden näkökulmasta tutkii lääkeaineita, lääkevalmisteita, niiden kehittämistä, valmistamista, käyttöä ja vaikutuksia.

Näyttää 1-7 yhteensä 7 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
Koululääketieteen perusteet Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti Kokkola Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Liikuntalääketieteen perusopinnot Vuokatti Vuokatin Urheiluopisto
Lääkealan perustutkinto | lääketeknikko Oulu Oulun seudun ammattiopisto
Lääkealan perustutkinto | lääketeknikko Helsinki Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Lääketieteen tekniikka Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
Master’s degree in Biomedical Engineering: Biomechanics and Imaging Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
  • = Videoesittely
  • = Hakuaika käynnissä
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-7 yhteensä 7 tulosta
 

Lääketiede / Farmasia -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Lääketiedettä voi opiskella pääasiassa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Lisäksi tietyt kansanopistot järjestävät lääketieteen opintoihin valmistavia koulutuksia. Yllä olevasta hakupalvelusta löydät Suomessa järjestettäviä lääketieteen koulutuksia. Onnea oman koulutuksesi löytämiseen!

LääketiedeLääketiede

Lääketieteellisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää kaikkia niitä tekijöitä, jotka kuuluvat terveyden ja sairauden käsitteisiin. Lääketiede on organisoitunut useiksi perustutkimuksellisiksi aloiksi. Pääalueita on kuitenkin kolme anatomia, fysiologia ja farmakologia.

Anatomia tutkii elimistön rakenteita ja kartoittaa niitä tekijöitä joiden perusteella virheelliset rakenteet voidaan erottaa terveistä; fysiologia tutkii sitä, miten ja millaisten sisäisten ja ulkoisten olosuhteiden vallitessa organismin voi toimia siten, että sen omat säätelymekanismit pystyvät palauttamaan sen häiriöiden sattuessa takaisin. Farmakologia tutkii lääkeaineiden vaikutuksia elimistöön.

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon tarkoituksena on väestön terveyden ylläpitäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito sekä kuntoutus. Opintojen sisällöissä ja painotuksissa on eroja oppilaitosten välillä. Tarkat tiedot opinnoista löytyvät oppilaitosten omilta kotisivuilta.

Lääkäri

Lääkäri on lääketiedettä harjoittava terveydenhuollon ammattilainen. Lääkärin työn tarkoituksena on potilaiden terveyden palauttaminen tai ylläpitäminen ja sairauksien ehkäiseminen tutkimuksen, diagnosoinnin ja hoidon avulla. Teollisuusmaissa lääkärin tutkinto saavutetaan yliopistotasoisella koulutuksella, joka kestää tyypillisesti 5-7 vuotta. Tämän jälkeen lääkärin on mahdollista suorittaa kliininen jatkotutkinto jollain lääketieteen erikoisalalla, jolloin hänestä tulee kyseisen alan erikoislääkäri. Suurin osa lääkäreistä työskentelee sairaaloissa, terveyskeskuksissa, työterveydenhuollossa tai yksityisillä lääkäriasemilla.

Farmaseutti

Suurin osa farmaseuteista työskentelee apteekkien asiakaspalvelussa. Lääketeollisuudessa farmaseutti voi olla lääkkeiden valmistus-, laadunvarmistus- tai markkinointitehtävissä tai työnjohtajana. Lisäksi työpaikkoja tarjoavat sairaala-apteekit, Kela, terveydenhuollon hallinto ja laboratoriot. Lääketukkukaupassa farmaseutti voi työskennellä myynti- tai valvontatehtävissä tai lääke-esittelijänä. Opintojen sisällöissä ja painotuksissa on eroja yliopistojen välillä. Tarkat tiedot opinnoista löytyvät yliopistojen verkkosivuilta.

Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti on ihmisen ravitsemuksen parissa työskentelevä henkilö. Ravitsemusterapeutit ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, jotka ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon.

Bioanalyytikko

Bioanalyytikko työskentelee mm. terveyskeskuksen, sairaalan tai muun terveydenhuoltoyksikön laboratoriossa sekä entistä enemmän myös yliopistojen ja erilaisten tutkimuslaitosten laboratorioissa. Bioanalyytikon toimenkuvaan kuuluu näytteenotto, sen analysointi ja tulostus sekä analytiikan laadunarviointi.

Vertaile koulutuksia