Sivuston käyttötapa: Mobiili

Luonnontieteet

Luonnontieteet

Luonnontieteet

Luonnontieteitä ovat biologia, ekologia, fysiikka, geotieteet, kemia, tähtitiede ja metsätieteet. Yhdessä ne tarjoavat varsin monipuolista ja kansainvälisesti korkeatasoista luonnontieteellisen alan koulutusta. Yksilöllisiin opintomahdollisuuksiisi vaikuttavat sekä koulutus- ja työkokemustaustastasi että omat tavoitteesi. Opintoja voit tehdä joko päätoimisesti tai työn ohessa opiskellen. Aikuisopiskeluun tarvitset vain aimo annoksen avaraa mieltä, motivaatiota, aikaa ja sitkeyttä!

Näyttää 1-20 yhteensä 20 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
Biokemia Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
Geotieteet Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
Kemiantekniikan ja bioteknologian koulutus | YAMK Turku Turun ammattikorkeakoulu
Kemiantekniikan koulutus | monimuotototeutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti Kokkola Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti Oulu Oulun seudun ammattiopisto
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti Helsinki Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Maanmittausalan perustutkinto | kartoittaja Joensuu Riveria
Maanmittausalan perustutkinto | kartoittaja Helsinki Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Master's Degree in Ecology and Population Genetics Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
Master's Degree in Geography - Specialization on Tourism Geographies Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
Master's Degree in Geosciences Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
Master's Degree in Protein Science and Biotechnology Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
Master's Programme in Engineering Physics Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in European Mining, Minerals and Environmental Program Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Life Science Technologies Espoo Aalto-yliopisto
Prosessiteollisuuden perustutkinto | prosessinhoitaja, kemiantekniikka Lieksa Riveria
Tekniikan koulutus | YAMK Turku Turun ammattikorkeakoulu
Tutkimusryhmäopinnot | YAMK Turku Turun ammattikorkeakoulu
Tutkimusryhmäopinnot | YAMK Turku Turun ammattikorkeakoulu
  • = Videoesittely
  • = Hakuaika käynnissä
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-20 yhteensä 20 tulosta
 

Luonnontieteet -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Matematiikan ja luonnontieteiden opiskelu on vaativaa ja edellyttää pitkäjänteisyyttä. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija voi jatkaa samalla alalla tai halutessaan hakea ja tulla hyväksytyksi suorittamaan maisterin tutkintoa toisella alalla ja toisessa tiedekunnassa.Maisterin tutkintoa suorittamaan voidaan ottaa myös AMK- tai vastaavan tutkinnon suorittaneita tiedekuntien vahvistamien valintaperusteiden mukaisesti.

Luonnontieteiden perusta on kokeilussa, teisteissä ja havainnoissa. Yliopistossa opiskellaan valitun pääaineen lisäksi usein yhtä tai useampaa sivuainetta, kieliä ja viestintää sekä muita oman alan opiskelussa ja työelämässä tarvittavia taitoja, kuten tietotekniikkaa, tilastotiedettä ja matematiikkaa.

LuonnontieteetBiologia

Biologia on luonnontiede, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt. Opiskelijat valitaan tiedekuntiin pääsääntöisesti lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkintotodistuksen ja/tai tiedekuntien järjestämien valintakokeiden perusteella suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Biologian osa alueita on useita, joista esimerkkeinä kasvitiede, eläintiede, mikrobiologia ja ympäristöbiologia.

Ekologia

Ekologia on biologian laajimpia osatieteitä. Ekologia on oppi luonnon omasta järjestyksestä, luonnon taloudesta, jossa tutkitaan maapallon eliöiden ja ympäristön välisiä sekä keskinäisiä vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita. Ekologia tutkii eliöiden ja eliölajien vuorovaikutusta toistensa sekä niitä ympäröivän elottoman ympäristön kanssa.

Fysiikka

Fysiikka on luonnontiede, joka tutkii kaikkeutta käsitellen aineen, energian, avaruuden ja ajan käyttäytymistä, perusvuorovaikutuksia ja näiden muodostamia kokonaisuuksia. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Fysiikan opintoja parhaiten tukevia sivuaineita ovat matematiikka ja tietotekniikka. Tutkintoon voi varsin vapaasti sisällyttää muidenkin alojen opintoja, kuten kemiaa, ympäristötieteitä, taloustieteitä ja viestintää.

Geotieteet

Geotieteet on yhteisnimitys luonnontieteille, jotka tutkivat maan ja sen ilmakehän rakennetta sekä ilmiöitä. Geotieteiden opiskelussa yhdistyvät fysiikka, matematiikka, kemia ja biologia. Geotieteiden opetuksessa kenttätyöskentelyn osuus on erityisen tärkeää. Ilman tätä on vaikea oppia hahmottamaan geologisia prosesseja tarpeeksi hyvin. Kenttätyöskentelyssä asiat nähdään käytännössä ja havaintoja tehdään käytettävissä olevien metodien avulla.

Kemia

Kemia on luonnontiede, joka tutkii aineita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Aineiden ominaisuuksia on pohdittu jo vuosituhansia, mutta systemaattisesti niitä on tutkittu vasta reilun kahden vuosisadan ajan. Kemia on jakautunut moniin erikoisaloihin, joita ovat esim. analyyttinen kemia, biokemia, laskennallinen kemia, materiaalikemia ja orgaaninen kemia. Maisterin ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon kemia pääaineena voi suorittaa seitsemässä yliopistossa Suomessa.

Tähtitiede

Tähtitiede

Tähtitiede eli astronomia on luonnontiede, joka tutkii maailmankaikkeutta ja sen kohteita, ilmiöitä sekä kehitystä. Tähtitieteen opiskelu pääaineena tähtää ennen kaikkea tutkijakoulutukseen.

Tähtitiedettä voi opiskella pääaineena kolmessa yliopistossa, joissa kaikissa voi suorittaa sekä luonnontieteiden kandidaatin, maisterin että tohtorin tutkinnon. Tähtitiede on yksi fysikaalisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdoista.

Vertaile koulutuksia