Näyttää 1-20 koulutusta 104 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Hakuaika käynnissä
Näyttää 1-20 koulutusta 104 tuloksesta

Tiedotus / Viestintä / Media - viestintäkoulutus, mediakoulutus, tiedotusala -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Viestintäkoulutus, mediakoulutus ja tiedotusala ovat monipuolisia opiskelualoja ja voivat johtaa moniin eri ammatteihin niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Opintojen kautta voit saada jännittävän työn esimerkiksi mainos- tai markkinointialalta tai työskennellä tiedotuksen parissa internetissä. Jokaisella medialla on omat erikoisuutensa ja jokaisella asiakasryhmällä omat vaatimuksensa.

Tiedotus-, viestintä- ja media-ala

Tiedotus-, viestintä- ja media-alalta löytyy lukemattomia ammattivaihtoehtoja. Koulutuksen yhteydessä sanalla mediakoulutus tarkoitetaan yleisesti TV:tä, elokuvia, radiota, musiikkia, lehtiä, tietokonepelejä, internetiä ym. Miten kokonaisvaltainen sinun vastuusi tulee työelämässä olemaan, riippuu suuresti siitä mihin yritykseen päädyt ja minkä koulutuksen valitset. Suurin osa viestintää lukeneista työskentelee tiedottajana tai toimittajana.

Lehtien, radion ja television ohella työpaikkoja on avautunut uusmediassa. Esimerkiksi verkkosivujen sisältöä suunnittelevalla käsikirjoittajalla tai verkkotoimittajalla on usein viestinnän  koulutus. Tiedottaja huolehtii organisaation sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta. Hän kirjoittaa muun muassa tiedotteita lehtiin, toimittaa henkilöstölehteä, järjestää lehdistötilaisuuksia ja tekee tiivistä yhteistyötä markkinoinnin ja yrityksen yhteistyökumppanien kanssa.

Viestintä-ja media-ala yliopistoissa

Yliopistoissa ja korkeakouluissa viestintä- ja media-alaa voi opiskella kaupallisen koulutuksen kautta, jonka lisäksi tietyissä yliopistoissa tai korkeakouluissa tarjotaan muun muassa viestinnän, audiovisuaalisen mediakulttuurin ja elokuvataiteen opintoja. Yliopistotutkintoihin johtavaan koulutukseen aikuiset voivat hakeutua normaalin opiskelijavalinnan kautta. Useilla aloilla on tarjolla työelämän tarpeisiin räätälöityjä maisteriohjelmia ja muuntokoulutusta,

Viestintä-ja media-ala ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakouluopinnot ovat enemmän tiettyyn alaan ja käytäntöön suuntautuneita. Opinnot suoritetaan läheisessä yhteydessä työelämään ja sisältävät myös käytännön harjoittelua. Aikuiskoulutuksessa koulutusohjelmien opetus- ja muut järjestelyt on toteutettu siten, että tutkinto-opiskelu on mahdollista työn ohessa. Suurella osalla aikuisopiskelijoista on taustalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, jonka he päivittävät opinnoilla ammattikorkeakoulututkinnoksi.

Viestintä-ja media-ala ammattikouluissa

Ammatillisessa peruskoulutuksessa löytyy mm. kuvallisen ilmaisun perustutkinto sekä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ovat esimerkiksi viestintä- ja informaatioalan sekä graafisen ja viestintätekniikan tutkinnot. Viestinnän alalla on lukuisia ammatteja ja ammattiryhmiä, jonka vuoksi alalla tarvitaan sekä moniosaajia että tietyn tekniikan tai taidon erityisosaajia.

Viestintä-ja media-ala kansanopistoissa

Kansanopistojen järjestämän tiedostusalan opetuksen yleisenä tavoitteena on antaa alan perusvalmiuksia tiedotusalan tehtäviin. Opiskelijat saavat alan perustietoja, joka antaa pohjaa varsinaiselle ammattikoulutukselle ja edistää jatko-opintoihin hakeutumista. Lukuisat kansanopistot tarjoavat alan koulutusta eri opintolinjojen muodossa.

Lisää informaatiota

Alakategorioista voit lukea lisää tietyistä koulutusaloista. Klikkaa kategorioita » Journalistiikka/Kommunikaatio/PR »TV ja radio tai » Valokuvaus / Elokuva saadaksesi lisää informaatiota.

Vertaile koulutuksia