Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Väestörakenteen muuttuessa ikääntyneiden määrän kasvu tuo sosiaali- ja terveysalalle tulevaisuudessa haasteita. Teknologian muuttuessa myös terveyspalvelujen rakenne ja toimintatavat ovat uusien haasteiden edessä. Aikuiskoulutus on itsenäistä ja täydentää opiskelijan aiempaa työkokemusta ja koulutusta. Opiskelu on monimuotoista, joten se sopii työssäkävijän aikatauluihin. Alan aikuiskoulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta, ja luennot pidetään iltaisin tai viikonloppuisin.

Näyttää 1-50 yhteensä 173 tulosta
Hakutulokset Paikkakunta Oppilaitokset
Mainos Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja Useita (3) Suomen Diakoniaopisto
Mainos Master's Programme in Global Health Care | YAMK Helsinki Diakonia-ammattikorkeakoulu
AK Luontaishoitaja Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
AK Vyöhyketerapeutti Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Akupunktiohoitaja Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Akuutti hoitotyö | YAMK Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen | YAMK Helsinki Diakonia-ammattikorkeakoulu
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen | YAMK Mikkeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Degree Programme in Social Services | part-time studies Helsinki Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ensihoidon johtamisen koulutus | YAMK Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen | YAMK Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ensihoitaja (AMK) | monimuotototeutus Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ensihoitajakoulutus | monimuotototeutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Fysioterapeutti (AMK) | monimuotototeutus Savonlinna Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Fysioterapeuttikoulutus | monimuotototeutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Geronomi (AMK) | monimuotototeutus Kouvola Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Geronomikoulutus | monimuotototeutus Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare (ungdomar) Karjaa Axxell
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare (vuxna) Karjaa Axxell
Hammastekniikan perustutkinto | hammaslaborantti Helsinki Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Hierontakurssi Rovaniemi Santasport Lapin Urheiluopisto
Hoitotiede Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
Hyvinvointialoille valmentava koulutus maahanmuuttajille Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Hyvinvointivalmentaja Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Hyvinvointivalmentaja -jatkokoulutus Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Jalkaterapeutti (AMK) | monimuotototeutus Savonlinna Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Jalkojenhoidon ammattitutkinto Porvoo Point College
Johtamisen erikoisammattitutkinto | sosiaali- ja terveysala Helsinki Amiedu
Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutoiminnan kehittäminen | YAMK Helsinki Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kalevalainen jäsenkorjaus Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Kälviä Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaaja Tampere Kankaanpään opisto
Kehittäminen ja johtaminen | YAMK Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Oulu Oulun seudun ammattiopisto
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Joensuu Riveria
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Salo Salon seudun ammattiopisto
Kehollisuus, liike ja tanssi terapeuttisessa vuorovaikutuksessa Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Kliininen asiantuntija | YAMK Mikkeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Kliinisen asiantuntijan koulutus | YAMK Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Kokemusasiantuntija Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Salo Salon seudun ammattiopisto
Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä | YAMK Hämeenlinna Hämeen ammattikorkeakoulu
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto Kälviä Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto Vihti Luksia
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto | työvalmentaja / vammaisalan erityisohjaaja Seinäjoki Sedu
Kätilökoulutus | monimuotototeutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto
Liiketoiminnan ammattitutkinto | terveydenhuollon sihteeri Valkeakoski Valkeakosken ammattiopisto
Luovuusvalmentajakoulutus (tietoisuustaitopohjainen) Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto | sosiaali- ja terveystoimiala Helsinki Amiedu
Master of Health Care/Social Services | Health Promotion Useita (2) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-50 yhteensä 173 tulosta
Näytä kaikki (123) koulutukset

Sosiaali- ja terveysala -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Jos opiskelet sosiaalialaa, voit valmistua esim. lastenhoitajaksi, lähihoitajaksi tai sosionomiksi. Sosiaalialaa voi opiskella ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa. Yliopistosta voi valmistua esim. sosiaalityöntekijäksi. Sosiaalityö on ihmisiä ja yhteisöjä auttamaan tähtäävää ammatillista toimintaa. Samalla termillä voidaan viitata myös sosiaalisiin ongelmiin kohdistuvaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ja yliopistolliseen koulutukseen. Sosiaalityöntekijöiltä edellytetään lain vaatima kelpoisuus, jonka saa suorittamalla ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineena sosiaalityö.

Sosiaali- ja terveysalaSosiaali- ja terveysala yliopistossa

Sosiaalityötä voit opiskella kuudessa yliopistossa Suomessa. Sosiaalityöntekijöiden työ on ihmisten ja yhteisöjen osallisuuden lisäämistä, palvelujen tuottamista, ongelmien ennaltaehkäisemistä, ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä, arviointia ja seurantaa, päätöksentekoa ja heikommassa asemassa olevien asioiden ajamista. Sosiaalityöntekijät työskentelevät asiantuntijatehtävissä muun muassa sosiaalitoimistoissa, vanhustyössä, lastenkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, terveydenhuollossa, kehitysvammaisten palvelulaitoksissa, perheneuvoloissa, päihdehuollossa, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä projekti- ja järjestötehtävissä. Sosiaalialan koulutustarjonta on erittäin laaja. Voit opiskella sosiaali- ja terveysalaa niin yliopistossa, ammattikorkeakouluissa, kansanopistoissa kuin myös ammattikouluissa.

Sosiaali- ja terveysala ammattkorkeakouluissa

Sosiaali- ja terveysalalta valmistutaan nimikkeillä: sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK), fysioterapeutti (AMK) ja sosionomi (AMK). Englanninkielisestä Degree Programme of Nursing –koulutusohjelmasta valmistuvien tutkintonimike on Bachelor of Health Care. Kaikista näistä tutkinnoista voi suorittaa myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (ylempi AMK). Ammattikorkeakouluihin käy pohjakoulutukseksi lukio tai ammatillinen koulutus sekä näitä vastaavat ulkomaiset opinnot. Ammattikorkeakoulututkintoon aikuiskoulutuksena hakijalta vaaditaan lisäksi kahden vuoden yleinen työkokemus 18 ikävuoden jälkeen.

Sosiaali- ja terveysalan ammatit

Sosiaalialan korkeakoulutetut työskentelevät asiantuntijatehtävissä muun muassa sosiaalitoimistoissa, vanhustyössä, lastenkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, terveydenhuollossa, kehitysvammaisten palvelulaitoksissa, perheneuvoloissa, päihdehuollossa, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä projekti- ja järjestötehtävissä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen työ on vaativaa ja vastuullista asiakas- ja asiantuntijatyötä, jota säätelevät monet lait ja asetukset, ohjeet ja suositukset. Työn yhteiskunnallinen asema velvoitteineen ja kunkin organisaation työn tavoitteet määrittelevät työn erityiset vaativuustekijät. Laaja-alaista osaamista vaativan työn vaikutukset koskettavat syvällisesti yksittäisen ihmisen elämää ja elämisen ehtoja.

Vertaile koulutuksia