Sivuston käyttötapa: Mobiili

Mitä sinun tulee tietää oppisopimuksesta?

Mitä oppisopimusopiskelu on?

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuksella voi suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osan. Oppisopimusopiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.


Mitä oppisopimuksella voi opiskella?

Oppisopimuskoulutuksella voi kouluttautua lähes kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin.

Mahdollisia oppisopimuksella suoritettavia tutkintoja on satoja.

Ammattikorkeakoulututkintoja ei voi suorittaa oppisopimuksella.


Kenelle oppisopimus sopii?

Oppisopimuskoulutus sopii henkilöille, jotka oppivat käytännön tekemisellä.

Oppisopimuskoulutukseen osallistujan tulee olla vähintään 15-vuotias, mutta muita kriteerejä ei ole.

Oppisopimus voi olla ajankohtainen, jos:

 • sinulla ei ole ammatillista peruskoulutusta lainkaan tai et ole suorittanut sitä kokonaan
 • olet tehnyt jo alan töitä, mutta kaipaat todistusta ammattitaidostasi ja/tai sinulta puuttuu muodollinen pätevyys
 • työtehtäväsi laajenevat uusille tehtäväalueille, joka vaatii kouluttautumista
 • haluat kouluttautua kokonaan uuteen ammattiin ja vaihtaa alaa

Oppisopimuskoulutuksessa pääset nopeammin kiinni itse työntekoon kuin istumalla koulun penkillä. Olet alusta alkaen oikeissa töissä, joten työllistyminen koulutuksen jälkeen on kenties helpompaa.


Miten löytää oppisopimuspaikka?

Oppisopimuskoulutuksessa hankalin asia on löytää oppisopimuspaikka, sillä se on hankittava itse. Jotkut ovat toki niin onnellisessa asemassa, että oppisopimuspaikan saa vaikka perheyrityksestä tai tutun kautta suoraan. Myös yrittäjä voi suorittaa oppisopimuskoulutuksen omassa yrityksessään.

Muutoin voit

 • olla yhteydessä kiinnostaviin yrityksiin ja kysyä mahdollisuutta saada oppisopimuspaikka. Ole aktiivinen, äläkä luovuta heti!

 • etsiä paikkoja työnhakusivustoilta. Esimerkiksi mol.fi:ssä voit suodattaa hakua oppisopimuspaikkojen mukaan.

 • pyytää apua TE-toimistosta. Mahdollisen työkokeilun kautta voit saada oppisopimuspaikan.

 • kysyä oppilaitoksilta, onko heillä yhteistyöyrityksiä, joiden kautta saisit oppisopimuspaikan.

 • ottaa yhteyttä aiempiin harjoittelupaikkoihisi ja kysyä mahdollisuutta saada oppisopimuspaikka.

 • etsiä paikkaa sosiaalisen median kanavista, esim. Facebookin Oppisopimustyöpaikat -ryhmästä.


Mitä oppisopimuspaikalta vaaditaan?

Oppisopimusopiskelijan työpaikalla on oltava:

 • henkilö, joka ohjaa ja kouluttaa opiskelijaa sekä toimii tarvittaessa oppisopimusyhteyshenkilönä
 • työtehtäviä, jotka ovat opiskeltavan alan oikeita työtehtäviä
 • tarvittavat ja asialliset välineet työntekoon
 • ammattitaitoinen henkilökunta

Kun sopiva yritys on löytynyt ja oppisopimuskoulutus on sovittu, työnantaja ja työntekijä tekevät työsopimuksen ja sopivat oppisopimuskoulutuksesta oppilaitoksen kanssa.

Sopimuksessa on siis neljä osapuolta:

 1. opiskelija,
 2. työnantaja (ja työpaikkaohjaaja),
 3. oppisopimustoimija sekä
 4. oppilaitos.

Oppilaitokselta saa tiedon siitä, mitä ja milloin teoriaopetuspäivinä on määrä opiskella. Usein myös erilaiset työhön tarvittavat korttikoulutukset onnistuvat oppilaitoksen kautta.

Työnantajan on huolehdittava, että opiskelija voi osallistua lähiopetukseen kuten henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa on sovittu. 


Oppisopimuskoulutus käytännössä

Oppisopimuskoulutus käytännössä

Oppisopimuskoulutus on päätoimista opiskelua ja vaatii oma-aloitteellisuutta sekä itsenäistä otetta opiskeluun. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tehdään yhdessä oppilaitoksen oppisopimuksista vastaavan henkilön kanssa. HOKS:ssa otetaan huomioon myös aikaisemmin hankittu osaaminen.

Oppisopimuskoulutuksen aloittavien ei tarvitse yleensä käydä soveltuvuuskokeissa. Joissain tapauksissa, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla oppisopimuksen suorittaville, vaaditaan käytäväksi soveltuvuuskokeet. Tämä asia kannattaa aina selvittää ennen kuin alkaa etsiä itselleen oppisopimuspaikkaa.

Oppisopimuskoulutus kestää keskimäärin yhdestä kolmeen vuotta riippuen opiskelijan taustasta ja opiskeltavasta alasta. Työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus solmitaan yleensä 4–36 kuukaudeksi.

Perustutkintojen opiskeleminen oppisopimuksella kestää noin kaksi vuotta, kun taas ammatti- ja erikoisammattitutkintojen 1–1,5 vuotta.

Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla käytännön työtä tehden. Oppisopimuskoulutuksessa 80–90 % opinnoista tehdään työpaikalla. Lähiopetuspäiviä on tutkinnosta riippuen noin 1–4 kuukaudessa. Työtunteja on oltava viikossa vähintään 25.


Oppisopimuskoulutuksen rahoitus ja palkka

Oppisopimuskoulutus itsessään on maksutonta, josta opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Opiskelija neuvottelee itse palkkansa työnantajan kanssa. Palkkaa ei yleensä makseta teoriaopintopäivien osalta.

Oppisopimusopiskelijalle kertyy myös lomapäiviä. Lomapäiviä kertyy myös lähiopetuspäiviltä. Opiskelijalle kuuluu niin ikään oikeudet sairasajan palkkaan sekä työterveyshuoltoon.

Jos opiskelija ei saa teoriaopintojen eli lähiopetuspäivien ajalta palkkaa, on hän oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, jotka ovat:

 • päiväraha 15 euroa/päivä
 • perheavustus 17 euroa/päivä
 • matkakorvaus
 • majoituskorvaus 8 euroa/päivä (edellyttää yöpymistä opiskelupaikkakunnalla)

Oppisopimusopiskelijan työnantajalla on oikeus koulutuskorvaukseen, jonka maksaa joko paikallinen oppisopimustoimisto tai koulutuksen järjestävä oppilaitos. Työttömän työnhakijan kouluttamisesta työnantaja voi saada myös työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea.


Mitä oppisopimuskoulutuksen jälkeen?

Ideaalitilanteessa oppisopimuskoulutuksen päättävä saa jatkaa samassa työpaikassa vanhaan tapaan tai saa heti koulutustaan vastaavan työpaikan.

Oppisopimuskoulutuksen suorittamisen jälkeen voi hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Etsi ammatillisia koulutuksia


Lähteet: Duunitori, Opetushallitus, Oppisopimus.net, Opintopolku, Stadin aikuisopisto


Tilaa uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
NÄIN SIVUSTOMME TOIMII

  Etsi sinua
  kiinnostava koulutus

  Lähetä oppilaitokselle
  yhteydenottopyyntö

  Oppilaitos vastaa
  kysymyksiisi