Aikuiskoulutuksen rahoitusvaihtoehdot

Aikuiskoulutuksen rahoitusvaihtoehdot

Aikuiskoulutuksen rahoitusvaihtoehdot

Aikuiskoulutus toteutetaan usein joustavasti opiskelijoiden ehdoilla, mikä mahdollistaa opintojen suorittamisen myös kokopäivätyön ohessa. Joihinkin aikuiskoulutuksiin on mahdollista hakea opintotukea, aikuiskoulutustukea tai muita opintoetuuksia kuten työmarkkinatukea. Aikuiskoulutuksessa rahoituksen järjestää usein myös opiskelija itse.

Aikuiskoulutustuki

Työllisyysrahasto myöntää omaehtoiseen koulutukseen osallistuville aikuisopiskelijoille aikuiskoulutustukea joko tutkintoon johtavaan opiskeluun tai ammatilliseen lisä- ja jatkokoulutukseen. Entinen Koulutusrahasto muuttui Työllisyysrahastoksi 1.1.2019 yhdistyessään Työttömyysvakuutusrahaston kanssa. Uusin aikuiskoulutustukilaki tuli voimaan 1.1.2017.

Tuen saajan tulee olla työ- tai virkasuhteessa tai toimia itsenäisenä yrittäjänä. Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää myös, että olet ollut vähintään kahdeksan vuotta työelämässä, nykyinen työsuhteesi on kestänyt vähintään vuoden ja olet opintojen ajan työstäsi opintovapaalla yhtäjaksoisesti vähintään kahden kuukauden ajan. Lisäksi voit saada sivutulotuloa enintään 250 euroa bruttona kuukaudessa, etkä saa saada muuta tukea. Aikuiskoulutustuen saamiseksi kaikkien edellä mainittujen ehtojen tulee täyttyä. Tukea maksetaan enintään 15 kuukauden ajalta. Palkansaajan aikuiskoulutustuki koostuu perusosan lisäksi palkkatulojen perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Aikuiskoulutustuen perusosa on ollut 1.8.2017 lähtien 592,11 euroa bruttona.

Aikuiskoulutuksen rahoitusvaihtoehdot

Kelan opintotuki

Aikuisille suunnattuihin ammatillisiin perustutkintoihin sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen voi saada myös Kelan myöntämää opintotukea, jos opinnot ovat päätoimisia. Aikuislukiossa opiskeluun ei kuitenkaan opintotukea myönnetä. Ammattitutkinnon suorittamiseen on mahdollista hakea myös Koulutusrahasto myöntämää ammattitutkintostipendiä. Ammattitutkintostipendi myönnetään näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle henkilölle. Ammattitutkintostipendi on 400 € suuruinen veroton kertakorvaus, jota tulee hakea vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Työvoimakoulutus

Oppisopimuskoulutus ja työvoimakoulutus ovat opiskelijoille maksuttomia. Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille ja sitä rahoittaa Työ- ja elinkeinohallinto. Työvoimakoulutus on usein ammattitutkintoon tai sen osaan tähtäävää koulutusta, jonka tavoitteena on parantaa työhön sijoittumismahdollisuuksia. Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta ja koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta työttömyysetuutta (ansiopäiväraha, peruspäiväraha tai työmarkkinatuki), johon hän on oikeutettu. Lisäksi maksetaan kulukorvausta.

Omaehtoinen opiskelu

Myös omaehtoisia opintoja on mahdollista opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Opiskelun tulee kuitenkin olla päätoimista opiskelua ja koulutuksen tulee olla tutkintoon johtavaa. Työttömyysetuutta omaehtoisen opiskelun ajalle hakevan henkilön tulee olla vähintään 25-vuotias työtön työnhakija ja TE-toimiston täytyy todeta koulutuksen parantavan opiskelijan työmahdollisuuksia ja ammattitaitoa. Työttömyysetuutta opiskeluun voidaan myöntää enintään 24 kuukauden ajalle.


Lue lisää:

Selaa koulutusvaihtoehtoja


Tilaa uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
NÄIN SIVUSTOMME TOIMII

  Etsi sinua
  kiinnostava koulutus

  Lähetä oppilaitokselle
  yhteydenottopyyntö

  Oppilaitos vastaa
  kysymyksiisi