Etäopiskelu

Etäopiskelu

Etäopiskelu

Opiskelumuotona etäopiskelu on lisääntynyt Suomessa huomattavasti. Sen suosio on kasvanut viime vuosina etenkin teknologian kehittymisen ja parempien verkkoympäristöjen ansiosta. Erityisesti aikuiskoulutuksessa etäopiskelu on tärkeässä roolissa, sillä koulutukset suoritetaan usein oman työn ohella ja etäopiskelu antaa näin ollen mahdollisuuden joustavaan opiskeluun sekä itsenäiseen aikataulujen suunnitteluun. Etäopiskelu mahdollistaa opiskelun myös toiselta paikkakunnalta.

Aikuiskoulutus ja etäopiskelu

Aikuiskoulutukset järjestetään usein monimuoto-opetuksena, joka suurimmaksi osaksi koostuu ohjatusta verkko-opiskelusta, vaikka varsinaisena opiskelumuotona on monimuoto-opiskelu. Koulutuksesta riippuen tutkintoon sisältyy yleensä 1-7 lähiopetuspäivää kuukaudessa.

Etäopiskelujaksojen tehtävät vaihtelevat usein ryhmätöistä ja ryhmäkeskusteluista itsenäisiin esseiden ja raporttien kirjoittamiseen. Ryhmätöitä on helppo tehdä verkkoympäristöissä erilaisten keskustelujen ja chattien avulla, vaikka ryhmän jäsenet asuisivatkin eri paikkakunnilla. Mikäli lähiopetuspäivien väleillä herää kysymyksiä luennoitsijalle / opettajalle heihin voi olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

Etäopiskelu

Etäopiskelu korkeakouluissa

Korkeakoulut ovat alkaneet pikkuhiljaa tarjota enemmän etäopintoihin painottuvia opintokokonaisuuksia ja lähes kaikkia aloja onkin mahdollista opiskella ainakin osittain etänä työn ohella. Tenttejä voi usein suorittaa kirjatentteinä verkossa tai oppilaitoksien tietokoneluokissa. Toiset koulutukset vaativat kuitenkin enemmän käytännönharjoittelua ja täten myös enemmän lähiopetuspäiviä. Tarkemmat tiedot yksittäisen koulutuksen sisällöstä kannattaa kysyä suoraan oppilaitokselta.


Lue lisää:


Mainokset