Kysymyksiä ja vastauksia

Täällä voit lukea kysymyksiä ja vastauksia opiskelun eri aloilta. Toivomme, että osiosta muodostuu arvokas tietopohja sinulle, jolla on kysymyksiä tai muita ajatuksia peruskoulun jälkeiseen kouluttautumiseen liittyen!


Etsi

Aihealue
Kysymyksiä


Viimeisimmät kysymykset ja vastaukset


18 tammi 2023
Kasvatustieteen maisteriohjelma
Olen koulutukseltani teologian maisteri. Haluaisin opiskella yleistä kasvatustiedettä työni ohessa. Onko minun mahdollista päästä suoraan maisteriohjelmaan, vai pitääkö ensin suorittaa kasvatustieteiden kandi-tutkinto?

Vastaus

Hei,

Kasvatustieteen maisteriohjelman valintaperusteissa sanotaan, että valintaperusteena on kandidaatin tutkinto tai AMK-tutkinto, ja joko alempaan, kandidaatin tutkintoon sisältyvänä tai erikseen suoritettuna kasvatustieteellisen oppiaineen perus- ja aineopinnot (60 op). Kasvatustieteellisiksi oppiaineiksi luetaan kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, varhaiskasvatustiede/varhaiskasvatus.

Suosittelisin olemaan vielä yhteydessä sen oppilaitoksen hakijapalveluihin, jonka maisteriohjelmaan olisit hakemassa, mikäli opintojen soveltuvuudesta herää lisäkysymyksiä.

Ystävällisin terveisin,

studentum.fi

13 tammi 2023
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ammatilisissa koulutuksissa
Hei, valmistuin v.2015 HR Tradenomiksi. Nyt aloitin opiskelemaan uutta ammattia oppisopimuksella lastenohjaajaksi 8v myöhemmin. Hämmästyin kun väitettiin koulun toimesta etten voi hyväksilukea pakollisia opintoja liittyen englannin, ruotsin ja matematiikan sekä äidinkieli ja viestintä opintoihin. Perusteena oli opintouudistus v.2018. Olen asiasta eri mieltä koska amk osaaminen ylittää keskiasteen perustutkintovaatimuksen oppimäärän ja taidot. Kenelle ja missä aikuisopiskelija saa Hoksiin liittyvää tietoa joka perustuu yhtenäiseen sovittuun toimintatapaan kun koulutusaste on alempi . Kiitos vastauksesta!

Vastaus

Hei,

Valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (673/2017) luvun 3, 10 §:ssa Tutkintokoulutuksen opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta on säädetty näin:

Koulutuksen järjestäjän tulee tunnustaa ne opiskelijan suorittamat voimassa olevien ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaiset tutkinnon osat tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueet sekä lukio-opinnot, korkeakouluopinnot tai muut toimivaltaisen viranomaisen arvioimat ja todentamat opinnot, jotka voidaan sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa siten kuin tutkinnon muodostumisesta pakollisten tutkinnon osien osalta tutkinnon perusteissa määrätään ja mitä valinnaisten tutkinnon osien osalta tutkinnon perusteissa mahdollistetaan ja henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovitaan.

Jos opiskelija on suorittanut muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja tutkintoja, tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita taikka niitä sisällöllisesti vastaavia lukio-opintoja, korkeakouluopintoja tai muita toimivaltaisen viranomaisen arvioimia ja todentamia opintoja, koulutuksen järjestäjä toimittaa niistä tiedon ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 54 §:ssä tarkoitetuille osaamisen arvioijille osaamisen tunnustamista varten. Arvioijat arvioivat, onko edellä mainittu todennettu osaaminen ajantasaista ja miltä osin se vastaa suoritettavan tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita. Niiltä osin kun todennettu osaaminen vastaa suoritettavan tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, arvioijien tulee tunnustaa osaaminen.

Jos opiskelijalla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 46 §:ssä tarkoitettujen asiakirjojen tai muiden selvitysten perusteella muuta kuin edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua osaamista, jonka perusteella tutkinto, tutkinnon osa tai yhteisten tutkinnon osien osa-alue on mahdollista suorittaa ilman osaamisen hankkimista, koulutuksen järjestäjän tulee ohjata opiskelija osoittamaan osaamisensa. Osaaminen osoitetaan vain siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu.

Opetushallitus voi määrätä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista sekä arvosanojen muuntamisesta. Jos olet erimieltä koulutuksen järjestäjien kanssa, voit tiedustella opetushallitukselta lisätietoja näistä periaatteista: kirjaamo@oph.fi, 029 533 1000.

Toivottavasti saat asiaan selvyyttä! 

Ystävällisin terveisin,

studentum.fi

16 marras 2022
Opettajien kelpoisuusvaatimukset
Hei!
Joskus pääsi opettamaan myös peruskouluun kun oli valmistunut ammatillisesta korkeakoulusta. Minä vuonna oli tähän viimeinen mahdollisuus?

Vastaus

Hei,

Opettajia koulutetaan yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Lastentarhanopettajaksi, peruskoulun ja lukion opettajaksi voi opiskella useissa yliopistoissa.

Opettajien kelpoisuudesta on säädetty asetuksessa. Opettajien tehtäviin vaaditaan muiden kelpoisuusehtojen lisäksi 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Pedagogiset opinnot yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa antavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden, eli niiden jälkeen voi työskennellä opettajana eri oppilaitoksissa. 

Valitettavasti en osaa antaa tarkkaa vuosilukua, jolloin kelpoisuusvaatimusten muutos on tullut voimaan. 

Ystävällisin terveisin,

studentum.fi


Tilaa uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
NÄIN SIVUSTOMME TOIMII

  Etsi sinua
  kiinnostava koulutus

  Lähetä oppilaitokselle
  yhteydenottopyyntö

  Oppilaitos vastaa
  kysymyksiisi