Itsenäiset maisteriohjelmat

Musiikkitieteen maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Musiikkitieteen maisteriohjelma

Oletko sinä kiinnostunut musiikista inhimillisenä ilmiönä? Jos vastasit kyllä, musiikkitieteen opinnot saattavat olla sinulle sopiva valinta! Musiikin rooli yhteiskunnassamme on keskeinen mutta jatkuvasti muutoksessa. Suoratoistopalveluiden, sosiaalisen median ja muiden teknologioiden kehityksen myötä musiikkia kulutetaan länsimaissa yhä enemmän ja yksilöllisemmin kuin kenties koskaan ihmiskunnan historiassa. Samanaikaisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyvillä sektoreilla ollaan koko ajan kiinnostuneempia musiikin vaikutuksista esimerkiksi tunteisiin ja yleiseen elämänlaatuun. Musiikin terapeuttisia ulottuvuuksia halutaan ymmärtää ja soveltaa yhä monipuolisemmin eri elämänalueilla.

Musiikkitieteen opinnot kiinnittyvät laitoksemme huippututkimusorientaatioon, joten kurssitarjonnan sisällöt heijastelevat tämän hetken keskeisimpiä tutkimusnäkökulmia liittyen musiikkipsykologiaan, musiikin kognitiotutkimukseen, musiikin kehollisuuteen, musiikkiin ja tunteisiin sekä musiikilliseen luovuuteen. Lisäksi musiikkiteknologia erilaisissa muodoissaan on vahvasti läsnä opinnoissamme. Opintojen tarkoituksena on syventää ymmärrystä esimerkiksi musiikin kognitiivisista, psykologisista, terapeuttisista ja pedagogisista ulottuvuuksista. Maisteriohjelmassamme työskentelee musiikkipsykologian ja musiikin kognitiotutkimuksen johtavia ja kansainvälisesti tunnustettuja tutkijoita ja professoreja. Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet tieteellisen tutkimustiedon kriittiseen arviointiin, tuottamiseen ja soveltamiseen monialaisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.

Musiikkitieteen kaksikielisessä maisteriohjelmassa virallisina opetuskielinä on suomi ja englanti. Suomalaiset ja kansainväliset opiskelijat opiskelevat yhdessä samoilla kursseilla ja samoissa opetusryhmissä. Opiskelija valitsee pääasiallisen opiskelukielensä (suomi tai englanti) opintojen alussa, jota käytetään tutkielman ja useiden kurssitehtävien laadinnassa. Kaksivuotinen koulutus johtaa maisterintutkintoon (120 op), joka koostuu musiikkitieteen syventävistä opinnoista (50 op), maisterintutkielmasta (30 op) ja kieli- ja viestintäopinnoista sekä muiden alojen vapaavalinnaisista opinnoista (40 op). Pääsääntöisesti musiikkitieteen syventävät opinnot vaativat läsnäoloa ja integroitumista ohjelman uniikkiin opiskelu- ja tutkimusyhteisöön.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Musiikkitieteen maisteriohjelmaan valitaan vähintään viisi uutta opiskelijaa suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu