Erikoisammattitutkinnot

Maatalousalan erikoisammattitutkinto

Koulutuskeskus JEDU, paikassa Haapajärvi (+2 sijaintia)
Pituus
Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Aloitus
Joustavasti (+3 toteutusta)
Hakuaika
Hakuaika: Jatkuva haku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Aloitus
Joustavasti (+3 toteutusta)
Hakuaika
Hakuaika: Jatkuva haku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Maatalousalan erikoisammattitutkinto

Maatalousalan erikoisammattitutkinto

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Maatilan johtamisen osaamisalan suorittaneella henkilöllä on valmiudet suunnitella, organisoida ja johtaa maatilayritystä tuottavuus- ja laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilön keskeistä osaamista ovat maatilan johtaminen sekä yrittäjä- ja liiketalousosaaminen. Hän kehittää aktiivisesti omaa osaamistaan ja seuraa toimialansa kehitystä. Hän tuntee eri yritysmuotojen pääpiirteet ja erot tilan ja sen liiketoiminnan hoitamisessa. Hän seuraa maatalouspolitiikkaa, osaa vaikuttaa päätöksentekoon ja on omalta osaltaan kiinnostunut edistämään maaseudun elinvoimaisuutta sekä kotimaisen elintarviketuotannon toimivuutta ja imagoa. Hän tiedostaa roolinsa elintarvikeketjussa hyvän raaka-aineen tuottajana ja elintarviketurvallisuuden edistäjänä sekä mitoittaa voimavaransa ja resurssinsa oikein suhteessa tilan tuotannon vaatimaan työmäärään. Hän huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan ja osaa käyttää tarvittaessa palveluja, kuten koneyhteistyö, urakointi, työ- ja lomituspalvelut sekä työterveyshuolto.

Maatilayrityksen esimiehenä toimimisen osaamisalan suorittaneella tilanhoitajalla on valmiudet työskennellä maatalousalan yrityksessä esimiestehtävissä. Yrityksen tuotanto voi olla painottunut kasvinviljelyyn, tuotantoeläimiin, urakointiin tai erilaisten palvelujen tarjontaan. Esimiehenä hän vastaa työn johtamisesta ja organisoinnista. Hän perehdyttää työntekijän ja toimii kannustavana esimiehenä vastuunsa ja velvoitteidensa mukaisesti. Hän toimii yrittäjämäisesti tiedostaen roolinsa yrityksen tuottavuus- ja laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Hän tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa sekä esimiestyössä että ammatillisessa osaamisessa. Esimiehenä hän huolehtii sekä itsensä että työntekijöidensä työturvallisuudesta.

Missä työskentelisin?

Maatalousalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset taidot työskennellä maatalousalalla monipuolisissa tuotanto-, suunnittelu-, neuvonta-, asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä. Hän osaa toimia maatalousalan vaihtelevissa ja haasteellisissa työtehtävissä. Hän toimii vastuullisesti, taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti ja hänellä on hyvä kokonaisnäkemys osaamisalansa tuotanto- ja palveluprosesseista. Hän seuraa aktiivisesti toimialan kehitystä.

Hakeminen

Voit hakea koulutukseen oppilaitoksen omien kotisivujen kautta.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 500 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Maatalousalan erikoisammattitutkinto? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.