AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Tradenomi (AMK) | liiketalous | verkko-opiskelu

Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Etätoteutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Etätoteutus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Tradenomi (AMK) | liiketalous | verkko-opiskelu

Tradenomiksi opiskeleminen verkkototeutuksessa

Liiketalouden tutkinto-ohjelman verkkototeutuksessa opiskelet koko tradenomitutkinnon verkossa. Opiskelu verkkototeutuksessa mahdollistaa oman elämäntilanteen huomioimisen ja oman opintoihin käytetyn ajan suunnittelun. Opiskeluaika on 3,5 vuotta, mutta koulutustaustasta, työkokemuksesta ja elämäntilanteesta riippuen opinnot voi suorittaa nopeammassakin aikataulussa.

Verkko-opintojen edistymistä tukee itsenäinen vastuun ottaminen opintojen suunnittelusta ja etenemisestä sekä kiinnostus hakea ja tutkia tietoa sekä yhdistää ja soveltaa sitä erilaisissa harjoituksissa. Tämä opiskelumuoto soveltuu itseohjautuville ja omatoimisille oppijoille, jotka motivoituvat myös erilaisista digitaalisista ratkaisuista.

Opintojaksot suoritetaan joustavasti verkossa. Opinnot sisältävät sekä itsenäisesti suoritettavia opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä että aikataulutettua opiskelua. Ensimmäisen lukukauden aikataulut julkaistaan viimeistään toukokuussa 2024.

Halutessasi voit ottaa opintoja myös liiketalouden päivä- tai monimuotototeutuksen puolelta tai verkko-opintoja CampusOnlinen tarjonnasta. Voit opintojen aikana hyödyntää työelämän kokemustasi ja viedä myös työpaikallesi ajankohtaista uutta tietoa.

Tradenomiopintojen sisältö ja rakenne

Metropolia Ammattikorkeakoulusta valmistuvan tradenomin vahvuuksia ovat laaja-alainen osaaminen yritystoiminnasta, näkemys liiketoiminnan kokonaisuudesta sekä valmius monialaiseen ja kansainväliseen toimintaan. Opinnoissasi opit analysoimaan yritystoimintaa ja markkinoita sekä kehittämään sen perusteella uusia toimintatapoja. Harjoitat projekti- ja tiimityöskentelytaitojasi sekä opit tarttumaan aktiivisesti erilaisiin tehtäviin. Opintojen aikana kehität myös omia viestintä-, vuorovaikutus- ja tiedonhankintataitojasi ja saat ajanmukaiset valmiudet ja taidot toimia erilaisissa työyhteisöissä ja muissa verkostoissa.

Liiketalouden verkkototeutuksessa ei valita erillistä ammatillisista pääainetta vaan tutkinto sisältää opintoja kaikista keskeisistä liiketoimintaosaamisen alueista:

 • esihenkilötyö ja työyhteisön kehittäminen
 • laskentatoimi ja rahoitus
 • markkinointi
 • kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta
 • liike-elämän viestintä
 • logistiikka
 • yritysjuridiikka

Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS) on mahdollista kuitenkin huomioida aiempi koulutus- ja työkokemus, elämäntilanne sekä kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet työelämässä. Aiemmin suoritetuilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla voi saada hyväksilukuja ja aiemmin hankittua työn kautta saatua osaamista voi tunnistaa osaksi tutkintoa. HOPS muokkautuu opintojen aikana tekemien valintojen mukaan.

Tutkintoon kuuluva harjoittelu on mahdollista raportoida ohjatusti Uraportfoliona, mikäli sinulla on vähintään kolme vuotta liiketalouden alan työkokemusta.

Koulutuksen rakenne (laajuus 210 op)

 • Perusopinnot ja orientointi 65 op
 • Yhteiset ammatilliset opinnot 65 op
 • Työharjoittelu 30 op
 • Innovaatioprojekti 10 op
 • Valinnaiset / Vapaasti valittavat (sis. kieli 5 op) 25 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Perusopinnot

 • IT -työvälineet 5 op
 • Kansantalous 5 op
 • Laskentatoimi 5 op
 • Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5 op
 • Liikeviestintä englanniksi 5 op
 • Markkinointi 5 op
 • Oikeuden perusteet ja sopimusoikeus 5 op
 • Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen 5 op
 • Rahoitus 5 op
 • Toimitusketjun hallinta 5 op
 • Tulevaisuuden työyhteisö 5 op
 • Vastuullinen liiketoiminta 5 op
 • Yritysviestintä 5 op

Yhteiset ammatilliset opinnot

 • Strateginen johtaminen 5 op
 • Vastuullinen esihenkilötyö 5 op
 • Työlainsäädäntö 5 op
 • Työyhteisön moninaisuus 5 op
 • HR strategisena kumppanina 5 op
 • Controller-toiminta 5 op
 • Tilinpäätösanalyysi 5 op
 • Asiakaslähtöinen palvelukokemus 5 op
 • Markkinointiviestinnän kehittäminen 5 op
 • Digitaalinen liiketoiminta 5 op
 • Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
 • Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5 op
 • Affärssvenska 5 op

Työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö on olennainen osa opintoja. Voit tehdä oppimistehtäviä ja projektitöitä työnantajayritykseesi tai johonkin toiseen organisaatioon. Työssä hankittua osaamista voit myös opinnollistaa ja sisällyttää tutkintoon.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys ja englanninkielinen opetustarjonta antavat sinulle erinomaiset valmiudet kansainvälisessä organisaatiossa työskentelyyn. Voit lähteä vaihto-opiskelijaksi johonkin lukuisista vaihto-opintokohteistamme tai osallistua viikon lyhytvaihtoihin partnerikouluissamme Euroopassa.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Etätoteutus
 • Verkossa
 • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (AMK)

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa opinnoista Metropoliassa? Tilaa hakijan uutiskirje tästä!

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Myllypurontie 1
00920 Helsinki

Enemmän kuin korkeakoulu – neljä kampusta täynnä tekijöitä

Haluatko vaikuttaa siihen miltä maailma näyttää tulevaisuudessa? Saat Metropolialta enemmän kuin tutkinnon – saat valmiudet merkitykselliseen työhön sekä taidot jatkuvaan oppimiseen. Metropoliassa opiskelijat ja opettajat kehittävät ratkaisuja globaaleihin haasteisiin yhdessä yritysten ja muiden kumppanien kanssa jopa 5 miljoonaa päivää vuodessa....

Lue lisää oppilaitoksesta Metropolia Ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu