Ylemmät AMK-tutkinnot

Kliininen asiantuntija koulutus | palliatiivinen hoitotyö | YAMK

Turun ammattikorkeakoulu, paikassa Turku
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Kliininen asiantuntija koulutus | palliatiivinen hoitotyö | YAMK

Kliininen asiantuntija: palliatiivinen hoitotyö -koulutus luo valmiuksia toimia itsenäisesti kliinistä erityisosaamista vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä. Opinnot lisäävät kykyä uudistaa ja kehittää ihmisläheisesti, näyttöön perustuen palliatiivista sekä saattohoitotyötä ja niihin liittyviä palveluita. 

Koulutuksessa saavutettava osaaminen vastaa kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan (Nurse Practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita. Laajavastuisen asiantuntijan roolissa tunnusomaisia piirteitä ovat aikaisempaa itsenäisempi työrooli, koordinointi- ja konsultaatiotehtävät sekä näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen omassa työssä ja työyhteisössä.

Kliinisen asiantuntijuuden koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polkua. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on tarkoitettu terveysalan ammattilaiselle, joka on suorittanut Suomessa tai ulkomailla soveltuvan sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon tai Suomessa soveltuvan terveysalan opistoasteen tutkinnon. Lisäksi hakijalta edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. (Katso tarkemmat tiedot pohjakoulutusvaatimuksista ja hakukelpoisuudesta Opintopolusta.)

Syvennä asiantuntijuuttasi palliatiivisessa hoitotyössä

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto on laajuudetaan 90 opintopistettä ja koulutuksen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta (40 op), laajentavasta osaamisesta (20 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Opintojen aikana pureudutaan mm. palliatiivisen hoidon kehittämisen haasteisiin sekä tulevaisuuden toimintaympäristöihin. 

Opintoihin kuuluvat palliatiivisen hoidon syventävät opinnot toteutetaan verkostoyhteistyönä muiden korkeakoulujen kanssa. Syventäviä opintoja on tarjolla verkoston kautta 35 op. STM:n suosituksen (2019) mukaan kliinisellä asiantuntijalla, joka työskentelee vastuutehtävissä palliatiivisen hoidon tasoilla B/C, tulee olla palliatiivisen hoidon syventävistä opinnoista suoritettuna 30 op. Koulutus on suunniteltu osana OKM:n EduPal Palliatiivisen hoidon ja hoitotyön opetuksen kehittäminen -hanketta. 

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Opiskelijana toimit kehittämishankkeen projektipäällikkönä, tiiviissä yhteistyössä opettajatuutorin ja työelämämentorin kanssa. Sekä opinnäytetyöstä että muista oppimistehtävistä on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku

Hakeminen

Koulutus on tarkoitettu terveysalan ammattilaiselle, joka on suorittanut Suomessa tai ulkomailla soveltuvan sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon tai Suomessa soveltuvan terveysalan opistoasteen tutkinnon. Lisäksi hakijalta edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. (Katso tarkemmat tiedot pohjakoulutusvaatimuksista ja hakukelpoisuudesta Opintopolusta.)

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Tutkinto / todistus

Aikaisempi sosiaali- ja terveysalan tutkintonimike (ylempi AMK)

Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta työelämän eri vaiheisiin. Voit...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu