Ylemmät AMK-tutkinnot

Kulttuurialan koulutus | taiteen uudet kontekstit | YAMK

Turun ammattikorkeakoulu, paikassa Turku
Pituus
1,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
1,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kulttuurialan koulutus | taiteen uudet kontekstit | YAMK

Taiteen uudet kontekstit -koulutus on tarkoitettu eri taiteen alojen (esim. animaatio, elokuva, kuvataide, musiikki, nukketeatteri, performanssi, sirkus, tanssi, teatteri) ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja kehittää osaamistaan sekä löytää uusia paikkoja, tiloja, yleisöjä, yhteisöjä ja sisältöjä työskentelylleen. Tämän päivän taiteilijuus ja työelämä edellyttävät ammatillista osaamista erilaisissa tilanteissa, erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Tarvitaan osaajia, jotka kehittävät ja kokeilevat ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. 

Taiteen uudet kontekstit -koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Taiteen uudet kontekstit YAMK-koulutuksen sisältö

Opinnoissa keskitytään erityisesti oman taiteilijaidentiteetin ja vahvuuksien tunnistamiseen, nykyisten ja tulevaisuuden toimintaympäristöjen analysointiin ja ennakointiin sekä kehittäjäotteen vahvistumiseen. Taideakatemian menetelmälliseen erityisosaamiseen perustuva ammatillinen elämäkertaprosessi läpäisee opinnot ja tukee opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä. Keskeinen osa koulutusta on opinnäytetyö, joka on 30 opintopisteen laajuinen kehittämishanke. 

Taiteen uudet kontekstit YAMK-koulutuksen toteutus

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksen opinnoissa keskitytään erityisesti oman taiteilijaidentiteetin ja vahvuuksien tunnistamiseen sekä vahvistamiseen, nykyisten ja tulevaisuuden toimintaympäristöjen analysointiin ja ennakointiin sekä kehittäjäotteen vahvistumiseen. 

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa. Tutkinto muodostuu seuraavista osista:

Taiteen uudet kontekstit 20 op

  • Ammatillinen elämäkertaprosessi 5 op
  • Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5 op
  • Taide uusissa konteksteissa 10 op

Opinnäytetyö 30 op

  • Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
  • Kehittämishanke 25 op

Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa.)

Tutkinto / todistus

Aikaisempi kulttuurialan tutkintonimike (ylempi AMK)

Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta työelämän eri vaiheisiin. Voit...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu