Ylemmät AMK-tutkinnot

Valokuvataiteen koulutus | YAMK

Turun ammattikorkeakoulu, paikassa Turku
Pituus
1,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
1,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Valokuvataiteen koulutus | YAMK

Valokuvataiteen koulutuksen tavoitteena on kehittää, arvioida ja soveltaa opiskelijan omaa taiteellista työskentelyä. Opintojen aikana tarkastellaan nykytaiteen ja valokuvataiteen ajankohtaisia ilmiöitä ja teemoja suhteessa omaan työskentelyyn. Koulutuksen keskiössä on itsereflektiivinen oppimisprosessi, joka on ohjattu, aikataulutettu ja sisältää oman työskentelyn systemaattisen dokumentoinnin. Omaa taiteilijaidentiteettiä ja oman ammatillisuuden sisältöjä ja ammattiin kytkeytyviä näkemyksiä tarkastellaan ammatillisessa elämäkertaprosessissa.  

Valokuvataiteen koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Oma ammatillinen ja taiteilijaidentiteetti vahvistuu opinnoissa

Valokuvataiteen koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa. Opintosuunnitelma on joustava, ja lyhimmillään opinnot on mahdollista tehdä yhdessä vuodessa kokopäiväisenä opiskeluna. 

Opintojen rakenne:

Tulevaisuuden tekijät 10 op 

  • Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5 op 
  • Ammatillinen elämäkertaprosessi 5 op 

Valokuvataide nyt 10 op 

  • Valokuvataide nyt 1, 5 op 
  • Valokuvataide nyt 2, 5 op 

Opinnäytetyö 30 op 

  • Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu 5 op      
  • Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 25 op 

Vapaasti valittavat opinnot 10 op 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Valokuvataiteen YAMK-koulutus on tarkoitettu valokuvataiteen ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja kehittää taiteellista osaamistaan. Koulutukseen hakeutuvilta edellytetään toteutuskelpoista projektisuunnitelmaa, joka on pohjana opiskelijan taiteelliselle ja tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta kulttuurialan työelämästä, yrittäjyydestä tai taiteellisesta työskentelystä tutkinnon valmistumisen jälkeen. Katso tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Tutkinto / todistus

Kulttuurialan aiempi tutkintonimike (ylempi AMK)

Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta työelämän eri vaiheisiin. Voit...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu