Itsenäiset maisteriohjelmat

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri

Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri

Kasvatustieteen maisterin (varhaiskasvatus) tutkinto antaa kelpoisuuden päiväkodin johtajan tehtävään ja opettajana toimimiseen ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi tutkinto tarjoaa mahdollisuuden työllistyä erilaisiin ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin asiantuntijatehtäviin sekä antaa valmiudet hakea jatko-opintoihin. Varhaiskasvatuksen maisteriopinnoissa pääset syventämään omaa osaamistasi johtamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen liittyen. Maisterikoulutukseen sisältyy yleiseen opettajan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä). 

Tavoitteet

Kasvatustieteen maisteriopinnot antavat valmiuksia toimia vaativissa varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen asiantuntija- ja opetustehtävissä, varhaiskasvatuksen hallinto- ja johtotehtävissä sekä pätevöittävät varhaiskasvatuksen alan tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Varhaiskasvatukseen suuntautuneessa kasvatustieteen maisteriohjelmassa kehitetään valmiutta toimia asiantuntijana varhaiskasvatusalan tutkimus-, arviointi ja kehittämistehtävissä sekä johtajana, opettajana ja asiantuntijana alan opetus- ja koulutustehtävissä. Opiskelija syventää ymmärrystään sosiaalisesta ja kulttuurisesti kestävästä kehityksestä lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin perustana. Koulutus antaa myös valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehittymistä kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoiksi, jotka kehittävät aktiivisesti itseään, varhaiskasvatusta sekä esi- ja alkuopetusta osana koulutusjärjestelmää.

Opettajan keskeiset osaamisalueet ovat

 1. opetuksen ja oppimisen tietoperusta
 2. kognitiiviset taidot
 3. sosiaaliset taidot
 4. persoonalliset orientaatiot
 5. ammatillinen hyvinvointi

Koulutus tähtää siihen, että ymmärrys varhaiskasvatuksen tieteenalasta ja tutkimuksen teosta syvenee. Keskeistä on osata soveltaa laaja-alaisesti tietämystä lasten hyvinvoinnista, oppimisesta ja kehityksestä, arvioida erilaisia tuen tarpeita sekä ohjata oppimista ja suotuisia kehityspolkuja pedagogisin keinoin varhaislapsuudesta kouluikään.

Varhaiskasvatukseen suuntautuneessa kasvatustieteen maisteriohjelmassa kehität valmiuttasi itsenäiseen toimintaan ja moniammatilliseen yhteistyöhön varhaiskasvattajana. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritettuasi

 • ymmärrät syvällisesti varhaiskasvatuksen tieteenalan ja lähitieteiden keskeisiä käsitteitä, lainalaisuuksia ja ammatillisia menetelmiä varhaislapsuudesta kouluikään.
 • osaat soveltaa laaja-alaisesti tietämystäsi ja tuottaa itsenäisesti uutta tietoa lasten hyvinvoinnista, oppimisesta ja kehityksestä, osaat monipuolisesti arvioida ja tunnistaa erilaiset lapsen tuen tarpeet sekä ohjata eri-ikäisten lasten oppimista ja suotuisia kehityspolkuja pedagogisin keinoin varhaislapsuudesta esikouluikään
 • osaat kehittää pedagogista asiantuntijuuttasi, mikä vahvistaa omaa ammatti-identiteettiäsi, sekä rakentaa avointa ja yhteisöllistä toimintatapaa yhteistyössä vanhempien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa
 • osaat arvioida, kehittää ja johtaa työyhteisösi hallinnollista ja pedagogista toimintaa
 • saat pätevyyden toimia opettajana ja asiantuntijana varhaiskasvatusalan opetus- ja koulutustehtävissä
 • tunnet uusimman monialaisen tutkimustiedon, osaat tarkastella alasi monitasoisia kysymyksenasetteluja, hallitset tieteellisen ajattelun, viestinnän ja kirjoittamisen perusteet sekä osaat toimia eettisesti, kriittisesti ja luovasti työyhteisösi jäsenenä

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Rauma
 • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu