Ammatillinen koulutus
4,0 (7 Arvioinnit)

Taidemaalari

Vapaa Taidekoulu, paikassa Helsinki
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Taidemaalari

Taidemaalari

Taide on keskeinen yhteiskunnallinen voima

Vapaa Taidekoulu on erikoistunut maalaustaiteeseen. Maalaustaiteen vuosituhansien ikäinen niin tekninen kuin sisällöllinen perinne elää Vapaassa Taidekoulussa, liittäen menneen elävään nykyisyyteen. Historiallisten tekniikoiden ja taiteen historian tuntemus ovat välineitä myös nykyhetken jäsentämiseen. Ne antavat osaltaan perspektiiviä nyt ja tulevaisuudessa yhteiskuntana kohtaamiimme vaikeuksiin ja ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen uhkaan ja paikallisiin ympäristökatastrofeihin.

Taide on ymmärrystä lisäävä ja uusia reittejä avaava ympäristö. Sellaisena se on korvaamaton ääni yhteiskunnassa, joka etsii uutta suuntaa. Suomessa on elinvoimainen kuvataidekenttä, joka on kansainvälisesti verkostoitunut.

Opintojen sisältö

Kuvataiteiden joukossa maalaustaide on aistivoimainen ilmaisumuoto. Se on fyysinen ja tilaa haltuun ottava väline. Maalauksen pitkä traditio mahdollistaa hyvin erilaisia kuvallisia strategioita täydellisestä tilailluusiosta regressiiviseen leikkisään ja brutaaliinkin maalaukseen, jossa asetetaan ”taito” kyseenalaiseksi. Maalaaminen mahdollistaa monenlaiset kielet – se voi olla hyvin yksinkertaista ja tehokasta, ja toisinaan taas monimerkityksistä ja käsitteellisesti kompleksista.

Vapaan Taidekoulun opetuksen perustana on maalauksen suhde havaintoon ja väriin. Opiskelijalle halutaan antaa vahva oman havainnon ja värien vaikuttavuuden kokemus, joka tukee opiskelijan oman yksilöllisen ilmaisun kehittymistä. Väri nähdään hyvin laajana ja monitahoisena ilmiönä, jolla on suhde havaintoon, materiaan ja tiedostamattomaan. Väriä voidaan tutkia osana katsomisen tapaa ja näkemisen teorioita, mutta myös kaikkea määrittelyä pakenevana ilmiönä. Koulutuksessa korostuu oppilaan oma kyky ajatella ja aistia väriä.

Maalaamisen ja piirtämisen rinnalla Vapaassa Taidekoulussa opiskellaan taiteen teoriaa, filosofiaa ja historiaa sekä kartutetaan käytännön taitoja taitelijana toimimisessa.

Opiskelu on kurssimuotoista ja siihen sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä. Taidemaalauksen opetus on lähes kokonaan lähiopetusta; vain erityistapauksissa voidaan lyhyiksi jaksoiksi järjestää opintojen suoritusmahdollisuuksia etäopintoina.

Kaikki Vapaan Taidekoulun opettajat ovat omalla urallaan aktiivisia kuvataiteilijoita tai muita taide- ja kulttuurialan asiantuntijoita.

I VUOSIKURSSI – taidemaalauksen valmistavat opinnot

Ensimmäisellä vuosikurssilla perehdytään kuvallisen ajattelun perusteisiin. Piirustuksella on tärkeä rooli opetuksessa. Maalauksen perusasioita opiskellaan havainnon pohjalta. Perehdytään öljyvärimaalauksen tekniikoihin. Vuosikurssi koostuu teemallisista keskimäärin kahden viikon pituisista opetusjaksoista. Ensimmäisen vuosikurssin väriopetusta täydentää Josef Albersin värien vuorovaikutustutkimuksiin perustuva intensiivikurssi. Opintoihin sisältyy sommittelun peruskurssi. Materiaalioppia opiskellaan kahden viikon intensiivisellä pohjustuskurssilla.

I vuosikurssin n. 25 opiskelijasta valitaan n. 10–13 opiskelijaa jatkamaan opintojaan II–IV vuosikursseille.

Vapaan Taidekoulun ensimmäisen vuosikurssin suorittaneet saavat todistuksen taidemaalauksen valmistavien opintojen suorittamisesta. Toiselle vuosikurssille jatkavat opiskelijat suorittavat neljän vuoden aikana taidemaalauksen ammattiopinnot.

II VUOSIKURSSI – taidemaalauksen ammattiopinnot alkavat

Toisella vuosikurssilla laajennetaan öljyvärimaalauksen materiaaliopin tuntemusta ja perehdytään myös maalaustaiteen muihin tekniikoihin. Sekä akvarelli- että temperamaalauksesta järjestetään kahden viikon intensiivikurssit vierailevien opettajien johdolla. Lisäksi ensimmäisellä vuosikurssilla annettua väriopetusta täydennetään kahden viikon intensiivisellä jatkokurssilla. Opintoihin sisältyy sommittelun jatkokurssi.

III VUOSIKURSSI – oman ilmaisun terävöittäminen

Kolmannen vuosikurssin päätavoite on kannustaa opiskelijaa omaehtoiseen työskentelyyn ja auttaa häntä löytämään oma käsialansa. Pääsääntöisesti kolmen opettajan vuorovaikutuksessa opiskelijaa tuetaan etsimään omat, henkilökohtaiset ratkaisunsa. Kolmannella vuosikurssilla opiskelija oppii taiteellisen työskentelyn ohella myös käytännön taitoja taiteilijana toimimisessa sekä taiteilijan roolista yhteiskunnassa.

IV VUOSIKURSSI – ammattitaiteilijaksi

Neljännen vuosikurssin opiskelijoiden työskentelyä ohjaavat yksilöllisesti erikseen nimettävät taiteilijamentorit. Muutoin opiskelu on itsenäistä ja tapahtuu kahdessa tilavassa ateljeeluokassa.

Lopputyöprosessiin kuuluvat seminaarikeskustelut, joiden alustajina toimivat neljännen vuosikurssin opiskelijat. Tavoitteena on kehittää opiskelijan sanallisia taitoja: kykyä ilmentää ja jäsentää oman taiteensa sisältöä ja työskentelynsä lähtökohtia sekä synnyttää laadukasta taidekeskustelua.

Viimeinen opintovuosi huipentuu lopputyönäyttelyyn. Käytännössä koko viimeinen lukuvuosi kuluu suurelta osin näyttelyteosten työstämisen ohella näyttelyn käytännön järjestelyn – viestinnän, ripustamisen suunnittelun, rahoituksen hankkimisen yms. parissa.

Hakeminen

Hakuaika alkaa 11.1.2023 ja päättyy 14.5.2023.

  1. Täytä hakulomake oppilaitokset verkkosivuilla
  2. Tee ennakkotehtävä ennen valintakurssia
  3. Osallistu viikon mittaiselle valintakurssille Helsingin Kaapelitehtaalle toukokuun lopussa. (Päivät vahvistetaan haun avautuessa).

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaapelitehtaalla pidettävältä viikon pituiselta maisema­maalauskurssilta valitaan ensimmäiselle vuosikurssille 25–28 opiskelijaa. Kurssilla käytettäviä tekniikoita ovat esim. vesiväri, guassi, hiili ja akryyli. Kurssi on maksullinen ja sitä ohjaavat Vapaan Taidekoulun opettajat. Koulutukseen ei ole mahdollista hakea ilman valintakurssin suorittamista, eikä valintakurssia voi suorittaa etänä.

Valinta perustuu kurssin aikana tehtyjen töiden ja niissä havaittavan kehityksen sekä motivoituneisuuden arviointiin. Lisäksi valinnassa huomioidaanennakkotehtävä. Tutustu ennakkotehtävän tehtävänantoon ja valintakurssin ohjeisiin kouluttajan omilla verkkosivuilla.

Alaikäraja taidemaalarin koulutukseen on 16 vuotta, yläikärajaa ei ole, ja Vapaassa Taidekoulussa opiskeleekin kaiken ikäisiä ihmisiä ja monia alanvaihtajia.

Huomioithan, että Vapaassa Taidekoulussa ei voi suorittaa uuden oppivelvollisuuslain tarkoittamaa oppivelvollisuutta, koska se on yksityinen, maksullinen koulu.

Toiselle vuosikurssille valitaan ensimmäisen vuoden opiskelumenestyksen perusteella 10–13 opiskelijaa.

Tutkinto / todistus

Koulutus valmistaa taidemaalarin ammattiin. Yksityisenä oppilaitoksena Vapaa Taidekoulu ei ole osa valtakunnan virallista koulutusjärjestelmää. Sieltä saatava taidemaalarin tutkinto on kuitenkin Suomessa ja muissa pohjoismaissa laajalti tunnettu ja arvostettu. Vapaan Taidekoulun tutkintotodistuksella on mahdollista pyrkiä Taideyliopiston Kuvataideakatemian maisteriopintoihin.

Kustannukset

Valintakurssi lukuvuodelle 

Valintakurssin hinta 220 euroa.

Maalauksen I vuosikurssi 

Syyslukukausi 570 euroa.

Kevätlukukausi 640 euroa.

Maalauksen II-IV vuosikurssit 

Syyslukukausi 400 euroa.

Kevätlukukausi 470 euroa.

Maalausluokkien opiskelijat kuuluvat Kelan opintoetuuksien piiriin ja voivat liittyä OSKU ry:hyn. Kelan koulumatkatukea ei makseta Vapaan Taidekoulun opiskelijoille, mutta he ovat oikeutettuja mm. HSL:n, VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennuksiin.

Lukukausimaksut kattavat pääsääntöisesti kaikki opiskelussa tarvittavat taiteilijatarvikkeet ja mm. museovierailut. Toisinaan opiskelijoiden tulee kustantaa joitain taiteilijatarvikkeita itse, ja joidenkin perusvälineiden on hyvä olla kunnossa omasta takaa, sikäli kun opiskelija itse haluaa vaikuttaa esim. niiden laatuun ja määrään. Tällaisia voivat olla mm. maalaukseen soveltuva, sotkut kestävä vaatetus, omat siveltimet sekä mahdolliset nimenomaan oman valitun työtavan edellyttämät välineet, joita ei siis hankita kaikille yhteisesti. 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Taidemaalari? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

Lue lisää taidemaalauksen opetuksesta Vapaassa Taidekoulussa

Taide on elämän sivutuote

Vapaa Taidekoulu

Esittelyssä Vapaan Taidekoulun opettajat – Jukka Korkeila: “Maailma ilman värejä olisi maailma ilman valoa”

Vakavaa leikkiä

Vapaa Taidekoulu

Esittelyssä Vapaan Taidekoulun opettajat – Siiri Haarla: “Maalaaminen on vakavaa leikkiä”

Maalaus on ihme

Vapaa Taidekoulu

Esittelyssä Vapaan Taidekoulun opettajat – Elina Merenmies: “Minulle maalaus on ihme”

Arvioinnit

Keskiarvo: 4

Perustuu 7 arviointiin
Kirjoita arviointi
5/5
Valter Stranden
08 helmi 2023

Vapaan taidekoulun opettajat ovat Suomen eturivin taiteilijoita ja vieläpä hyviä opettajia. Koulun oppilaat ja henkilökunta muodostavat turvallisen yhteisön jossa saa olla oma i...

Näytä lisätiedot
5/5
Tulppaaninrepijä
10 huhti 2017
Ainutlaatuinen oppilaitos, joka tarjoaa tasokasta opetusta keskittyen taidemaalaukseen

Vapaa Taidekoulu on harvinainen ja hyvin ainutlaatuinen oppilaitos Suomen taideopetusta tarjoavien oppilaitosten joukossa. Sen perustamisen missiona oli 30-luvulla tarjota Suome...

Näytä lisätiedot
4/5
Parast aikaa
22 marras 2015
Työskentelyä 4 vuotta kohti tulevaisuutta

Tavallaan koulu- ja kurssimuotoista opiskelua käytännön kuvantekemisen kautta 1. - 3. vuosikurssit. Näiden aikana kullakin vuosikurssilla ainakin kaksi opettajaa - eli saamme i...

Näytä lisätiedot