Ylemmät AMK-tutkinnot

Digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla | YAMK

Pituus
2,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
2,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla | YAMK

Nainen kuvattuna takaa ja hän katselee kaupunkia

Koulutus antaa valmiuksia toimia asiantuntijana sähköisten palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa sosiaali- ja terveysalalla. Koulutuksessa syvennät osaamistasi siihen, mitä digitalisaatio tuo tullessaan sote-alalla.Lisäksi kehität osaamistasi asiakaslähtöisten digitaalisten palvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista. Perehdyt myös asiakaslähtöisten digitaalisten palveluprosessien johtamiseen ja tiedolla johtamiseen.

Koulutus tuottaa sinulle monipuolista asiantuntijuutta sähköisten palvelujen kehittämisestä ja johtamisesta sosiaali- ja terveysalalla.Osaat huomioida palveluiden suunnittelussa erilaiset asiakasryhmät ja tiedät sähköisten palveluiden hankinta- sekä kilpailutusprosessit. Ymmärrät tietoturva- ja tietolainsäädännön merkityksen palveluiden kehittämisessä.

Monimuotototeutus

Opinnot toteutuvat verkossa lukuun ottamatta ensimmäistä lähijaksoa, joten voit joustavasti opiskella työn ohessa. Opintojen aikana pääset jakamaan työelämässä hankkimaasi kokemustasi ja osaamistasi oman alasi sekä muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä, jotka on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Tutkintokohtaiset syventävät opinnot (40 op) ovat ns. ydinosaamisen (must know)  opintoja. Ydinosaaminen sisältää ne tiedot, taidot ja sen pätevyyden, joita työelämä edellyttää tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen.

Sähköisten palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen (15 op)

 • Digitalisoituva toimintaympäristö, 5 op
 • Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät, 5 op
 • Digitaalinen palvelumuotoilu, 5 op

Asiakaslähtöiset tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen (15 op)

 • Tietojärjestelmien kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op
 • Asiakaslähtöisyys sähköisten palvelujen suunnittelussa, 5 op
 • Tietoturva ja tietosuoja sosiaali- ja terveysalalla, 5 op

Johtaminen digitalisoituvassa toimintaympäristössä (10 op)

 • Digitaalisten paveluprosessien johtaminen, 5 op
 • Tiedolla johtaminen, 5 op

Täydentävän osaamisenopintoja (20 op) voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Xamkin Master School -tarjonnasta ja ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline-tarjonnasta. Master School -tarjonta jäsentyy neljän moduulin kautta, joita ovat

 • Tutkimus ja kehittäminen
 • Johtaminen ja yrittäjyys
 • Digitaalisuus, tieto ja verkostot
 • Kansainvälinen työympäristö.

Opinnäytetyö (30 op) on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämistyö, joka liittyy oman työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyö voi liittyä myös työelämän tai ammattikorkeakoulun hankkeeseen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Monimuotototeutus
 • Savonlinna
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi.

Pohjakoulutusvaatimuksena jompi kumpi seuraavista:

Ammattikorkeakoulututkinto

Opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto

Tutkinto / todistus

Ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Kustannukset

 • Lukuvuosimaksu EU/ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 13 500 euroa / lukuvuosi, apurahajärjestelmä ja lisätietoja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun omilla sivuilla.
 • Tuition fees for students from outside the EU/EEA countries and Switzerland is 13 500 euros/academic year. Scholarship scheme and further information on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu’s own website.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla | YAMK? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Patteristonkatu 3
50100 Mikkeli

Xamk - Tunne huominen

Kokeile, oivalla ja opi. Tulevaisuuden ammatit luodaan Xamkissa jo tänään. Valmistu osaajaksi ja työelämän uudistajaksi. AMK- ja YAMK-tutkintojen lisäksi voit kokeilla uutta, laajentaa tai syventää osaamistasi Xamk Pulsen avoimessa ammattikorkeakoulussa, joka on avoin kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Onko aika...

Lue lisää oppilaitoksesta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu