Sivuston käyttötapa: Mobiili

Etäopiskelu

etäopiskelu

Etäopiskelu

Opiskelumuotona etäopiskelu on vielä melko uusi Suomessa, mutta sen suosio on kasvanut viime vuosina huomattavasti teknologian kehittymisen ja parempien verkkoympäristöjen ansiosta. Erityisesti aikuis-koulutuksessa etäopiskelu on tärkeässä roolissa, sillä koulutukset suoritetaan usein oman työn ohella ja etä-opiskelu antaa näin ollen mahdollisuuden joustavaan opiskeluun sekä itsenäiseen aikataulujen suunnitteluun. Etäopiskelu mahdollistaa opiskelun myös toiselta paikkakunnalta.

Aikuiskoulutus ja etäopiskelu

Aikuiskoulutukset järjestetään usein monimuoto-opetuksena, joka suurimmaksi osaksi koostuu ohjatusta verkko-opiskelusta, vaikka varsinaisena opiskelumuotona on monimuoto-opiskelu. Koulutuksesta riippuen tutkintoon sisältyy yleensä 1-7 lähiopetuspäivää kuukaudessa.

Etäopiskelujaksojen tehtävät vaihtelevat usein ryhmätöistä ja ryhmäkeskusteluista itsenäisiin esseiden ja raporttien kirjoittamiseen. Ryhmätöitä on helppo tehdä verkkoympäristöissä erilaisten keskustelujen ja chattien avulla, vaikka ryhmän jäsenet asuisivatkin eri paikkakunnilla. Mikäli lähiopetuspäivien väleillä herää kysymyksiä luennoitsijalle / opettajalle heihin voi olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

Etäopiskelu korkeakouluissa

Korkeakoulut ovat alkaneet pikkuhiljaa tarjota enemmän etäopintoihin painottuvia opintokokonaisuuksia ja lähes kaikkia aloja onkin mahdollista opiskella ainakin osittain etänä työn ohella. Toiset koulutukset vaativat kuitenkin enemmän käytännönharjoittelua ja täten myös enemmän lähiopetuspäiviä. Tarkemmat tiedot yksittäisen koulutuksen sisällöstä kannattaa kysyä suoraan oppilaitokselta.

Kommentteja: