Sivuston käyttötapa: Mobiili

Miksi opiskella aikuisena?

Miksi opiskella aikuisena?


Yhä useammat palaavat aikuisiällä koulunpenkille. Mistä trendi johtuu? Miksi aikuisiällä opiskelu kannattaa? Lue, mitkä syyt ovat aikuisopiskelun takana!

Joka toinen suomalainen osallistuu aikuiskoulutukseen


Aikuisopiskelu
on suosittu opiskelumuoto. Aikuisopiskelija voi päivittää osaamistaan ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa, avoimessa yliopistossa sekä kansanopistossa. Tilastokeskuksen mukaan erityisesti aikuisia varten järjestettyyn aikuiskoulutukseen osallistui vuonna 2012 joka toinen 18–64-vuotias suomalainen eli yhteensä yli 1,7 miljoonaa henkeä.

Aikuisena opiskeluun on monta syytä. Löydätkö omasi näiden joukosta?

Miksi opiskella aikuisena?


Itsensä kehittäminen
ammattitaidon ylläpitäminen ja sen parantaminen sekä paremmat ansiotulot ovat suurimpia syitä aikuisiällä opiskeluun 18–64-vuotiaiden keskuudessa.  

Myös työttömyys tai sen uhka ajavat aikuiset opiskelemaan.

Monet kokevat, että työuralla eteneminen tai vakituisen työpaikan saavuttaminen vaatii lisäkouluttautumista. Nuorena suoraan työmaailmaan edenneet opiskelevat myöhemmin saadakseen ammatissaan muodollisen pätevyyden tai arvostusta muiden silmissä.

Opiskelun aloittamisen syyt ovat toisinaan keveämpiä. Toiset opiskelevat vaihtelun vuoksi, hankkiakseen yleissivistystä tai uuden harrastuksen kun toiset haluavat löytää uusia ystäviä. On olemassa myös pieni joukko opiskelijoita, jotka opiskelevat vain koska tututkin tekevät niin. On tutkittu, että naiset opiskelevat keskimäärin enemmän muuhun kuin työhön liittyvien syiden vuoksi.


Lue lisää:

» Aikuisopiskelu      
» Aikuisopiskelu elämän kiirevuosina  
» Etäopiskelu     
» Opintojen rahoitus


Lähteet: tilastokeskus.fi

Kommentteja: