Itsenäiset maisteriohjelmat

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma

Aalto-yliopisto, paikassa Espoo
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Erillishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Erillishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma

Kuvataidekasvatuksen pääaineen opinnoissa syvennytään taiteelliseen ajatteluun suhteessa yhteiskunnan ja ympäristön muutoksiin sekä niihin vaikuttamiseen taidepedagogisen toiminnan keinoin. Opinnoissa kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin ilmiöitä lähestytään kasvatuksen, pedagogiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmista. Opetus perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja rakentaa taidekasvatuksen mahdollisuuksia luoda kestävää tulevaisuutta yhdessä muiden alojen kanssa. Pääaine on sitoutunut kulttuurisen ja sosiaalisen tasa-arvon edistämiseen. Pääaineen toimintakulttuurissa korostuu yhteisöllisyys sekä luova suhde digitaalisiin oppimisympäristöihin ja ilmaisuvälineisiin. Opiskelijalta edellytetään uteliaisuutta kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin moninaisia ilmiöitä ja pedagogisia kysymyksiä kohtaan, kriittistä ajattelua sekä avoimuutta uusille näkökulmille.

Aalto-yliopisto tarjoaa kuvataidekasvatuksen maisteriopintoihin kaksi erilaista väylää. Kahden väylän osaamistavoitteet ovat yhtenevät, mutta opintojen sisällöissä ja rakenteissa on pieniä eroja.

1. Aalto-yliopistossa kuvataidekasvatuksen pääaineessa kandidaatin tutkinnon (3 vuotta) suorittanut opiskelija voi jatkaa suoraan kuvataidekasvatuksen maisteriopintoihin (2 vuotta), jolloin opinnot kestävät yhteensä viisi vuotta.

2. Toinen väylä on tarjolla henkilöille, jotka ovat suorittaneet taide- tai kasvatusalan alemman korkeakoulututkinnon tai sitä vastaavat opinnot toisessa korkeakoulussa tai Aalto-yliopiston muussa pääaineessa.

Maisterin tutkinto (120 op) kuvataidekasvatuksen pääaineessa antaa opiskelijalle kuvataiteen aineenopettajan laaja-alaisen kelpoisuuden ja valmiudet toimia kuvataiteen opetus-, ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä taiteen kentällä ja muilla yhteiskunnan sektoreilla sekä osallistua alansa kansainväliseen keskusteluun. Opinnot sisältävät opettajan kelpoisuuteen vaadittavat kuvataiteen opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Kelpoisuus koskee suomalaista koulujärjestelmää. Opettajan kelpoisuuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A986/1998, A865/2005) ja siihen johtavasta koulutuksesta on säädetty asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (A794/2004).

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Espoo
  • Hakuaika: Erillishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan osoitteessa opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

Taiteen maisteri

Aalto-yliopisto
Otakaari 1
02150 Espoo

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa voit yhdistellä luovasti ja koota oman näköisen kokonaisuuden taiteen, tekniikan ja talouden aloilta. Aallosta löydät kattavan valikoiman kandidaatti, maisteri- ja tohtoriohjelmia kolmelta eri alalta. Aalto-yliopistossa tiedetään, että maailmanluokan koulutus on vain osa opiskelukokemusta. Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille kansainvälisen toimintaympäristön, ympärille...

Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu