Näyttää 1-20 koulutusta 531 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 531 tuloksesta
1
2
3
4
...
27

Tekniikka - tekniikkakoulutus, tekniiikkaopinnot -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Teknillistieteellinen ala kouluttaa asiantuntijoita tekniikan eri osa-alueiden tehtäviin. Tehtävät liittyvät toisaalta tekniikan taitamiseen ja toisaalta ympäristömme esteettiseen suunnitteluun. Teknillistieteellisen alan tutkinnot ovat tekniikan kandidaatin tutkinto, joka on alempi korkeakoulututkinto sekä diplomi-insinöörin (dipl.ins., DI), arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin ylemmät korkeakoulututkinnot.

Tekniikan alan yliopistotason tutkinnot

Yliopistot järjestävät pääasiallisesti aikuiskoulutusta:

  • maisteriohjelmina ja muuntokoulutuksena
  • avoimena yliopisto-opetuksena
  • lyhyt- ja pitkäkestoisena täydennyskoulutuksena
  • työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena (täydennyskoulutus)

Tekniikan kandidaatin tutkinto on kolmevuotinen alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto antaa vahvan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan ja edellytykset oman koulutusalan ylemmän tutkinnon suorittamiseen.

Diplomi-insinöörin tutkinto koostuu alemmasta (tekniikan kandidaatti) ja ylemmästä (diplomi-insinööri) perustutkinnosta. Tutkinto antaa valmiudet hankitun tiedon soveltamiseen työelämässä alan edellyttämillä työskentelytavoilla. Voit lukea lisää diplomi-insinöörin koulutuksesta täältä – Diplomi-insinööri.

Arkkitehdin tutkinto koostuu alemmasta (tekniikan kandidaatti) ja ylemmästä (arkkitehti) perustutkinnosta. Lisää tietoa arkkitehdin koulutuksesta löydät täältä – Arkkitehtuuri.

Tekniikkaopinnot ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammattikouluilla on lukuisia eri suuntautumisvaihtoehtoja tekniikan ja liikenteen alalla ammatillisen perustutkinnon muodossa. Ammatillinen perustutkinto on kolmevuotinen kokonaisuus tarjoten tehokkaan ja nopean väylän käytännönläheiseen työhön. Ammattikoulujen järjestämiä perustutkintoja tekniikan alalla ovat esimerkiksi sähköalan, paperiteollisuuden, rakennusalan sekä kone- ja metallialan perustutkinnot.

Tekniikkaopinnot ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtava aikuiskoulutus toteutetaan samoina koulutusohjelmina kuin vastaava nuorten koulutus ja se johtaa myös samoihin ammattikorkeakoulututkintoihin kuin nuorten koulutuskin. Myös ammattikorkeakoulujen tarjoamissa opinnoissa löytyy useita mahdollisuuksia. Koulutusohjelmia on mm. automaatiotekniikassa, energiatekniikassa, kemiantekniikassa, kone- ja tuotantotekniikassa, logistiikassa, paperikoneteknologiassa ja sähkötekniikassa.

Tekniikka

Tekniikkaopinnot etänä tai verkossa

Etä- ja verkko-opinnot voivat olla hyvä vaihtoehto sinulle joka pidät itsenäisestä työskentelystä ja haluat opiskella kotona tai työpaikalla, asut kaukana opiskelupaikkakunnasta, tai vaikka ulkomailla. Perusedellytyksenä on, että voit käyttää säännöllisesti tietokonetta, jossa on Internet-yhteys. Etä- ja verkko-opintoja tarjotaan nykyään kaikilla opintotasoilla. Tekniikan alalla voit esimerkiksi suorittaa sähkötekniikan perusteet verkko-opintoina Nivalan ammattiopiston kautta.

Työelämässä

Tekniikan alalta valmistuneet voivat työskennellä esim. tuotannossa, tuotekehityksessä, suunnittelussa ja markkinoinnissa. Työpaikkoja on mm. teollisuuslaitoksissa, rakennusalalla, tietotekniikkayrityksissä ja suunnittelutoimistoissa. Valmistuneita työskentelee myös opetustehtävissä tekniikan alan oppilaitoksissa, jonka lisäksi myös valtio ja kunnat työllistävät tekniikkaa opiskelleita.

Vertaile koulutuksia