AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Terveydenhoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Terveydenhoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Terveydenhoitaja toimii lähimmäisyyden, eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti terveydenhoitotyön ja kansanterveystyön asiantuntijana. Hän tukee ja ohjaa elämän eri vaiheissa olevia yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä terveyteen ja elämänhallintaan. Työssä on tärkeää terveyden tasa-arvon lisääminen sekä terveyserojen ja eriarvoisuuden vähentäminen.

Terveydenhoitotyö on terveyden edellytyksiä rakentavaa ja riskejä ehkäisevää toimintaa, jonka tavoitteena on myös terveellinen ja turvallinen ympäristö. Työ on kokonaisvaltaista terveydenedistämistyötä, joka vaikuttaa myös terveyden ja hyvinvoinnin osatekijöihin yhteiskunnassa.

Terveydenhoitaja toimii sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöissä ja alansa kansainvälisissä tehtävissä sekä itsenäisesti että asiantuntijana moniammatillisissa ja -kulttuurisissa työryhmissä. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoja. Asiakaslähtöinen toiminta, kyky eläytyä ja rohkeus puuttua ovat terveydenhoitajan keskeistä osaamista. Terveydenhoitajana toimiminen ja työn kehittäminen edellyttävät tieteellisen ja kokemusperäisen tiedon sekä niihin perustuvien taitojen ymmärtämistä ja soveltamista.

Koulutus kestää pohjakoulutuksesta riippuen 3,5–4 vuotta, ja se antaa laillistetun kelpoisuuden sekä sairaanhoitajaksi että terveydenhoitajaksi.

Terveydenhoitajaopinnot rakentuvat seitsemästä temaattisesta kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat opintojaksoihin. Temaattiset kokonaisuudet ovat:

  • Auttamistyön lähtökohdat ja palvelujärjestelmät 30 op
  • Osallisuus ja ohjaus 29 op
  • Kliininen hoitotyö 33 op
  • Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen 59 op
  • Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 30 op
  • Osallistava kehittäminen ja vaikuttaminen 29 op
  • Terveydenhoitajatyön eettisyys ja tulevaisuuden asiantuntijuus 30 op

Koulutus toteutuu monimuotototeutuksena.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Pori
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveydenhoitaja (AMK)

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kyläsaarenkuja 2
00580 Helsinki

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on ainutlaatuinen valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Diak ok suuri sosiaali- ja terveysalan sekä merkittävä kirkon ja tulkkausalan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Opiskeluilmapiiri Diakissa on lämmin ja kannustava – yhteisöllisyys ja toisten tukeminen kuuluvat kulttuuriin. Diak kouluttaa kansainvälisiä osaajia yhteiskunnan ja kirkon...

Lue lisää oppilaitoksesta Diakonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu