Tulkkaustoiminnan kehittäminen | YAMK

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Monimuotototeutus
Helsinki
Ylemmät AMK-tutkinnot

Tulkkaustoiminnan kehittäminen | YAMK

Tulkkaustoiminnan kehittäminen | YAMK

Koulutuksesta valmistuu tulkkaustoiminnan kehittämisen asiantuntijoita kehittämis- ja johtamistehtäviin. Se tuottaa osaajia muun muassa tulkkausalan yrityksiin, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin. 

Koulutus antaa valmiuksia käyttää kehittävää ja innovatiivista työotetta työelämän prosessien hallinnassa. Koulutus vahvistaa ammatillisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, sekä kykyä verkostua ja soveltaa osaamistaan kansallisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

Opintojen jälkeen

Tutkinto antaa yleisen hakukelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon suorittanut henkilö voi toimia tulkkausalan asiantuntijana kehittämis- ja johtamistehtävissä. Koulutus valmentaa tutkimustiedon hankkimiseen ja soveltamiseen sekä ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Tulkkaustoiminnan kehittäminen YAMK-tutkinnon suorittaneet voivat sijoittua esimerkiksi tulkkauspalveluyrityksiin ja alan koulutusorganisaatioihin suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistehtäviin.

Hakeminen

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

  • tulkki (AMK)
  • opistoasteen viittomakielen tulkki

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 2 vuoden alan työkokemus, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen.

Poikkeuksena ovat hakijat, joilla on haussa käytettävän AMK-tutkinnon (tulkki) lisäksi aiemmin suoritettu opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto joltakin muulta alalta. Jos tällaisella hakijalla 2 vuoden alan työkokemus ei täyty AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen, mukaan voidaan laskea myös opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen kertynyttä työkokemusta.

Opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa, mutta työkokemuksen pitää olla alalta, jolle on nyt hakemassa.

Tutkinto / todistus

Tulkki (ylempi AMK)

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on ainutlaatuinen valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Diak ok suuri sosiaali- ja terveysalan sekä merkittävä kirkon ja tulkkausalan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Opiskeluilmapiiri Diakissa on lämmin ja kannustava – yhteisöllisyys ja toisten tukeminen kuuluvat kulttuuriin. Diak kouluttaa kansainvälisiä osaajia yhteiskunnan ja kirkon...


Lue lisää oppilaitoksesta Diakonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kyläsaarenkuja 2
00580 Helsinki