Itsenäiset maisteriohjelmat

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

Kiinnostaako sinua tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja tutkimukseen perustuva yhteiskunnallinen vaikuttaminen? Haluatko haastaa omaa ajatteluasi feministisen teorian ja kriittisen tutkimusotteen avulla?  Pohditko risteävien erojen, kuten sukupuolen, seksuaalisuuden, iän, koulutuksen taikka kulttuurisen taustan merkityksiä työelämässä taikka laajemmin yhteiskunnassa?   

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma kouluttaa rohkeita uusia avauksia tekeviä filosofian maistereita. Kaksivuotisessa maisteriohjelmassa harjaannut tarkastelemaan muuttuvaa yhteiskuntaa sukupuolentutkimuksen monitieteisestä lähestymistavasta käsin ja opit tunnistamaan sekä tutkimaan erilaisia kulttuurissa ja työelämässä ilmeneviä eriarvoisuuksia. Opintojen aikana saat välineitä kriittiseen tutkimukseen ja eettisesti kestävien ratkaisujen kehittämiseen suomalaisessa ja globaalissa kontekstissa. Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman monitieteisyys ja aktiivinen ote yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luovat inspiroivan alustan kehittää omaa akateemista asiantuntijuutta, joka soveltuu monien erilaisten alojen työtehtäviin ja urapoluille.     

Maisteriohjelmassa opiskelun aikana: 

 • kehität akateemista asiantuntijuuttasi sukupuolentutkimuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön tuella 
 • hyödyt sukupuolentutkimuksessa tehtävästä kansainvälisestä tutkimuksesta ja olet suorassa vuorovaikutuksessa koulutuksesi aikana toimiviin tutkimusprojekteihin 
 • saavutat tutkimuksellisen ajattelun ja itsenäisen tutkimuksen toteuttamisen taidot 
 • kehität tiimityöskentely- ja projektinhallintataitoja yhdessä kanssaopiskelijoiden kanssa 
 • saavutat monipuolisen asiantuntijuuden, jota voi soveltaa laajasti työelämässä 
 • saat välineitä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tiedeviestintään. 

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tuoma asiantuntijuus avaa ovia monille aloille. Maisteriohjelmasta valmistuneet toimivat usein yhdenvertaisuuteen, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Uramahdollisuudet

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmasta valmistuttuasi osaat tarkastella kriittisesti erilaisia yhteiskunnallisia eriarvoisuuksia, näiden ilmenemismuotoja ja mekanismeja yhteiskunnan ja kulttuurin eri osa-alueilla. Omilla kiinnostuksillasi ja vahvuusalueillasi on suuri vaikutus siihen, mille alalle sijoitut työelämässä. Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monenlaisissa asiantuntijatehtävissä, jotka edellyttävät sukupuolentutkimuksen tieteenalan syvällistä tuntemusta, kuten 

 • ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä tehtävissä 
 • valtion ja kuntien hallinnossa  
 • kansainvälisissä organisaatioissa 
 • humanitaarisissa tehtävissä 
 • eri alojen kansalaisjärjestöissä 
 • media- ja kulttuurialoilla 
 • yksityisellä sektorilla 
 • tutkimuslaitoksissa. 

Sukupuolentutkimuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet esimerkiksi tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyviin asiantuntijatehtäviin suomalaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa, valtionhallinnossa ja kuntasektorilla. Teema-alueita ovat olleet muun muassa monimuotoinen perhepolitiikka, sukupuolistuneen väkivallan ehkäiseminen ja ulkomaalaistaustaisten naisten työllistymisen edistäminen. Tieteenalan tutkimusorienteisuus johdattaa luontevasti myös jatko-opintoihin ja tutkijaurapolulle. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu