AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Sosionomi (AMK) | monimuotototeutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, paikassa Jyväskylä
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Sosionomi (AMK) | monimuotototeutus

Tavoite

JAMKin sosionomi (AMK) monimuotototeutuksesta valmistuttuasi sitoudut sosiaalialan ammattieettisiin periaatteisiin, kansalaisten yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen. Opit ymmärtämään yhteiskunnallisia ja ekososiaalisia ilmiöitä ja niiden vaikutuksia yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden hyvinvointiin. Tunnet sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, sosiaaliturvan ja niitä määrittävän lainsäädännön.

Asiakas- ja palveluohjauksessa osaat käyttää, arvioida ja dokumentoida tutkittuun tietoon perustuvia työtapoja, digitaalisen vuorovaikutuksen välineitä sekä hyvinvointia ja oppimista edistäviä menetelmiä. Osaat tukea ja vahvistaa erilaisten asiakkaiden, perheiden ja yhteisöjen osallisuutta ja toimijuutta heidän arjessaan, sosiaalisissa suhteissaan ja muuttuvissa elämäntilanteissaan. Hyvät vuorovaikutus- ja dialogitaidot, asiakkaan kuuleminen ja kunnioitus sekä kulttuurisensitiivisyys ovat sosionomin vahvuuksia asiakkaan kohtaamisessa. 

Olet - opintovalintojesi mukaan – sosiaaliohjaajana asiakas- ja palveluohjauksen sekä sosiaalisen kuntouksen osaaja tai varhaiskasvatuksen sosionomina lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen ohjaaja sekä perheiden hyvinvoinnin ja vanhemmuuden tukija. Sosionomina osaat kehittää ja tutkia sosiaalialan työtä, palveluita ja käytäntöjä sekä huomioida niissä tapahtuvia muutoksia. Sosionomin tutkinto-ohjelmassa saat valmiudet myös yrittäjyyteen, lähi- ja tiimijohtamiseen.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisenä opiskeluvuotena hankit perusosaamisen sosiaalialan toimintaympäristöistä, asiakastyöstä ja palveluista sekä toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä kehität vuorovaikutus- ja dialogitaitojasi asiakkaan kohtaamisessa. 

Ensimmäisen lukuvuoden lopussa teet valinnan sosiaaliohjauksen tai varhaiskasvatuksen sosionomin opinnoista. Valitsemalla varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, saat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuslain 26 ja 27 §:ssä tarkoitetussa varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

Toisena lukuvuotena ammattiosaamisesi kehittyy valintasi mukaan, joko sosiaaliohjauksen tai varhaiskasvatuksen tehtävissä, perheiden ja yhteisöjen osallisuuden edistämisessä sekä palveluohjauksessa.

Kolmantena ja neljäntenä vuonna hankit lisää ohjaus- ja yhteiskuntaosaamista, johtamisosaamista sekä kokemusta projekteista ja työelämän kehittämisestä. Opintojen loppuvaiheessa sosiaaliohjauksen tai varhaiskasvatuksen osaamisesi laajenee ja syvenee itseäsi kiinnostavan asiantuntijuusalueen sekä opinnäytetyön parissa. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Jyväskylä
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Tarjoamme korkeakoulututkintoon...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu