Itsenäiset maisteriohjelmat

Fysiikan maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Fysiikan maisteriohjelma

Maisterivaiheessa opintojesi sisältö riippuu kiinnostuksesi kohteesta. Vaihtoehtoja ovat ydin- ja hiukkasfysiikka, kosmologia, nanotieteet, materiaalifysiikka, teollisuusfysiikka sekä mittaus- ja laitetekniikka. Voit lähestyä tutkimusalaa joko kokeellisin, teoreettisin tai laskennallisin fysiikan tutkimusmenetelmin. Teoreettisessa lähestymisessä opintosuuntasi on teoreettinen fysiikka, muussa tapauksessa joko fysiikka tai soveltava fysiikka. Lopputyönä tehdään tieteellinen tutkimus, pro gradu -tutkielma, joko jossakin laitoksen tutkimusryhmässä tai yliopiston ulkopuolella esimerkiksi teollisuudessa tai yrityksessä.

Maisteriopintoihin voit sisällyttää vapaavalintaisia opintoja oman mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaisesti. Usein opintoihin liittyy myös opiskelujakso ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.

Fysiikka opiskellaan monipuolisesti; osallistumalla pienryhmä- ja tiimityöskentelyyn, ratkomalla ongelmia kynällä, paperilla ja tietokoneella, suunnittelemalla ja toteuttamalla mittauksia laboratorioissa, sekä osallistumalla erilaisiin opetustilanteisiin. Maisterivaiheessa integroidut syvällisesti innostavaan tiedeyhteisöön ja pääset osalliseksi fysiikan laitoksen yhteisöllistä toimintakulttuuria.

Tavoitteet

Kun olet suorittanut maisterin tutkinnon, sinulla on laajat yleistiedot fysiikasta ja hallitset syvällisesti oman erikoistumisalasi tiedot ja menetelmät sekä tunnet sen ajankohtaiset tutkimuskysymykset. Kykenet käyttämään tietojasi ja taitojasi luovasti ja itsenäisesti vaativaan tieteelliseen tutkimukseen tai fysiikan soveltajana yhteiskunnan ja tuotantoelämän eri tehtävissä. Ajattelet kriittisesti ja analyyttisesti, ja osaat muotoilla tutkimusongelmia ja ratkaista niitä ammattimaisesti eri tutkimusmenetelmiä käyttäen. Osaat myös organisoida ja johtaa työskentelyä, ja kykenet itsenäiseen ja vastuulliseen toimintaan ja päätöksentekoon. Osaat viestiä osaamistasi johdonmukaisesti ja selkeästi niin suullisesti kuin kirjallisesti, tarvittaessa myös vieraalla kielellä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Fysiikan maisteriohjelmaan valitaan 5 uutta opiskelijaa.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu