Näyttää 1-20 koulutusta 86 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 86 tuloksesta

Luonnontieteiden opiskelu tarjoaa mahdollisuuden kehittyä huippututkijaksi!

Luonnontieteiden opiskelu on vaativaa ja edellyttää pitkäjänteisyyttä. Luonnontieteiden perusta on kokeilussa, testeissä ja havainnoissa. Maailman ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja tutkimaan, ja tuottamaan uutta hyödyllistä tietoa ja tekemään uusia havaintoja. 

Yliopistossa opiskellaan valitun pääaineen lisäksi usein yhtä tai useampaa sivuainetta, kieliä ja viestintää sekä muita oman alan opiskelussa ja työelämässä tarvittavia taitoja, kuten tietotekniikkaa, tilastotiedettä ja matematiikkaa. Luonnontieteiden aloja ovat muun muassa biologia, ekologia, fysiikka, geotieteet, kemia ja tähtitiede. Yhdessä ne tarjoavat varsin monipuolista ja kansainvälisesti korkeatasoista luonnontieteellisen alan koulutusta.

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija voi jatkaa samalla alalla tai halutessaan hakea ja tulla hyväksytyksi suorittamaan maisterin tutkintoa toisella alalla ja toisessa tiedekunnassa. Maisterin tutkintoa suorittamaan voidaan ottaa myös AMK- tai vastaavan tutkinnon suorittaneita tiedekuntien vahvistamien valintaperusteiden mukaisesti.

Yksilöllisiin luonnontieteen opintomahdollisuuksiisi vaikuttavat sekä koulutus- ja työkokemustaustastasi että omat tavoitteesi ja mielenkiinnon kohteesi. Yliopisto-opinnot sisältävät paljon itsenäistä opiskelua, joten opintoja voit tehdä joko päätoimisesti tai työn ohessa opiskellen. Aikuisopiskeluun tarvitset vain aimo annoksen avaraa mieltä, motivaatiota, aikaa ja sitkeyttä! Tutustu alta joihinkin luonnontieteiden eri aloista: 

Biologia

Biologia on luonnontiede, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt. Biologian tutkimustuloksia hyödynnetään laaja-alaisesti yhteiskunnassa, esimerkiksi lääketieteessä ja elintarviketuotannossa.

Opiskelijat valitaan tiedekuntiin pääsääntöisesti lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkintotodistuksen ja/tai tiedekuntien järjestämien valintakokeiden perusteella suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Biologian osa-alueita on useita, joista esimerkkeinä kasvitiede, eläintiede, mikrobiologia ja ympäristöbiologia.

Ekologia

Ekologia on biologian laajimpia osatieteitä.  Ekologia on oppi luonnon omasta järjestyksestä, luonnon taloudesta, jossa tutkitaan maapallon eliöiden ja ympäristön välisiä sekä keskinäisiä vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita. Ekologia tutkii eliöiden ja eliölajien vuorovaikutusta toistensa sekä niitä ympäröivän elottoman ympäristön kanssa.

Fysiikka

Fysiikka on luonnontiede, joka tutkii kaikkeutta käsitellen aineen, energian, avaruuden ja ajan käyttäytymistä, perusvuorovaikutuksia ja näiden muodostamia kokonaisuuksia. Fysiikka on poikkitieteellinen ala, ja fysiikan opintoja parhaiten tukevia sivuaineita ovat matematiikka ja tietotekniikka. Tutkintoon voi varsin vapaasti sisällyttää muidenkin alojen opintoja, kuten kemiaa, ympäristötieteitä, taloustieteitä ja viestintää. 

Geotieteet

Geotieteet on yhteisnimitys luonnontieteille, jotka tutkivat maan ja sen ilmakehän rakennetta sekä ilmiöitä. Geotieteiden opiskelussa yhdistyvät fysiikka, matematiikka, kemia ja biologia. Geotieteiden opetuksessa kenttätyöskentelyn osuus on erityisen tärkeää. Ilman tätä on vaikea oppia hahmottamaan geologisia prosesseja tarpeeksi hyvin. Kenttätyöskentelyssä asiat nähdään käytännössä ja havaintoja tehdään käytettävissä olevien metodien avulla.

Kemia

Kemia on luonnontiede, joka tutkii aineita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Aineiden ominaisuuksia on pohdittu jo vuosituhansia, mutta systemaattisesti niitä on tutkittu vasta reilun kahden vuosisadan ajan. Kemia on jakautunut moniin erikoisaloihin, joita ovat esim. analyyttinen kemia, biokemia, laskennallinen kemia, materiaalikemia ja orgaaninen kemia. Maisterin ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon kemia pääaineena voi suorittaa seitsemässä yliopistossa Suomessa.

Tähtitiede

Tähtitiede eli astronomia on luonnontiede, joka tutkii maailmankaikkeutta ja sen kohteita, ilmiöitä sekä kehitystä. Tähtitiede on yksi fysikaalisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdoista. Tähtitieteen opiskelu pääaineena tähtää ennen kaikkea tutkijakoulutukseen.

Tähtitiedettä voi opiskella pääaineena Oulun, Helsingin ja Turun yliopistoissa, joissa kaikissa voi suorittaa sekä luonnontieteiden kandidaatin, maisterin että tohtorin tutkinnon. 

Lähteet: luonnontieteet.fi, ammattinetti.fi

Vertaile koulutuksia