Ammattitutkinnot

Vammaisalan ammattitutkinto

Pituus
Opintojen kesto henkilökohtaistetaan
Aloitus
Jatkuva haku katso lisätiedot
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
Opintojen kesto henkilökohtaistetaan
Aloitus
Jatkuva haku katso lisätiedot
Toteutustapa
Lähiopetus
Oletko valmis? Anna palaa ja hae koulutukseen!

Vammaisalan ammattitutkinto

Tutkinto sisältää kaksi osaamisalaa, joista Kälviällä voi suorittaa sekä Henkilökohtaisen avun osaamisalan (henkilökohtainen avustaja) että Kehitysvamma-alan osaamisalan (kehitysvamma-alan ohjaaja, AT).

Henkilökohtaisen avun osaamisala, henkilökohtainen avustaja

Osaamisalan suorittanut osaa toimia henkilökohtaisena avustajana asiakkaille, jotka tarvitsevat avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa takia. Hän avustaa henkilökohtaisen avun käyttäjää päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Hän osaa toimia avustamisessa henkilökohtaisen avun käyttäjän ohjeiden mukaisesti kunnioittaen itsemääräämisoikeutta ja avun käyttäjän omia valintoja.
Tutkinnon osien valinnoista riippuen henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut osaa tukea vammaisen henkilön vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa, käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä sekä tukea yhteistyötä perheen ja läheisten kanssa

Kehitysvamma-alan osaamisala, kehitysvamma-alan ohjaaja, AT

Osaamisalan suorittaneet voivat työskennellä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.
Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut kehitysvamma-alan ohjaaja (AT) osaa toimia erilaisissa toimintaympäristöissä itsemääräämisoikeuden toteutumista edistäen yhteistyössä vammaisen henkilön, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Hän osaa työskennellä yksilökeskeisesti, mahdollistaen vammaisen henkilön omat valinnat ja päätöksenteon
Tutkinnon suorittaneen valinnoista riippuen kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut on syventänyt osaamistaan perheiden ja läheisten kanssa toimimisessa tai sosiokulttuuristen työmenetelmien käyttämisessä.

Koulutuksen sisältö

Henkilökohtaisen avun osaamisala 150 osaamispistettä (osp)

 • Pakollisista tutkinnon osat, 90 osp
 • Valinnaisista tutkinnon osat, 60 osp

  Pakolliset tutkinnon osat:
 • Henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen, 30 osp
 • Henkilökohtainen avustaminen, 60 osp

  Valinnaiset tutkinnon osat:
 • Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp
 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon osa tai osia 30 osp
 • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 15-60 osp


Kehitysvamma-alan osaamisala (AT) 150 osaamispistettä (osp)

 • Pakollisista tutkinnon osat 135 osp
 • Valinnaisista tutkinnon osat 15 osp

  Pakolliset tutkinnon osat:
 • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 45 osp
 • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 45 osp
 • Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp

  Valinnaiset tutkinnon osat:
 • Sosiokulttuurinen työ, 15 osp
 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
 • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 15 osp

Suoritustapa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan:

 • Teoriaopinnot monimuoto-opetuksena
 • Itsenäinen työskentely
 • Työpaikalla tapahtuva koulutus
 • Osaaminen osoitetaan näytöillä työtehtävissä

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Jatkuva haku

 • Lähiopetus
 • Kälviä

Hakeminen

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla sosiaali- ja terveysalan koulutus on jäänyt kesken tai joilla on tutkinnosta joku toinen osaamisala suoritettuna ja haluavat kouluttautua uudelle osaamisalalle.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Närvilänkatu 8
67100 Kokkola

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä | KPEDU

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, KPEDU, on vuonna 1995 perustettu 14 kunnan omistama maakunnallinen koulutuksen ja kehittämisen emo-organisaatio. Koulutusyhtymä järjestää koulutusta kolmessa koulutusyksikössä Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa: Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa, Keski-Pohjanmaan kansanopistossa ja Osuvakoulutus Oy:ssä. Koulutusyhtymän laaja-alainen toiminta tarjoaa mahdollisuuden monipuolisen osaamisen ylläpitämiseen suuren kuntayhtymän...

Lue lisää oppilaitoksesta Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu