Ammatilliset perustutkinnot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja

Pituus
Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Jatkuva haku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Jatkuva haku
Toteutustapa
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Video

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä. Laaja-alainen tutkinto luo edellytykset joustavalle liikkumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työtehtävissä. Keskeistä ammatissa on ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä fyysinen kunto. Koulutus on SORA-lain säätelemää, hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Lähihoitajia työskentelee päiväkodeissa, kouluissa, kotihoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelu- ja toimintakeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, terveyskeskussairaaloissa, palvelutaloissa sekä vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Koulutuksen kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.

Perustutkinnon suorittanut lähihoitaja osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvoida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Hän osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Mäntän seudun koulutuskeskuksessa voit opiskella seuraavia osaamisaloja:

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala:

  • edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala:

  • työskentely mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala:

  • toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala:

  • edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä

Vammaistyön osaamisalassa:

  • edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä

Tutkintoon sisältyy myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista, josta sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon myös opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen. HOKSissa sovitaan opinnoista ja niiden suorittamistavoista sekä mahdollisista tukitoimista.

Kohderyhmä

Koulutus sopii sinulle, jos haet aktiivista, ihmisläheistä ja käytännöllistä työtä. Olet asiakaspalveluhenkinen, avoin ja sinulla on vähintään B2-​tasoinen suomen kielen taito. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot, omaat kannustavan ja positiivisen asenteen elämään, suhtaudut ennakkoluulottomasti sekä positiivisesti erilaisiin ihmisiin. Sinulla on myös paineensietokykyä sekä hyvä fyysinen ja henkinen kunto. Lähihoitajan työssä tapaat kaikenlaisia ihmisiä, pääset vaihtuviin tilanteisiin ja voit työskennellä vuoroissa. Työ on vaihtelevaa ja muuttuvaa, kahta täysin samanlaista työpäivää ei ole.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Joustavasti

  • Lähiopetus
  • Mänttä
  • Hakuaika: Jatkuva haku

Hakeminen

Koulutukseen on jatkuva haku, hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakeutuminen pääsykokeeseen päättyy viikkoa ennen pääsy-​ ja soveltuvuuskokeen ajankohtaa, jonka jälkeen opinto-​ohjaaja lähettää sähköpostilla hakijalle ohjeet testipäivän sisällöstä. Hakija ei voi tulla valituksi sosiaali-​​ ja terveysalan perustutkinnon koulutukseen SASKY koulutus​kuntayhtymän oppilaitoksiin, jos hän jää pois pääsy-​​ ja soveltuvuuskokeesta tai saa kyseisestä kokeesta tai jostakin kokeen osa-​​alueesta hylätyn 0 pistettä.

Saskyn kielitaitovaatimuksena on B1-​tason osaaminen, joten valinta lähihoitajaopintoihin opiskelijaksi ottamiseen on ehdollinen, kunnes kielikoe on tehty.

Tutkinto / todistus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Jatko-opinnot

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Kustannukset

Opetus ammatillisessa koulutuksessa on maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista: esim. oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat työvälineet, laitteet ja materiaalit, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle.

Mäntän seudun koulutuskeskus Facebookissa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Sasky Mäntän seudun koulutuskeskus
Virtasalmentie 14
35800 Mänttä

Ammatillinen koulutus on kannattava vaihtoehto

Mäntän seudun koulutuskeskuksessa voit opiskella tekniikan, liiketalouden ja palvelujen aloilla. Koulutus Mäntän seudun koulutuskeskuksessa on nykyaikaista ja monipuolista. Oppilaitos tarjoaa runsaasti verkko-opintoja, joiden kautta voit opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Verkko-opetukseen painottuva ammatillinen peruskoulutus on joustavaa ja sopii eri ikäiselle opiskelijalle....

Lue lisää oppilaitoksesta Sasky Mäntän seudun koulutuskeskus ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu