Ammatilliset perustutkinnot
4,0 (1 Arvioinnit)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja

Stadin AO, paikassa Helsinki
Pituus
Henkilökohtaistamisen mukaan
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Joustavasti (+2 toteutusta)
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: 2. asteen yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
Henkilökohtaistamisen mukaan
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Joustavasti (+2 toteutusta)
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: 2. asteen yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja on sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa ja terveydenhuollon ammattihenkilölaissa nimikesuojattu ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdot täyttävä ammattihenkilö (Valvira).

Lähihoitaja erikoistuu johonkin seuraavista työelämän alueista valitsemalla osaamisalaopinnot:

 • ikääntyvien hoidossa ja kuntoutumisessa
 • lasten ja nuorten kasvatuksessa ja hoidossa
 • mielenterveys- ja päihdetyössä
 • sairaanhoidossa ja huolenpidossa
 • suunhoidossa
 • vammaistyössä

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on SoRa-lainsäädännön alainen koulutus.

Stadin AO:ssa sosiaali- ja terveysalan koulutusta järjestetään Hattulantien, Teollisuuskadun ja Vilppulantien toimipaikoissa.

Lähihoitaja

Lähihoitaja työskentelee hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntouttavissa tehtävissä eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Lähihoitaja pyrkii edistämään asiakkaidensa ja potilaidensa terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti. Moniammatillisen yhteistyön lisäksi lähihoitaja hyödyntää työssään alansa monipuolista tietoperustaa. Koulutuksen aikana voi erikoistua työelämän eri alueisiin.

Perustason ensihoidon koulutuksesta kiinnostuneet hakevat suoraan omaan hakukohteeseen.

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät

 • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä ja estävät toimimisen käytännön tehtävissä tai työssäoppimispaikalla
 • Veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa sijoittumista käytännön työtehtäviin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
 • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Alan työtehtävät

 • sosiaali- ja terveysalan hoito- ja huolenpitotehtävät
 • sosiaali- ja terveysalan kasvatus- ja kuntoutustehtävät

Työnantajia

 • kuntien sosiaali- ja terveystoimi
 • sairaanhoitopiirit
 • järjestöt
 • yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • kyky työskennellä eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa
 • asiakaspalvelutaidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • vastuullisuus
 • rehellisyys ja luotettavuus
 • vuorovaikutustaidot
 • riittävä terveys
 • halu tehdä töitä ihmisten kanssa vaativissakin tilanteissa ja vuorokauden eri aikoina

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Joustavasti

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Viimeinen hakuaika: Jatkuva haku

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Viimeinen hakuaika: 2. asteen yhteishaku

Koulutuksen kesto

Ammatilliset opinnot ovat päätoimisia ja kestävät yleensä noin 2 - 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se hankitaan eri oppimisympäristöissä.

Hakeminen

Jos päätät peruskoulun keväällä, voit hakea koulutukseen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Jos sinulla on jo ammatillinen tutkinto, ylioppilastutkinto tai korkeakoulututkinto, tai jäit ilman koulutuspaikkaa yhteishaussa, voit hakea jatkuvassa haussa.

Osaamisalat

Kuntoutus

Kuntouttajana tarvitset teoreettista ja toiminnallista osaamista, oma-aloitteisuutta, luovuutta sekä pitkäjänteisyyttä järjestäessäsi kuntouttavaa toimintaa asiakkaille. Opintojen aikana tutustut kuntoutuksen palvelujärjestelmään. Saat taitoja ja valmiuksia asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä voimavarojen arviointiin ja tukemiseen.

Osaamisalan suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi vanhusten palvelukeskuksissa ja päivätoimintayksiköissä sekä kehitysvammaisten työtoiminnassa tai asumispalveluyksiköissä. Työpaikkasi voi olla myös kuntoutusyksikkö tai terveyskeskuksen vuodeosasto.

Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus

Tulevissa opinnoissasi perehdyt lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemiseen. Saat valmiuksia myös erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen ja nuoren hoitoon ja kuntoutukseen.

Hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky tehdä yhteistyötä perheen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa ovat tärkeitä lasten kanssa työskennellessä. Luovuus, pitkäjänteisyys ja rauhallisuus ovat eduksi lapsiryhmän ohjauksessa.

Voit työskennellä mm. päiväkodissa, koulussa yleis- ja erityisopetuksessa sekä koululaisten iltapäiväkerhossa. Työpaikkanasi voivat olla myös  vammaisten ja sairaiden lasten ja nuorten hoito- ja kuntoutusyksiköt.

Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdetyö on ihmissuhdetyötä, jota tehdään yhdessä asiakkaan tai potilaan, hänen perheensä sekä moniammatillisen työryhmän ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Työsi vaatii oman persoonallisuuden käyttöä, hyviä vuorovaikutustaitoja, jatkuvaa itsesi ja itsetuntemuksesi kehittämistä sekä kykyä huolehtia omasta työhyvinvoinnistasi.

Valmistuttuasi voit työskennellä eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden parissa. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi päiväkeskus, kotihoito, kuntoutuskoti, psykiatrinen sairaala tai katkaisuhoitoyksikkö.

Sairaanhoito ja huolenpito

Opintojen aikana perehdyt asiakkaan tai potilaan hoitoon, huolenpitoon ja kuntoutukseen. Sen lisäksi syvennät tietojasi ja taitojasi sairaanhoidossa ja kotihoidossa.

Sairaanhoidon ja huolenpidon työtehtävissä menestyäksesi sinun on pystyttävä toimimaan nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Hyvien vuorovaikutustaitojen lisäksi erityisesti oma-aloitteisuus, huolellisuus ja luotettavuus ovat työssä tärkeitä.

Valmistuttuasi voit työskennellä mm. sairaalan vuodeosastoilla, terveysaseman vastaanotolla, kotihoidossa, palvelutalossa tai vanhainkodissa.

Suun terveydenhoito

Suun terveydenhoidon koulutuksesta valmistuttuasi voit työskennellä hammashoitajana esimerkiksi terveyskeskuksen hammashoitolassa tai yksityislääkärin vastaanotolla. Hammashoitajana huolehdit vastaanoton ja hoitoympäristön toimivuudesta ja aseptiikan toteutumisesta. Osallistut asiakkaiden hammas- ja suusairauksien hoitoon yhdessä hammaslääkärin kanssa.

Hyvä palveluasenne, vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä järjestelykyky ovat hammashoitajan työssä tärkeitä. Työ vaatii sinulta myös kätevyyttä, tarkkuutta sekä joustavuutta.

Vammaistyö

Vammaistyön osaamisalaopintojen aikana perehdyt vammaisille tarkoitettuihin palveluihin ja tukitoimiin. Saat valmiuksia hoitaa, avustaa ja ohjata vammaista yksilöllisesti tämän elämän eri tarpeissa. Saat myös tietoa erilaisista terapioista sekä korvaavista kommunikaatiomenetelmistä.

Vammaistyön opintojen jälkeen voit työskennellä eri-ikäisten vammaisten parissa esimerkiksi palvelutaloissa, asumisyksiköissä, työ- ja toimintakeskuksissa tai kehitysvammalaitoksissa. Voit myös toimia vammaisen henkilökohtaisena avustajana päiväkodissa tai koulussa.

Työ on haasteellista ja vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kohdata vammaisuutta ja erilaisuutta. Hyvät ohjaustaidot, kätevyys, liikunnallisuus ja musikaalisuus ovat eduksi järjestäessäsi asiakkaille ohjattua toimintaa.

Vanhustyö

Opintojen aikana perehdyt muun muassa yleisimpiin vanhuuden fyysisiin ja psyykkisiin oireisiin sekä sairauksiin ja niiden hoitoon. Saat myös valmiuksia käyttää työssäsi kuvataiteen ja muun luovan ilmaisun menetelmiä.

Työ vanhusten parissa edellyttää hyviä ihmissuhdetaitoja, organisointikykyä ja joustavuutta. Autat ja tuet vanhuksia heidän päivittäisissä toiminnoissaan. Tavoitteena on vanhuksen toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen.

Osaamisalasta valmistuttuasi voit työskennellä asiakkaan kotona, päivä- ja palvelukeskuksessa, asumispalveluyksikössä, vanhainkodissa, sairaalassa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Tutkinto / todistus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

Arvioinnit

Keskiarvo: 4

Perustuu 1 arviointiin
Kirjoita arviointi
4/5
medussa
09 loka 2014
Stadin AO
Hattulantie 2
00550 Helsinki

Stadin AO

Stadin AO on Suomen suurin ammatillista koulutusta tarjoava oppilaitos. Meillä opiskelee noin 22 000 nuorta ja aikuista. Teemme monipuolista koulutusyhteistyötä myös organisaatioiden kanssa. Stadin AO:ssa voi opiskella lähes 30 eri tutkintoon ja hankkia osaamista yli 50 ammattiin. Oppilaitoksen kaikki 14 toimipaikkaa...

Lue lisää oppilaitoksesta Stadin AO ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu