Itsenäiset maisteriohjelmat

Tuotantotalouden DI-ohjelma

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Tuotantotalouden DI-ohjelma

Tavoite

Tuotantotalouden maisteriopinnot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden laajentaa osaamista sellaisilla tiedoilla ja taidoilla, jotka mahdollistavat uralla etenemisen. DI-tutkinnon kautta opiskelijat saavat valmiudet toimia yritysten vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä erilaisissa johtamisrooleissa. Opinnot eivät myöskään rajoita työskentelymahdollisuuksia tiettyyn toimialaan, vaan tuotantotalouden ammattilaisia työskentelee hyvin erilaisissa organisaatioissa. Osa opinnoista toteutetaan englanniksi, mikä tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa valmiuksia kansainväliseen uraan.

DI-tutkintoa suorittamaan voi hakeutua suoritettuaan soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, joita ovat esimerkiksi tekniikan kandidaatti sekä AMK-insinööri. Lähes kaikki tekniikan alat tarjoavat mahdollisuuden hakeutua opiskelijaksi.

Tuotantotalouden ammattilaiset hallitsevat talouden, teknologian, teollisen arvontuotannon ja organisaatioiden kokonaisuuden sekä osaavat ratkoa yritystoiminnan ongelmia käytännössä. Opinnot nivoutuvatkin tiukasti näiden teemojen ympärille, kukin aihetta hieman eri näkökulmasta tarkastellen. Mikäli opiskelijalla ei ole tuotantotalouden taustaa, alkuvaiheen opinnoissa keskitytään yritysten toiminnan ilmiöiden ja niiden taloudellisten vaikutusten ymmärtämiseen. Tuotantotalouden taustalla maisteriopintoihin hakeutuvat puolestaan laajentavat tekniikan osaamistaan jollakin valitsemallaan alalla.

Koulutuksen sisältö

Suoraan DI-tutkintoon hakeutuneen opiskelijan opinnot koostuvat aiempaa tutkintoa täydentävistä opinnoista, yhteisistä opinnoista, syventävistä opinnoista, diplomityöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista, joihin kuuluu myös ylimääräinen opintokokonaisuus. Täydentävät opinnot sijoitetaan pääsääntöisesti osaksi DI-tutkintoa.

DI-tutkinnon yhteisissä opinnoissa korostuvat analyyttisyyttä, ongelmanratkaisua ja viestintätaitoja painottavat menetelmä- ja sovelluskurssit. Tuotantotalouden syventävissä opinnoissa korostuvat yritysten arvontuoton eli materiaali-, tieto- ja rahavirtojen hallinnan keskeiset osaamiset. Opiskelija voi opinnoissaan valintansa mukaan syventyä joko talouden ja liiketoiminnan hallintaan, teknologia- ja projektiliiketoimintaan, myyntiin ja hankintaan kansainvälisessä toimintaympäristössä tai tuotannon ja toimitusketjun hallintaan.

Alemman tutkinnon tuotantotaloudesta tai vastaavasta suorittaneet valitsevat lisäksi vapaasti valittavan teknisen opintokokonaisuuden yliopiston laajasta tarjonnasta. Muilta tekniikan aloilta alemman tutkinnon suorittaneet puolestaan suorittavat lisäksi teollisuustalouden opintokokonaisuuden, joka täydentää heidän liiketalouden ilmiöiden perusosaamistaan. Opinnot on ryhmitelty niin, että niiden suorittaminen täysipäiväisesti opiskellen on mahdollista kahdessa vuodessa.

Opiskelu on monipuolista ja sisältää luento-opetusta, pienryhmäopetusta, harjoituksia ja harjoitustöitä sekä yksin että ryhmissä. Osa harjoituksista on case-tehtäviä, joissa ratkotaan yrityselämässä esiintyviä ongelmatilanteita. Opintojen suorittaminen vaatii säännöllistä läsnäoloa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu