Itsenäiset maisteriohjelmat

Valtio-opin opintosuunta, Politiikan tutkimuksen maisterikoulutus

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Valtio-opin opintosuunta, Politiikan tutkimuksen maisterikoulutus

Tavoite

Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee kansallista, eurooppalaista ja kansainvälistä politiikkaa koskevia kysymyksiä ja hahmottaa itsensä maailman muutokseen vaikuttavaksi toimijaksi. Opiskelija osaa myös pohtia analyyttisesti yhteiskunnan muutosta ja kehittämistarpeita sekä analysoida laajoja tietomääriä, tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

Koulutuksen sisältö

Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot eriytyvät kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opintosuunniksi. Opiskelijat suuntautuvat tiettyyn maisteriopintosuuntaan kandidaattiohjelmassa tekemiensä valintojen mukaisesti.

Valtio-opin maisteriopinnoissa politiikkaa ja sen muutosta tutkitaan ja opetetaan laaja-alaisesti. Opiskelija voi erikoistua poliittiseen ajatteluun, retoriikkaan ja kommunikaatioon, poliittisiin ideologioihin ja käsitteisiin, poliittiseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen, kansalaisyhteiskuntaan ja puolueisiin, sekä poliittisiin instituutioihin ja päätöksentekoon paikallisella, kansallisella, Euroopan ja globaalilla tasolla. Erityistä huomiota kiinnitetään politiikan uusiin osallistumismuotoihin ja lisääntyneen kansainvälistymisen yhteydessä esiintyviin epävarmuuden, hallittavuuden ja demokratian haasteisiin.

Valtio-opin maisterit ovat työllistyneet kunnallis- ja valtionhallinnon, kansalaisjärjestöjen, Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden, median sekä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten palvelukseen. Maisteriopintoihin sisältyvän työharjoittelun kautta opiskelija kehittää kykyään poliittisten ilmiöiden analysointiin sekä akateemisen tiedon soveltamiseen käytännössä.

Opinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt monipuolisesti politiikan tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin. Opiskelija saavuttaa syvällisen teoreettisen ja menetelmällisen osaamisen ja käytännön asiantuntijuuden valitsemaltaan erikoistumisalueelta. Maisteriopinnot voidaan suunnitella myös siten, että opinnoissa korostuu monitieteisyys hyödyntämällä esimerkiksi filosofian, hallintotieteiden, kansainvälisen politiikan, taloustieteiden, oikeustieteiden tai viestintätieteiden näkökulmia.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu